•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
3886 documents  collapsed to 134Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
88 
(... . Vlastislav Hromek. - 9. vyd. [v Růži 1.] - Růže, 1969. - 87 s. - (Česká čtyrkorunovka; Sv. 1/1969). Přetisk vydání Fr. Borového z roku 1940. 153 Tanec rabů / Nina Bonhardová; Obál. a tit. I. Zdeňka 154 155 156 ...)
Page
140 
(... JUDr. Z á i k a Ferdinand, továrník, Zátka Hynek, velkoobchodník, Zátka Vlastimil, majitel stroj, mlýna, JUDr. Zátka Vlastislav, advokát, Zdichynec Hynek, generální inspektor banky „Slavia", Zeman ...)
Page
22 
(... Z MINULOSTI JINDŘICHOHRADECKA. Jindř. Hra- dec, Spolek přátel starého Jindř. Hradce 1940, ZÁTKA Vlastislav: Sbírka Dr. Vlastislava Zátky v Bu- dějovicích. Budějovice, n. vl. 1937. (ZEITHAMMER, L. M ...)
Page
52 
(... rytíři Vlachu Malov- covi, z rodu někdejších dlouholetých majitelů panství, jenž jest spolupodepsán na ...)
(... - naissančního z r. 1660-80 s náhrobkem Oldřicha. Malovce z r. 1561 s českým nápisem, zámek, © pěknou školní ...)
Page
578 
(... S R Ä M E К HNÍZDO Vlastislav: Můj autor. Nad dílem Fráni Šrámka. Květen 1, 1955 až 1956, č. 4 ...)
(... stejnojmenné sbírky z básníkovy pozůstalosti.] POLÁN Bohumil: Básně z revolučního mládí Fráni Šrámka. Nový ...)
Page
41 
(... 31 Vratislavi (Vlastislav u Skalky), což tu jest, ve vsi Lípě, což tu jest, ves Mrsklesy (Mrskolesy) s krčmou, se všémi lidmi v těch vesnicích na grun- tech usedlými 1 neusedlými, z nich zběhlými i ...)
Page
51 
(... českobudějovické zastával od roku 1923 Vlastislav Zátka. Roku 1935 přesáhly vklady 220 miliónů korun ...)
(... spořitelny - pohlednice z roku 1918 Historie obchodu a dopravy Obchodování, nebo-li směnu zboží, lze ...)
Page
110 
(... v Ces. Budějovicích a Dr. Zátka Vlastislav, advokátní koncipient v Ces. Budějovicích. Z kruhů, jež ...)
(... sklady papíru a výrobu na dopisní papíry s konfekcí papírnickou, zvýšiv roku 1912 z důvodu toho kapitál ...)
Page
147 
(... .......................... Dr. Vlastislav Zátka: Úvaha netechnikova................. Hlas abiturienta z roku 1901 ...)
Page
613 
(... Hodějovský z Hodějova Jan, starší 235, 288 Hodža Michal Miloslav 17 Hoffmann Ernst Theodor Amadeus 234, 293, 318, 383, 437 Hoffmeister Adolf 162, 163, 573 Hofmann Vlastislav 56 Hofmannsthal ...)
Page
71 
(... . 1 obr. Häufler Vlastislav: Sedmdesátiny dr. J. Čermáka. Lidé a země 3 1954 č. 1 s. 31. 1 obr ...)
(... 1908-1909. P., 195J s. 409. Neruda Jan: Dopisy. Sv. 3. P., 1965 s.154-155. [Dopis Nerudův z 25. 2 ...)
Page
510 
(... zmínit např. dům nakladatele Jana Laichtera v Praze z let 1908-1909.37 Za tradiční zlom v dějinách české ...)
(... mezi nimi i architekti Vlastislav Hofman, Josef Chochol, Pavel Janák a Josef Gočár - poslední dva potom ...)
Page
543 
(... BOCHNÍČEK J. — Kalista Zdeněk Dr. BOJ Vlastislav — Eliáš Rudolf BOJKO R. — Horák Alois BOLEK Střezivoj ...)
(... — Pešek Josef PhDr. BUDÁK Andráš — Růžek Michal z BUDČE Pavel — Hnátek Fr. S. BUDÍN J. L. — Löwenbach ...)
Page
252 
(... 423 Zázvorka, M. II 557 Zázvorka, Vlastislav II 1932 zb viz Bidlo, Zd. zb viz Bláha, Zdeněk —zb— viz Bidlo. Zd. —zb— viz Bureš, Zd. Ozb) I 814 (zb) viz Bidlo, Zd. ZB II 464 Z. B. viz Bezděk ...)
Page
193 
(... PctrmichI Zázvorka Vlastislav: J. Petrbok zemřel. Čas. pro mineral, a geol. 6 19S1 č. 2 s. 225 ...)
(... životě a díle. Hájek Jiří: Jeden z nás. [Nekrolog], Plamen 6 1984 č. 4 s. 161. Skála Ivan: Na ...)
Page
245 
(... Slované. Z historie těchto Durynků víme, že na počátku VI -věku v Durynsku vládli Baderik, Hermenefrid a ...)
(... , dux Lucensis) condidit urbem, guam appelavit no- mine suo Vlastislav . . . in confinio duarum ...)
Page
38 
(... 1903, původně pro náhrobek rodiny hejtmana Zapletala z Uherského Hradiště, dal ho odlít do bronzu a ...)
(... nemovitou kulturní památku. Roku 2000 restauroval bronzový reliéf Jaroslav Landík z Prahy. JUDr. August ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
63 
(... , povídám si: tohle nebude nikdo jiný, než pan doktor Zátka z Budějovic; každé dítě ho přece zná, vždyť je ...)
(... krátce po převratě. Sestupovali jsme z Plöckensteinu, jemuž dr. Zátka zásadně říkal „Plechý,“ neboť tak ...)
Page
99 
(... , Rodinný život našich předků a j. - Ps. Petr Obrovec, Petr Vok, Vlastislav Boj. - Slezská Ostrava. ELIÁŠ Tobiáš, vrch. účet. rada z finanč. řed. v. v. - * 9. I. 1863 Tisová, okr. Vys. Mýto. - Ch. Růžena. - D ...)
Page
3 
(... . Kr. TomáS KrejCík V. B. Václav Bůžek V. La. Vlastislav Lacina Z. B. Zdenek Boháč Z. D. Zdenek ...)
(... . Jaroslav Pánek J. Pr. Jiří Procházka J. T. Jaroslav Teplý J. Z. Jana Zachová J. Z. Josef Zemlička Já ...)

>loading more documents...