•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
58789 documents  collapsed to 301Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
66 
(... ., Jeronýmova ul. Bíba E., Fůgnerovo nám. Brůžek J., Tylova ul. Březina J., Harantova ul. Březina V., Sv. Václav ...)
(... . Holík F., Karlova ul. Horník V., Kolárova nl. Hošek A., Prokopova ul. Hotovec V., Sedláčkova ul. Hrdina ...)
Page
164 
(... náměstí a získal dům v Krajinské třídě. Zemřel 5. června 1742. Dům převzal roku 1743 syn Vavřinec Tadeáš Plank, měšťan a voskář ve Vratislavi.' V archivu táborském ve staré knize „Liber sententiarum ...)
Page
375 
(... ., Pek Eduard, Podaný Jan, Prokop Jan, Rek František, Řehoř František, Růžička Jan, Růžička Josef, Lang ...)
(... dámských oděvů Erzeugung v Damenkleidern: Biederman Jaroslav, Goldschmiedová Anna, Vo-katý Josef. Optikové ...)
Page
378 
(... korunkou); v Národním divadle: Ča- pek (Loupežník a R. U. R.), Jirásek (M. D. Rettigová), Langer ...)
(... NOVÁK V. — NOVÁKOVÁ-MALINSKÁ M. presionismus k zhuštěnému výrazu. - Sld. Opery: Zvíkovský ...)
Page
[43] 
(... | čís. i staré W Ulice M i j i 1 e 1 čís. kn. v. 66 a 47 Roh Pr. s. a Pek. u, J. a M. Posekaných ...)
(... 7 » .. 74 73 13 » K. a M. Schestauberovi 73 74 17 ,, František Štěpán 76 75 21 n K. a V ...)
Page
30 
(... plánovitý. Teprve po vydání stavebního řádu se začala města v devadesátých letech primitivně ...)
(... značné konsérvativnosti trpěly tímto procesem málo. Nepořádku v stavění měl čeliti nový stavební řád z r ...)
Page
59 
(... . V. Myslbeka. Oslavný nápis na podstavci pomníku navrhl František Palacký. Foto- kopie listu F. Palackého, v němž autor udává Žižkovu podobu dle svých představ (ze sbí- rek MHRH v Táboře). ...)
Page
44 
(... pe ee E PRES PEK den T 18 led or O be z 3 : P, Ť SZP Ada 2 2 20 jš S ž ý i : 6: : vázeli, neb i v těch jest zřejmý obraz proudění © vlasteneckých cítů této doby. Nasaď bratře svobodu svou, hrdlo ...)
Page
183 
(... , Jaroslav I 510 II 630 III 629 rek I 187, 199, 384, 389, 454, 474, 499, 5002, 524, 534, 618 rek. viz Kocourek, Vít. rek. II 6763 III 723 rek viz Kocourek, Vít. Rek, S. II 483 Rektorisová, Klementina ...)
Page
46 
(... , panno krásná! Doprovoď nás v ticho hradu. Klidu rek má zapotřebí, neboť mnohou stržil ránu. ..“ Tak teď ...)
(... : „Živ jest Bolmír! Vyléčíš ho jasnou něhou svoji lásky !“ | zaplesá panna krásná. V tvář pohlédne ...)
Page
1 
(... KE COE E n ha on hat n op o o a p k a n o he V fm Pe přyřyčyšs sí? M ně 0 fe E wa E OM M PENN E E P ...)
(... S ne ne REESE EM = aky ZN ta tety r nat tat katy ta ts cí EP O P O P REK = TEE R o P ta SCíHÉ at ...)
Page
237 
(... a: Rozpočet olesu“ na Pek 1904. Příjem: 30.436-30 © korun.. Vydání ...)
(... * A A Ť 2 i = Okresní ústavy. s Okrasná Sn: v ssoně los: Náklad na stravovnu 2214 K SE h nh vx X ...)
Page
122 
(... převrat: Státní převrat v Č. Budějovicích . 37 Na úsvitě svobody v Č. Budějovicích . 42 Vojsko v Č ...)
(... . Masaryka . 58 Zřizování branných čet v jednotách 60 "Po převratu: Účel nově zřizovaných pluků S55. 65 ...)
Page
81 
(...  I m ■ pp šá - tek mám v Ho -pi - stol, se - dlo pe - ní - ze u já se s vá - mi Ů P IP P ^ £=5 sto - mi - cích, ko - ši - li v Ne v Rad - li - cích, kůň sto - jí na cál - maj - stra,1) ho ...)
Page
21 
(... Z / há : ff E OM DSM ý 2 9, -O P, 7 PEK 2D Z V É "p 2D u ...)
(... udatného Tyra, aby se oblékl v jeho roucho a postavil se v čelo lidu, aby ten se domníval, že ho ...)
Page
197 
(... pozemků v Dřemlínách obec zatopila na rybník, nikoho nebylo, lcdo by hájil zájmů sirotčích. Matka dokonce ...)
(... — sloužil zatím v Radčicích — nastoupil své dědictví, pokud zbývalo, zvláště pustý dům, chtěl se odvolati ...)
Page
96 
(... příčinu pozdní návštěvy, podotkla, že zavolá m a mu. V zápětí přišla paní domu a po chvíli měli jsme svět- ničku pronajatou. Byla v mansardě vily, velmi jed- noduše zařízená, ale velmi útulná. Studentský pokojík ...)
Page
435 
(... 419 poor se představoval, tu obonkata se ve všech českých obcích, tvořících v okre- su skutečnou převahu, pravá bouře. Do Krumlova přicházela deputace za deputací ohražení u PEK podávají- ce, v ...)
Page
245 
(... oddal krejčo-V vině. Tu se mu stalo 1. 1663, že zastřelil nenadále a krom viny své Vácslava Kočího z ...)
(... bodření a bouření v městě. Začátek se stal 1. 1680 bouřlivým spisem, v němž žádalo míti několik sousedův ...)
Page
81 
(... . V náruči Tvé mateřské i Dlí ten světa velký rek — Lo milost, slitování, Spása naše — Ježíšek. Nech ...)
(... Vejdeš-li v svatý Boží chrám Modlit se srdcem skroušeným, Nevěstu zříš-li slíčnou tam Zdobenou ...)

>loading more documents...