•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
2517 documents  collapsed to 32Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
82 
(... . dram. ochot. spolek, Mlsek Ant., Javůrek Boh. Englisch Amerikan Klub, JUDr. Slaba R., Kavalírová VL ...)
(... . klubu čsl. turistů, Rybička Jos., prof., Kaiser Jos., prof. Sportovní klub Slavoj, Sauer R., četař 11 ...)
Page
78 
(... Dinosauria. (Věda přír. 4; 1923.) Bergauer V., Einige Beobachlungen ueber den Stereotropismus der ...)
(... srdce. Biolog. Listy, 12; 1926.) — Sdělení. Boušek R. M., Klíč na určování nejdůležitějších plazů a ...)
Page
561 
(... ., Stoklasa Julius. BIOLOGIE Babor Jos., Bělehrádek Jan, Bergauer Vl., Dvořák Boř., Gicklhorn Josef ...)
(... Anders Josef, Baudyš Eduard, Boháč Jar., Cejp Kar., Czurda V., Domin Kar., Dostál Josef, Dostál R ...)
Page
280 
(... náměstí (tedy v blízkosti staré lékárny), ale protože činil námitky lékárník R. Dvořáček, žádaje ji míti ...)
(... lékárníka, jímž se stal dne 27. října František Bergauer. Nová lékárna umístěna v č. 163. 1881 L, 1881 ...)
Page
374 
(... — Apotheken: *Ph. Mr. Ber-gauer jul, maj.: Ph. Mr Bergauer Julius, *Ph. Mr. Kovářík Fr., maj : Ph Mr. Kovářík ...)
(... , Kračman Ant., Řehka Václav, Salvetr Tomáš, Srnka J., Teska R,, Turek Ant., Uhlík Fr., Vaněk Ed., Veselý ...)
Page
41 
(... , Bruno, Bauuntern., BahserStr. 269 Villach (Kärnten). 1053 R. u. E. Teich & Co., Bauunternehmer, Hoch ...)
(... , Hartauer Straße 11 Waldsassen (Ray.). 72 Bergauer, Karl, Baugeschäft u. Straßenbau, Egererstraße 39 Born ...)
Page
25 
(... Novosedlo. Celkem 35+4 ž. Třída III. *Bergauer Jiří, Písek. *Braniš Vladim., Protivín. *Brůha Karel ...)
(... , Plzeň. *Lišková Ludmila, Český Krumlov. *Masárková M., Milévsko. *Mašková Marta, Písek. Medlínová R ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... „jen v láhvích." Písek: Julius Bergauer, lék., Dom. Ed. Bůžek, Antoniu Btaný, Josef Brukner, Jos ...)
(... . Vodňany: R. A. Bělohlávek, V. J. Friedrich, Oskar Storch, lék. Zástupce staré renomované již od r. 1878 ...)
Page
6 
(... Universitní profesor dr. Vondráček vzpomíná ▼ časopise českých lékařů obou obětí nacismu. Vladimír Bergauer ...)
(... někdy v r. 1931. Bergauerovi záliba pro kreslení a ma- lování zůstala po celý život. Navrhl si sám ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
38 
(... přijala s velkou pochvalou® Navštívil pak Itálii, Francii, Anglii, Německo® Stal se r®1804 kapelníkem dvorního divadla ve Vídni, kde působil až do r® 1827, kdy odešel na odpočinek do soukromí, aby se věnoval ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... ^ ».= -» r ~ ■=■ > Sfl g's O tL" !s lZ* ®tf ff O WmiF seht» vervielfachte Firma aufgedruckt ist. Durch ...)
(... . liefrertltaq sSS? = Í3 •g-ü, s —, r " s §1:»^ oo «SsIS'l- ° II. Krohn & C»- in Bergen (Norwegen). Dieser ...)
Page
22 
(... , Dr. Bergauer J., Schriftsteller, Brüx 10 — Wien 4 - „ Dr Moritz Anton, Primararzt, Breinl ...)
(... Richard, Kaufmann, V ien 50 Köchert Maximilian, k. u. k. „ Stingl R,, Kaufmann. Marienbad 20 0 Í 1 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... r Sílit 1 • Lockerung der unerträglichen Steuerschraube, gleichzeitig der Nachweis für eine neue ...)
(... . Bergauer („Vom lieben Zlugustin bis zum Fiakerlied". In Doktor Bergauer lernten die Budweiser einen ...)
Page
(4) 
(... . — v Plzni: Edv. K al- te r, lék. — v Písku: František Bergauer, lék. — v Rohrbachu: G. Schmiedmayér ...)
(... EttttttMItHMM r W ^ W^^^F^^r^^v^^r^^J^^W O lééivosti S K K anatherinovó vody pro ústa ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
170 
(... Bergauer, Krep- pei, Kühn, Rindsmaul SÚA 579/V II 2/1—16/; NTM 9 listy Vili—X, XIV—XVII, XX, XXVII—XXIX ...)
(... . VI. Zap . . . (24) Nejasná je otázka doby vzniku mapy. Zabýval se jí Fr. R o u b í к v čl. Mapa ...)
Page
5 
(... Jaroslav, Písek. Celkem 17+0 ž. Třída VII. Bergauer Jiří, Písek. — Bráníš Vladimír, Protivín. — Brůha ...)
(... vyhlášku v ústavě.) Knihy p>vo příští r*olc. Třída I. Velký katechism. Gebauer-Erll, Krátká mluvnice ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... výrobě kaučuku. R. 1929 bylo zai>očato s pěstov&ním rostliny lan-sagyz. ze které lze těžiti kaučuk. Letos ...)
(... pojednání MUDra Mil. Matouška „Jak se dociluje bezbolest-nosti při operacích '. Doc. Bergauer líčí ...)
Page
123 
(... pp. Fr Bergauer, Lud. Císař. Odbor pilně se staral o pokrok hospodářský; zveleboval lnářství ...)
(... , jednatel p. R. Tyšer, pokladník p. O. Há- jek; členové výboru pp. H. Hamerník, Fr. Pánek, L. Kašpárek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... . lékárník MgDr. Bergauer daroval lé- ky v r. 1933 odebrané. Paní Rychlíková a Langrová ušily prádlo. Všem ...)
(... milionů vkladů. SIROTCI JISTOTA ZARUČENA mnohamilionovým majetkem VELKOSTATKU MĚSTA PÍSKU. Založeno r ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[4] 
(... neb bez něho, lze od 1. října t. r. najmouti. Bližší ochotně sdělí Stanislav Šlehover, v ...)
(... mohl od 1. záři t. r. Adressu sdělí ochotně administrace tohoto listu. Na kupectví přijme ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...