•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1799 documents  collapsed to 81Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
166 
(... 166 Prodej dámsk. obleků a galant, zboží-Verkauf v. Damenkleidungsstücken u. Oalanteriew ...)
(... Rudolf 71. Hokynář-Hokler: Ježek František 60. Hostince - Gasthäuser: Boukal František 49, Boukal Karel ...)
Page
130 
(... ; Front. Václav Boukal; Obál. a graf. úpr. Jiří Můiller. - 1. vyd. - Jihočes. nakl., 1986. - 128 s ...)
(... . vyd. - Jihočes. nakl., 1986. - 58 s.: ilustr. Kres. na obál. V. Suchý. Rybí oko / Antonín Pelíšek ...)
Page
141 
(... volných hasičů, Sekretariát Volné Myšlenky v Praze, Spos= -lek Čsl. červeného. kříže, Spořitelní a ...)
(... obchodníci: Beránek Vojt., truhlář; Binder Antonín, pekař a krupař ; Blažek Jan, truhlář; Boukal Karel ...)
Page
96 
(... . Málka. Na lékárně u Anděla Strážce na Wilsonově náměstí. -© Knihkupecké závody: Jaroslav Boukal ...)
(... komora pro fot. amat.) > Okresní záložna hospodářská v Jindřichově Hradci, založena r. 1882. Úřaduje ...)
Page
136 
(... - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. - Apollo Books, Stenstrup, 690 pp. BOUKAL D. S., BOUKAL M., FIKÁČEK ...)
(... . FUKA Z., 1994: Výskyt vybraných skupin brouků (Coleoptera) v přírodní rezervaci Vysoká Běta. - Sbor ...)
Page
93 
(... : ^ Horýcffbvá Voltýřov I »587 ^ (♦ Pelechy Radvánov V Hostin Záluží »V ■* < hfbítov Vepice, íebrákov ...)
(... \ kSilvestr Pazderna čenda lí Dmýšticej*. «»■ kanapiíkalQ Sa " ^gžovice Hrelkovickýl »„v* \\ ipt n/h Ü;Q3 ...)
Page
68 
(... , třeba měli německá jmé- na. Když bylo o tom v létech 1780 a násl. jednáno, rozhodl magistrát, že druhou ...)
(... atestem, podepsaným katechetou a školním správcem (panem kantorem), že v učení náboženství, čtení, psaní a ...)
Page
96 
(... franco IOSEF BOUKAL, v c chovo Březi JINDŘICH TOMÁŠEK, koloniál, železo, cukrovinky, Vai tbchovo-Brřezi ...)
(... ostatní, byla založena v předvečer voleb do Národního shromáždění r. 1935. Ustavující schů- zi svolala ...)
Page
21 
(... Borotová, Milena III 99, 201, 293 Borovička, Václav I 747 Borovička, V. P. I 73, 572, 785 II 789 ...)
(... III 174, 419, 622, 687 Boukal, Václav III 235 Bourová, Blanka II 476 Boušek, Karel I 256 II 555 ...)
Page
208 
(... v panském mlýně. K řemeslu soukennickému náleželi: Roku 1379 Václav Bosý, Václav Verner. Při novém ...)
(... , Řehoř Rothanzl, Roku 1686 Jan Titz, jinak Boukal byl cechmistrem prvým, Matěj Fencelík, jinak Jiskra ...)
Page
117 
(... polovici. Do této částky však počítány nebyly drahé: ka- meny a perle, v oné monstranci se nacházející ...)
(... za něco zvláštního a podívání hodného držán a zřídka vídán byl. Zde v městě, ba ani na celé kosteiní ...)
Page
185 
(... panského. Totéž žádá Jiří Kalvas o 5 str. pole s loukou za týmž rybníkem. V Lásenici šlo u Matěje Kučery o ...)
(... -náč Kněz, Matěj Papež, Adam Beránek nebo Boukal, Jiří Truhlář alias Hamon, Jak. Máca, Mart. Chramosta ...)
Page
235 
(... Jirásek Morák Jaroslav: Alois Jirásek Saldův nebo Nejedlého? [Rozdíly v pojetí]. My 46 č. 35 s ...)
(... : Dílo Aloise Jiráska v české ilustraci. P., 1953 104 s. textu a 161 obr. příloh, 8 barev. obr. Ref ...)
Page
379 
(... pri gr., o sv. Havle též. Jančiek z louky platí o sv. Jiří iitt gr., o sv. Havle též. Boukal z ...)
(... dne.u) Týž Boukal z louky o sv. Jiří tii gr., o sv. Havle též. Libera ze iíi jiter platí o sv. Jiří ...)
Page
85 
(...  Obr. 5: Josef Sahula, Náves v Těšovicích, 1968 (reprofoto). Obr. 6: Václav Boukal, Statek „u Hankovců“ v Tvrzicích č. p. 11, 1968 (reprofoto). 85 ...)
Page
19 
(... # >>.ý*, Václav Boukal: RODNÉ MĚSTO Z výstavy ČESKÁ KRESBA V BOJI PROTI VÁLCE, ZA MÍR, která je od 9. října otevřena v Muzeu dělnického revolučního hnutí jižních Čech Můžete si ji prohlédnout do ...)
Page
98 
(... TRÁVNÍČEK D., BOUKAL D. S., BOUKAL M. & JEZIORSKIR, 1997: Faunistic records from the Czech ...)
(... Karas 11/564 CZ - 391 81 Veselí nad Lužnicí Zdeněk Kletečka Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ...)
Page
208 
(... , kterou uzavřeli dne 27. břez- na 1846 Vojtěch Boukal, dosavadní ma- jitel papírny v Chlístově,2 s Janem ...)
(... Jan Matějka a Vojtěch Boukal se zava- zuje udržovat vybudovaný jez v dob- rém stavu. 3. Pro vedení ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2] 
(... Obsah ročníků 1970-71 Číslice znamenají stránku: obyčejně — v roč. 1970, tučně — v roč. 1971 ...)
(... Boukal—Spodný 27 Boukal—Foglar 28 Boukal—Krečmer 29 Spodný—Krečmer 30 Boukal—Stránský 33 Spodný ...)
Page
439 
(... , pane, jste tu přede mnou nařkl a podezíral! — Teprve za včerejší noci, v posteli, uprostřed tmy ...)
(... ústy vykřikli úžasem oba mladíci. „Tak jest!" velikým hlasem pronesl Drápalík. „Vrahem je starý BoukaL ...)

>loading more documents...