•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
121 documents  collapsed to 14Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
(V) 
(... . Tonner F. A., Pouti 345. T r s e k Vilém, Pro vnoučátko 449. Úprk a J., Dédáček 765. Vele Ferdinand ...)
(... . Wachsmann Bedřich, Desky na diplom Dru. Stross- majerovi 288. Diplom biskupu Dr. Strossmajerovi 273 ...)
Page
48 
(... . Fröhlich Vilém, Heřmaň. HavelecFrt., Zad. Zborovice *Hesoun Václav, Karlov. Hessler Bedřich, Písek ...)
(... , Dub. Honsa Julius, Podolsko. Houska František, Jedráž. Hutar Jan, Klatovy. Chum Bedřich, Vlkonice ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
32 
(... 32 žáci: Hála Jan, Ješina Karel ze tř. II.a, Mergl Bedřich, Šálek Josef ze tř. II.6, Bronec ...)
(... Stanislav, Digrin Vilém, Javůrek Jan a Kálal Josef ze třídy III. a. 4. Kabinet fysikální. (Správce prof ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[I] 
(... , c. k. prof.; — J. Jasn. p Bedřich kníže ze Schwarzenberga, c. k. general- major; — p. Vilém Meisner ...)
(... Spika; — p. Emanuel Tonner, grof. na obchodní škole; — p. JUDr. Frant. Koželuh; — J. Důst. p. Matěj ...)
Page
79 
(... „geniálním dů- vtipu" autorové, o jeho dokonalé znalosti člověka. Vilém Kienberger se domníval, že hlavním ...)
(... editor Obrany českého jazyka, díla Bohuslava Balbína, E. Tonner. Havlíčkův spolupracovník v redakci ...)
Page
145 
(... ?" tázal se jej zjev. Již nebylo ani té nejmenší pochybnosti. Bedřich Vilém ani nemukal. II. Duch ...)
(... se Bedřich Vilém. „Myslíš, že tvá pomoc ji zachrání", odpovídal stín „myslíš, že máš tolik moci v ...)
Page
19 
(... f Frant. Pštrossa. i Prvním ředitelem byl Dr. Vilém Gabler, jenž pro- t hledí si dříve dívčí školy ...)
(... pečlivě: P. Václav Nykles, ka- i pian u P. Marie Sněžné, katechetou, Em. Tonner, \ bývalý učitel na ...)
Page
156 
(... . Bedřich Schwarzenberg, redaktor Josef Anýž, red. Adolf Srb, poslanec Emanuel Tonner, red. J. L. Tur» novský, poslanec Dr. Josef Žalud, J. V. Klofáč, poslanec Dr. Tomáš G. Masaryk, Dr. Vilém Kurz, JUC. Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... . Ferdinand Tonner, správce král. českého zemského ústavu pro choromyslné v. v., Vilém Tonner, c. k ...)
(... skleněné falcovky rozličných forem a velikostí. Akciová společnost pro sklářský prů- mysl dříve Bedřich ...)
Page
234 
(... , Vorel a řed. Tonner a učiní tak ještě prof. Kvíčala, jenž povolán byl za člena do zemského výboru ...)
(... . t. m. o 10. h. Pohřební kondukt vedl vysoce důstojný pan Vilém Platzer, inful. probošt Jindřicho ...)
Page
(VI) 
(... Bergách, 744. Štěrba Jos. Ot.: Studie (3 obrázky), 780. Schulz J. G.: Z malého světa, 508. Schutz Vilém ...)
(... . Ferdinand V., J. V. král český, 613. íiebauer Jan Dr., 65. Havlnsa Bohuslav, 620. Havránek Bedřich ...)
Page
[2] 
(... zastoupené. Když byl poslanec p. dr. Vilém Kurz jmeaem svým i svého poslance kolegy za projev důvěry ...)
(... v neděli odpoledne o 2. hod. v sále Spolko- vého domu říšský poslanec p. prof. dr. Vilém Kurz, byv ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(2) 
(... . Uivnáč, dr. Kdv. Baštýř, dr. Jan Ryba, dr. Formánek, princ dr. Bedřich Schwarzenberg, dr. Kiselt, Šáť>k ...)
(... . Princ Bedřich Schwarzenberg vyslovil souhlas se zněním resoluce v celém jejím obsahu, dav zpravodaji na ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
15 
(... . okresní lékař v Trutnově. Tomek Václav, panský lékař v Libějicích. Tonner Vilém, c a k. vrchní štábní ...)
(... Bedřich, panský lékař, ve Zvoleňovsi. Zelený Frant., obvod, lékař v Ledči. Zeman Antonín, obvod, lékař v ...)