•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
31481 documents  collapsed to 335Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
38 
(... rozkazu purkrabí. >latil 24 gr. Ryba .... . V» 1., dal 4 gr- „ 13 gr- Pešek . . . . • Ve L, n 4 gr- dal ...)
(... « 1, 99 12 gr- . 16 gr- Trojánek . . , • V41., n 8 gr- „ 8 gr- Přibec . . . . V* 1, » 7 gr- „ 8 gr ...)
Page
20 
(... , befindet sich auch die Stadt R i e s e n-burg mit zwei benachbarten kleineren Orten, Riese nwald, und ...)
Page
147 
(... vánoční 5 gr., robotného 3 gr. .... n d a (Štaf) drží čtvrt, platí o sv. Jiří a Havle po 8 gr., berně ...)
(... Havle po 15 gr. 5 den., berně vánoční 15 gr. 5 den., robotného 5 gr. J a n K r á 1 (Telátko) drží 11 ...)
Page
228 
(... Rukopis má 23 gr. Strméchy 7 12 — — — 16 — 11 — n Do této sumy není zapo- mlýn — 16 čteno 40 gr ...)
(... registrovaná vypočtená né Poznámky kop gr. kop gr. kop gr- kop gr. gr- Přenáška 246 581/2 9 521/2 34 32 ...)
Page
666 
(... 666 Kn. V. Kap. 13. Živnosti a řemes.a. k valše 5 gr. 1 d.,r. 1611 za obručena mlýnský kámen 3 kr.,od pobíjení nádobí a předělávání pantu k poklopci v barevné po 6 gr.; 10 skob stálo tenkrát 34 gr ...)
Page
49 
(... b z a l l u n g der B u r g e r- schasst, so dargelichen, geben .... 2085 Schock 2\ Gr. 5'/2 Den ...)
(... sonach außzuweißen . . 5594 Schock 52 Gr. 5V2 Den. Mehr ist auß zu weißen, so man zum Salzambt schuldig ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
354 
(... "NVYHOS3N33-HOSIN3A newumg-'g ut [Prog J9sof "ISUV gr j j N N R i v IE ar | yuhns u ; ne iss Din u il . ® m RAR EIN SERIEN BERN 'yoyd aop sny ...)
Page
[5] 
(... ■— W© 5-^i —6- r N -*- ©—-£- 2—e- 1,0 A ) Ö ii ö 1 : % =f k ^ bO' O ‘1u ' G- s* C ' 2. r- a ■ - -O——:— 2, gr- E - ——- ■■■■r.iar,^ ——' w , L ., ——= ...)
Page
9 
(... Schock 25 gr.. 1505 heißt es: „Item wassergelt z u m p r e u n diz Jar ...)
(... 9 1514: „Item zum wosserrod . . 17 Sch. 15 gr." 1516: „Itan wvss e rr o b dem rer* mayster nimb ...)
Page
155 
(... INS NSSNS ZT mr a7 LH Er eg IT ET EN { SRRRUNN, RT N LT N NR nn NND N Si R \ . IN LT NIE \ N a gr ...)
Page
2 
(... BE IHR TFT es rn 8 Hi © 7% Pre. F / fi Ö a £ N SCH ÄRA. 5 = er af / !4r f A mnr \ IL d EN pur IN As 3 ee 1/“ 'g > en / N #4 £ a7 7 f SVK Ceske Budgjovice I Bu gr — En er, 2680242126 » 0 ...)
Page
33 
(... SEEN RE RAR NS ET U : ” Me \ x & IR \ \ N a I. Q L N INN SIE Ns EUROD NT ns \ N 8 1880-1‘: N gr Se | ee Q \ R S 1910 \ N \ z u NS A N 0 10) 3 zz NO A a > , Ne ) BEN ...)
Page
504 
(... — gr. č. V té sumě měl zapsánu správu na statku opočenském/ majetku to bratří Trčků/ které zastoupil ...)
(... s komisary na sumě .... 2441 " — " " Celkem mu tedy patřilo 11986 kop — gr. č. S této sumy se však ...)
Page
140 
(... . Gr. 4. IV it. 26 Seiten. Kč 2.— (1.-). Archivalische Studien zur Jngendgeschichte Kaiser Karls IV ...)
(... Anton Brus von Muglitz. 1562— 1563. Von Samuel Steinher z. 1907. Gr. 8. 153 Seiten. Kč 20.— (10 ...)
Page
10 
(... Svitava, potom Řehoř, nyní (v r. 1685) Tomáš Marek. Má n lánu: SLUDU S 115 o c. 30 strýchů; Ikona 2, for ...)
(... Tomáš njal ten grunt v sumě 150 kop gr.; léta 1699 handlem ujal živnost tuto Domimk za 165 k. gr.; po ...)
Page
186 
(... svatohavelského úroku ročně 29 kop 4 gr. 6 d. 3 p. Jejich kapitalisováním, t. j. počítáním každé kopy č. za 30 kop, dospěl pan Oprštorf k sumě..............................- . -............... 872 kop 29 gr. 2 d. Užitek ...)
Page
97 
(... Als wir nach dem Essen ins Freie treten, hatten sich auf dem marincblauen Him- mel schwere Wolkenhaufen Gr zusammengeballt. mm Das ist die richtige Stim- N mung für die Moschee. 2 ...)
Page
[6] 
(... » - v 171 jr/T ff g ^ — Ya^Yc^ f É^Ér1 =» .Á»? V)^ & € - L Z i _J' jr a _/-gr n ^ -1 ...)
(... / Zi yf^J i ZTř lyfzi / r YX&fi i d* Qťfy J=>£=^r= (■-HUmIaá^Lh~\~/-=X fí ■■ ^--^r—^ gr-r -■j ...)
Page
43 
(... nl NSERN, 178 1 Ya ee. N gr I hl ge 2 cd Dep il Dt R a A e Vlnne | ar e AD A vr 2 9 Re NZ ...)
(... 08 Er: BER, #3; a A E Sn ur Bene) 7 2 R ” SEM RR 2 RR rE I; | | e 5-4 ra Ban. N | | /: ee LE ...)
Page
55 
(... vytápění svých příbytků, nebo r. 1535 vyplaceno z obecních důchodů % kopy a 10 gr. za drva pro bakaláře do ...)
(... velký nebo malý, povinnen jest platili do roku 28 gr., a sice každé suché dni 7 gr. míš.; z těch bráti ...)

>loading more documents...