•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
27863 documents  collapsed to 175Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
42 
(... smrti Jana Hubatého převzal dům nyní č. 319 u Převrátilky. Dle zápisu v knize smluv svatebních“ r. 1605 v pondělí po neděli Cantate kněz "Daniel Hubatý a ZUZANA manželka jeho předstoupivše před pány do ...)
Page
385 
(... Ztvárněte skutečnost: Konrád Kurt I 818 Zubejda Solimánská: Čapek Jos. I 116, (hra pro maňásky) Lander R. I 851 Zumři: Mrštík V. III 428 Zuzajda a Jura jda: Podešvová M. II 222 Zuzana je sama doma ...)
Page
397 
(... I. na str. 279), Zuzana, Alžběta (vdaná pak Svatošová) a Anna Lidmila (pak vdaná Stětská). Děti ty ...)
(... zavražděn 1.1620, 30. září od vojákův. Zuzana vdala se v druhém loži za Jana Hradišťského a 1. 1644 byla již ...)
Page
63 
(... kop sladovníku Vondrovi Bystřickému (i. 90); ten r. 1560 bednáří Václavu Čechovi, ten r. 19607 Nikloví ...)
(... , sladovník a Jakub Čech, kteří d.- (r. 1579 p. za 510 kop Hanzimu Fronczovi, - kramáři Veruňky béře Zuzana ...)
Page
712 
(... : Kdo je „Zelenáč“? [Autor o své knize.] Nové knihy 1963 č. 37 s. 1. Vlastimil V A V R A (* 4. 12 ...)
(... . 1959). Tajemná Zuzana. (Poprvé 11. 2. 1961). Ref.: Schulz Milan: Na výzvu televize... Lit. noviny 10 ...)
Page
59 
(... , chvast německý a vlašské lichoty, o, i všechen plesný šum a fanfár hluky (dal rád za prosté české ...)
(... — shléd" rodné sídlo, tichý, Radenín. Shléd' komnatu, kde s lící dobrotivou máť jeho vládla, paní Zuzana ...)
Page
137 
(...  vá keramika mohla být vyráběna i oběma způsoby.86 K tomu, aby mohli hrnčíři grafit do keramické ...)
(... (Českobudějovicka a Českokrumlovska) a přilehlých oblastech Horního Rakouska (Můhlviertlu) dostupné i povrchové ...)
Page
232 
(... , kolik jiter drží. I. čtvrť (jihozápadní část města): Jan Václ. Stožický 3 Antonín Trúba 12 Jakub ...)
(... Procházka Mař. Honková 3 sir. Koblížkovští 4 Zuzana Kolářka Tom. Švehla WenzlM. Jelínek 15 Jakub Sýkora 4 ...)
Page
259 
(... Po svém novém provdání nepodržela paní Zuzana z Léskovce své sídlo i díl vTo-micích dlouho. Smlouvou ...)
(... Zuzana Špánovská-Amštatová z Léskovce. 259 cizinec, Jan (Hans) Kunrád z Amštatu, jenž, složiv 19 ...)
Page
468 
(... světě, Mladé frontě a Kulturní tvorbě. Spolupracuje s filmem i jako herec (Bylo nás deset ...)
(... . jen přímou parodií, nýbrž běžné i užitím samotných konvenčních postupů, kterým dá jemný ironický ...)
Page
91 
(... BURIÁNEK František: Česká literatura od 90. let 19. století do r. 1945. Praha, SPN 1953. 182 stran. (Učební texty vysokých škol.) 2. vyd.: 1955. ČAPEK J. B.: Profil české poesie a prózy od r ...)
Page
295 
(... ky. Součástí jídelníčku bylo rovněž domácí i subtropické ovoce, bílé peči-vo, zavařeniny i ...)
(... hlediska organizace zásobování, počtu kuchyňského personálu, kvality i množství připravovaných pokrmů a ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
303 
(... však případné těhotenství vliv nemělo. Ke svému těhotenství se přiznaly Zuzana Kyselá, Markéta Štíchová i Dorota Keriánová.'6 Svou roli v tomto smyslu nehrál ani počet, ani frekvence pohlavních styků ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
814 
(... . Miloslav Jirda; doslov „Učitelská léta J. Kocourka“ naps. Zdeněk Filip. Ref.: O pel i к Jiří: J’accuse ...)
(... život 16 1961 č. 28 s. 4. Bělinová Zuzana: Zapadli vlastenci 1932. Kruh 1960 č. 3 s. 164-165 ...)
Page
125 
(... . Morgner August, náměstí 8. Mrázek Bohdan, Divadelní ul. 6. Myslivec Ant, Videlsků ulice 3. Němcová R ...)
(... Zuzana, Divadelní ul. 12. Stern Jakub, Krajinská tě: k. Strickerová Kat. Šmerlingova ul. 40. Švarc Ludvík ...)
Page
37 
(... Mezi těmi nešťastníky se nalézá i jedna nositelka jména Iřebických. Její jméno je opředeno záhadou ...)
(... ) vnitřního města. Jeví se tudíž rozpor ne- jen ve jménu nešťastnice, ale i v místě, kde se to stalo. Co se ...)
Page
19 
(... . 2004 Upřesnění datování halštatského pohřebiště u Maref Zuzana Baarová Pohřebiště u Maref (okr ...)
(... lokalita objevuje i v jiných pracích věnovaných moravskému halštatu (Stegmann-Raj-tár 1992,155; Nekvasil ...)
Page
472 
(... vdova Zuzana Lorántffyová, hradní paní velmi oduševnělá a. příznivkyně pedagogických ideí Jana Amose Komen- ského, kterého v r. 1650 povolala na svůj statek v Šá- rišském Potoku, aby tam na reformátorské ...)
Page
453 
(... pronásledování za hradecké revoluce v letech 1618—1620.487 Bramhouzský byl třikrát ženat. Po smrti Alžbětině r. 1604488 se hned oženil znovu, s Markétou, a pochovav 10. dubna 1606 svou i její prvorozenou dcerku Alžbětu ...)
Page
440 
(... poštu, kterou držel od r. 1874 syn František. Pošta tu byla i po sestátnění nějaký čas až do vystavění ...)
(... vystavěl si novou chalupu (č. 121), kterou ujal 1722 syn Tomáš. Prodal ji před r. 1738 Františku Kuřákovi ...)

>loading more documents...