•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
44379 documents  collapsed to 263Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
613 
(... VANČURA HAVEL Rudolf (V. V.: Markéta Lazarová. К vyd. připravil R. Havel. Praha, ČS 1953. V. V.: Spisy, sv. 4.) HAVEL Rudolf (V. V.: Pole orná a válečná. К vyd. připravil R. Havel. Praha, ČS 1953. V ...)
Page
165 
(... . Rozdělil si hezky službu, v níž se jednotliví členové střídali dle umluveného a v kance- káři vyvěšeného ...)
(... , až teprve k létu s klidnějším vývojem poměrů se tato práce umen- šovala. V létě 15. června 1919 byly ...)
Page
98 
(... Vladimír Havel BECHYNÉĚ A KERAMIKA Vyšlo v květnu 1941 Nákladem knihtiskárny Petra Franka v Táboře Sázeno ručně typy Menhartovými Kresby a obálka Viktora Kadlece Tisk a úprava Petra Franka v ...)
Page
693 
(... . Havel. Doslov „V. Vančura, básník prózy“ na s. 141-144 naps. M o j m í r G r y g a r. P., 1963 148 s ...)
(... Vančura, V. Ref.: Urx Edo: Moderná próza. [Obs. v:] Urx E.: Básnik v zástupe. Bratislava, 1961 s ...)
Page
33 
(... Vladimír Havel. Vydává a tiskne Petr Frank v Táboře. Vyšlo v únoru roku 1940 v nákladu 500 výtisků na pero- lehkém papíru. Vysázeno ručně typy Menhartovými, v grafické úpravě Petra Franka. ...)
Page
147 
(... Spitzer K.: K výskytu a biomomii Chylizosoma medium (Becker, 1894) v Československu [Diptera ...)
(... . Larve von Ch. medium Beck., VI. 1967, J. Hradec Foto: L. Havel ...)
Page
246 
(... s jesuity. Havel se narodil asi roku 1519. Otec se jmenoval Bohuslav Trlenda a byl sládkem. Matka ...)
(... měla vdova po Bohuslavovi dům, dvůr, osm jiter dědiny Stmadovské v ceně 60 kop, 2 jitra k horám za 8 ...)
Page
771 
(... Konšelé v letech 1418-1423. 771 1. KONŠELÉ. 1418 či 1419? Adam řeč. Wicher školní Martin Frayla, Freyleych Ben <.....> rus Bárta Beránek Dobeš Zajiec M. kn. 2 a 2 v. 1419 ...)
Page
57 
(... zabili jemu kůň.“) Byl při tom Havel, jako byl u Radně*“) pacholetem, a Raden sám je vedl na ně, a postřelil Raden kůň.) It. vzali v Polánce*“) truhlici. Byl při tom Holej a Jíra a Zikmund. It., když brali ...)
Page
64 
(... , 635 III 351 bar III 628 Hasalová, V. I 114, á31 II 214, 799 Haspra, P. Ill 751 Hastrlik, P ...)
(... 301 III 80, 540 Hauser, Svatopluk I 125 Hauserová, Marie I 765 Hav. I 560 Havel, A. Ill 524 ...)
Page
734 
(... cyklu byly téí ukázky z rukopisné práce V. H. „Vyro- zumění1.] Lid. demokracie 10 6. 1954 s. 3. Havel ...)
(... Havel, Václav Opavský Jaroslav: Satirická komedie a groteska především. Pla- men 6 1934 č. 2 s ...)
Page
161 
(... podsedek platí 6 gr. Lipice Kyjík 1 ? 1 * Markvarec Dobec 2 Dobec9 2 Vítek V/ah (rychtář) 1 s kuší *Milíčov Heřman Vlčkův (10) - Oneš 4 - - - _ Mirošov ? ? Oldřich Hluma 2 ? a V závorce je vždy ...)
Page
172 
(... ných sdělovacích prostředků. Televize začala přímým přenosem natáčet manifestace v centm Prahy ...)
(... 000 lidí. O den později, 26. listopadu, se poprvé setkal Václav Havel s Ladislavem Adamcem, kdy ...)
Page
599 
(... Pavel Pešta vt Věra Tbeimerová rb Rudolf Havel vv Věra Vrzalové rp Radko Pytlík zp Zdeněk Pešat rpz ...)
(... šiframi, znamená to, že konečné úpravy byly tak podstatné, že účast původního autora nemůže být v ...)
Page
7 
(... Petra Voka z Rožmberka v jihočes- ké krajině. Nechť si na ni divák pochutná, ale nejen divák, také ...)
(... . Vladimír Havel. ...)
Page
24 
(... zdržoval se v okolí Slavonic P. Havel okolo Hradce, kde byl na dvoře Oldřicha vždy vítaným hostem Roku 1555 ...)
(... papeže, a žili velmi volně i v J. Hradci a ve vůkoli mnohé pobláznili. Vy- cházeli ze svých skrýší ...)
Page
161 
(... jméno hospodáře Užívá gruntu (v j/i6) osvob. do r. 1654 r. 1676 vrchn. obec. soused. 3 let pro osazení Kambovský J. Fijala i pustých Vitamovský Mand. Lehnerová 1 Křesá dlovský V. fišmeistr 2 ...)
Page
291 
(... Skola: Slavče, Pošta: Trhové Sviny. © | | Živnostníci. Krejčí: Štěpánek Jan. Mly nař: Havel Vincenc. Pila: Havel Vinc. $k *k Osada Dobrkov. Zivuasinici: Mlynář: Plach Čeněk. Výč =P Bi a prodej ...)
Page
450 
(... sv. 2.) — Sv. 1. Vyd. Zdeňka Havránková a R. Havel. P., 1954 349 s. — 2. vyd. P., 1956 349 s. —v Sv ...)
(... . -— 2. vyd. téže edice P., 1951 80 s. ' Ref.: Gm [= P a v elGr у m]: Povídká o divé Báře. [Fejeton o ...)
Page
195 
(... krejčovský, Jakub Cerkl, obchodník. František Havel, mistr truhlářský. | DOZORČÍ RADA: František Kuncl ...)
(... , čalouník. : Clen představenstva. Václav Jirák. Fr. Havel. Jakub ...)

>loading more documents...