•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
222881 documents  collapsed to 428Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
91 
(... F n h a l t. 1 Seile. Herzog Bori v og ber I.............. 5 -— Spitigneuv ber I ...)
(... — Jarom i ....................... 12 — Ubalrich........................... 12 — Bretislaw bet I ...)
Page
536 
(... Š I M A N K. — ŠIMEK F. Uměl. beseda. - Praha XIX., Sadová 12. ŠIMAN Karel Ing. Dr., gen. řed ...)
(... . 1883 Jindř. Hradec. - Ch. Zden- ka. - D. Lidmila. - C. Básník, novelista, ro- mancier. Pracovník v ...)
Page
215 
(... , místopřed- sedou Karel Smrčka; jednatelem Jindřich Ptáček a pokladníkem JUDr. Vojt. Jakl. Do výboru: Jan R ...)
(... , děkan, který pře- vzal pokladnu po JUDr. Vojt. Jaklovi. Při volbách r. 1925 jako noví členové zvoleni ...)
Page
75 
(... E Pomníky: Toušek Fr., Svatotrojická ul. Zobal J., Husova tř. (viz insert). Uher Vojt ...)
(... ul. Starý Václav, Komenského tř. Kučera Václav, Jirsíkova ul. Sídlo Vojt.,. Rokycanova ul. (viz ...)
Page
206 
(... Obec Hlubocká. | Rozloha obce: 32.25 km?. sa ; Počet obyvatelů: 2885 (2767 č., 50 n. a 68 ž ...)
(... : Vojt. Hol anský. * Zástupce za V. kurii: Vojtěch Holanský. s í Starosta města: Josef Scheichl. ně ...)
Page
81 
(... r f, cm Drf., ghrt. z. Hrschft. Hohenfurth u. z. Pfr. Höritz. S ch ö b e r st ä t t e n , ein Drf ...)
(... . Schneedorf, (Unter ) ein Drf., ghrt. z. Hrschft. Krummau u. z. Pfr. Christianberg, St. v. Budweis. S ch n e ...)
Page
102 
(... Výbor místní organisace: první řada (sedící): Fr. Kantor, kožešník, J. R. Havlů, zakládající člen, dřívější. předs. okr. org., Jan Rosol, obch. kožemi, Vojt. Beran, bednář, předseda, Fr. Je- linek ...)
Page
201 
(... Th aten v e r ri ch t e t, L ö w e n den Rachen verschlossen undFlammen ausgelöscht. Sie sind i n d e r S ch w a ch h e i t st a r k und im Kriege Helden geworden, ginge» in Schaf- undZiegenfell e n, i ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
49 
(... Dresden. Geboren 1744. T h o m a s I o h a n n P a s ch e r, Cistercienser in Baumgartenberg in Ober ...)
(... , Bürgerssohn, Weltpriester, Pfarrer in Umlowitz 1758—1816. F ranz 2 ch n a u d e r, Bürqerssohn, Pfarrer in ...)
Page
12 
(... = Z a M m MA UN. Mat 3. tahem. Za 0 : TL. OTAKAR VOTRUBA, Vráž. HM W 2, „ 7 2 4 ma v ZA. U n = Z ÚA4 Z 2 A E -Bílý táhne a remisuje. A he , = k U r k. 14. VOJT. KADERA, Lužany ...)
Page
249 
(... Steg rinnt da Bä(ch), i schleich man Dian - dal na(ch) ; o - IV, i n» r r ...)
(... 181a. DRUNTAN STEG RINNT DA BA(CH). Vorderhammer. G. Jungbauer-Hans Brazda, 1905 (Marie Köchl ...)
Page
105 
(... 105 Egu h , , I p K—N=f ~7v -J-i— ^ -g-P- P 4i-1 va - ruj se, va - {■&*■ —■ ruj, kle-vet-ný -* ch ře - čí.“ íle - vet - ných ře - J Ö J jjJ í pN= _4 — « 0- 7 -0 \\'v0 \ nvf ...)
Page
[10] 
(...  m ser ■ M| r—i-e 4* o ^ ^ ^ 9 / _■ 11 ó > g g ■ T“ 1—-I • t? /.rŤ/rz , 4 rZ cfoiámtnfdne — ckrm/tä ámi miwruicd/d /w d^tihiäadücwuä (/ ■ ■ fljtf - j^naf/w /n /t/ni/d tiünÜ/xtf jUtj/d-u ...)
Page
269 
(... 67. GRERAL MIT DA BUTTN. Oberplan. Albert Brosch, 1908. — ^ •i »r T f* l# 3 J J 1 J 0 —« ” •— =« «N Gre - ral1 mit da But - tn, bleib a bi - ßal staihfi! \J S a Š— •i o_ ...)
Page
233 
(... . slavnostně předán br. říšským starostou S. J. ministrem N. O. B. Bradáčem v ZATO prapor. V r. 1934 byly ...)
(... listopadu. S. J. Želetava zúčastnila se v r. 1932 okresních vystoupení a závodů v Pavlově, v Telči, v ...)
Page
31 
(... . ^ v 1 ti d i n r - ží h á po - j íu - sím z o má mji b - du svá - a - ne - cha - lá. ma.“ ti ...)
(... < /<> • __i_ / v 'J X ! vaz ^ 4 : n L. v i» jS= ■L < w * V J- z f -1 —r^i • V: ú g- 1 £x* • i ...)
Page
[1] 
(...  A Ch nr> I ^ vil* jih r- $ <_y 7 ■k-šv-r / 3ti ŽT í> I— > s^. r > V -fti,’ ji , .}.. ? ' j- rr- > N il^ *s * / —**M- r f lz * < 1" ': , [>l 1 r-l ...)
Page
144 
(... .— (0.50). Bibliothek der mittelhochdeutschen Literatur in Böhmen. Begründet von E r n st M a r t i n. 1. Band. Wilhelm von Wenden. Ein Gedicht Ulrichs von E s ch e n b a ch. Herausg. von W e n ö e l i n T o i ...)
Page
20 
(... Lerrschaftsgebiet des Grafen Buquoy; eine Bienenklotzbeute und ein S o n n e n w a ch s s ch m e l z e r früherer ...)
(... , Lüttenhof; Beinschnitzerei Winterberg; Entstehung der L o l z s ch u h e r z e u -g u n g mit Werkzeug und ...)
Page
151 
(... n s ch u l u n g e n. Ans dem Krummauer Bezirke sind eingeschult: Nach Umlowitz die zur ...)
(... zur Ortsgemeinde Chlum gehörige Dorf Maltsche (tschechisch). A u s s ch u l u n g e n. In den ...)

>loading more documents...