•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
118 documents  collapsed to 33Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[240a] 
(... Vůz nevěstin o svatebním průvodu z Prachenského kraje při korunovaci krále Ferdinanda V. (Zmenšený snímek obrazu ze slavnostního spisu v Písku r. 1836 u Jozefa Vetterle vydaného.) ...)
Page
437 
(... KLIDNÁ LÉTA. commissorum. Mezi tím odstoupil Pek a k licitací se přihlásil Vetterle, král ...)
(... nabízela vdova domy Eíslovský (č. 74) v 3311 fl. a Milberg-rovský (č. 73) v 1000 fl., ale v těch je rada ...)
Page
175 
(... změny, že se stal mezníkem v politickém vývoji. Slib panovníkův, učiněný dne 15. března, že dá národům ...)
(... hospodářství a městské správě v oboru policejním, bezpečnostním a sociálním. U nás bylo vyhlášeno provolání na ...)
Page
XV 
(... , 50, 54—57, 70, 72, 76, 83, 84, 99—104, 127, 133, 185, III. 193, 196,207,219; úřad menší (v kraji) I ...)
(... , 159—167, 171 Velhartice 140, 150, 160, 162 Veliký III. 395, 396 Veselý J. III. 257 Vetterle I. 437 ...)
Page
166 
(... 7, 28, 43. Vetter Vincenc 15, 76. Vetterle Václav 42. věž kostelní 4, 5, 40. Vicoux, pluk 28 ...)
(... , řeka 10, 23, 30, 41, 51, 80, 103, 146, 147; v. plavba 146—148. Vodička Brix 97, Václav 140, Viktorin ...)
Page
224 
(... Vetterle von Wildenbrunn 1688—1723?) (Nach Pröckl soll in der Zwischenzeit v. 1703—1707 Sal omena Mühlvenzel und von 1707—1723 wieder die Vetterle Äbtissin gewesen sein. Von der erstgenannten besitzt das ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
62 
(... čase byl tištěn v "rychlotiskáraě" V. Šimka v Písku a od 5. 8 tiskl tento časopis V. Vetterle v Poličce. Od č. 8 byl časopis rozšířen o osm stran inzerátů. Zmíněný tiskař V. Vetterle měl v Písku ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
169 
(... okolí, pustil se hned do nutných příprav. Tiskárna Vetterlova bylá v místě. Vetterle neměl mnoho práce ...)
(... rozhodlo. Ostatně Vetterle viděl v tisku chystaného časopisu též náhradu za ušlý zisk připravovaného ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
195 
(... toho v celku asi 16 archů; snadno můžete z toho seznat! a určití, chce-li to tisknout čili nic ...)
(... peníze žádá při předání rukopisu. V této pro Bendla tak těžké době, kdy se nepodařilo Němcové přesvědčit ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... desátníků (B. Vetterle, Fr. Bož, Fr. Mačura, Jan Vaněk, J. Palda, Jan Heller, Vojt. Pimperle, F. Erhard A. Tobais, Jos. Václavík, A. Klích, K. Zemek); v setnině byli dále 2 bubeníci, 2 tesaři a praporečník (Jos ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
30 
(... 30 Dr. Karel V. Adámek: 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1862, 1863, Josefa Berg- rová 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871, 1872, 1874; v Olomouci: G. (snad Jiří nebo Jan) Gastl (rok ...)
Page
158 
(... 158 Z POČÁTKŮ JIHOČESKÉ žurnalistiky. (Přednáška Jar. Malého, pořádaná kraj. spolkem „Prácheň“ v Praze, dne 16. března t. r. Referuje Ant. Hartl*). Jihočeská žurnalistika začínala v Písku a Písek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
109 
(... žádám, abyste v přípisu mé jméno psal „Kinskému" pak přiložil: „professoru historie všeobecné a ...)
(... vysokým školám na urážku lehce býti.) Strany zlomků v K. D. nalezených již jsem dávno příteli Svobodovi ...)
Page
387 
(... rekatolizace byli v roce 1635 pověřeni Johann Troyer z Anns- heimu a Wolfgang Vetterle z Wildenbrunnu. NA ...)
(... půl po jeho smrti, v červenci roku 1635, byla na Chebsku a Loketsku zřízena zvláštní komise pro ...)
Page
[2] 
(... zdědil v Písku po otci tiskárnu a na- kladatelství Václav Vetterle. Má též značné zásluhy o vlastenecké ...)
(... !« Vetterle se zasmál a řekl: »Vždyť já jsem tenkrát nevěděl nic víc než kdokoli v Písku! Tyhle letáky jsem ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
12 
(... jl, v * • Ktnléjovicicl. ? nalézá se nyní v Kanovnické ulici cis. 22. ? Odporoučí svůj sklad ...)
(... Modni zboží pro pány. ® 9 a Jménem celé rodiny: Karel ÍNikolan otec. v domě záložny, proti hlavnímu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
52 
(... vyšla tiskem v Písku u Václava Vetterle. Zní takto (v doslovném znění): »Milí občané! V tom okamžení ...)
(... Alexandr Berndorf: Osvícený orlický „vrchní” v r. 1848. Vzpomínka na události před 90 lety. Je ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
68 
(... německými ještě převeliká propast leží, která, co by se rok k roku zavírali měla, v novějších dobách ...)
(... , podejte si ruce, abyste ustanovili jednotu, kterou v ústech, ne však v skutku máte. 1""H" Německé písmo ...)
Page
(1) 
(... následující událost. Majitel tiskárny v Písku p. Václav Vetterle, redaktor „Poutníka od Otavy" vytiskl na r ...)
(... bylo. , i, Tak též nepodstatný jest důvod druhý, že p. Vetterle v otišténém článku z Poutníka neuvedl ...)
Page
2 
(... . Pracovat a ještě se prosit. To jó! “ Konečně přece našel nakladatele. Knihtiskař Václav Vetterle v Písku ...)
(... JIHOČESKÉ L i S T Y. XXYI. 74. FILIÁLKA PRAŽSKÉ ÚVĚRNÍ BANKY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. ČÍS ...)

>loading more documents...