•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
2219 documents  collapsed to 97Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
668 
(... Lorenc, Zdeněk Loukotková, Jarmila Lukášová, Růžena Macek, Antonín Macůrek, Josef Mágr, Antonín ...)
(... Václav Novák, Mirko Nováková, Milena Nováková, Teréza Novotný, Jan Novotný, Miloslav Nový, Karel ...)
Page
594 
(... 19. 6. 1948 s. 2- Růžena SVOBODOVÁ (rozená Čapová; * 10. 7. 1868 v Mikulovicích u Znojma, t 1. 1 ...)
(... na sev. Moravě. [Obs. v:] Severní Morava 1957 I. (sbk) s. 22-24. Konečná Růžena: Vzpomínáme na R ...)
Page
59 
(... . Mirvald Karel. k Motyčka Jaroslav. Novák Josef. Novák Josef, prof. Nováková Marie. Náhrada Karel ...)
(... , Reif Václav MUDr. Rob František, Robová Růžena. Rosenthalerová Fanča. Roubal František, Růcker Ouido ...)
Page
136 
(... Miroslav, Bechyně - Nováková Jaroslava, Putimov -Nováková Růžena, Klenovice - Novotný František ...)
(... - Chalupová Anna, Soběslav - Chlístovský Karel, Sedlec - Jílek František, Skalice - Jírková Růžena, Soběslav ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
470 
(... , Vojta III str. 431-432 N a s к o v á, Růžena II str. 4-8 Nauman Horný, Jaroslav II str. 8 Nauman ...)
(... Novák, Otakar II str. 97 Novák, Robert III str. 488 Nováková, Julie II str. 97 Nováková, Milena II ...)
Page
168 
(... , Ing. 121 Novák Vladislav 76 marš. Nováková Anna 8 Nováková Marie 98 Nevotná Anastazie 67 Novotná Marie 81 Novotná Růžena 82 Novotná Z. 12 Novotný F'rantišek, Masary- kovo nám. 69 Novotný F'rantišek ...)
Page
601 
(... : Jesenská Růžena — f —: Fučík Julius Faber: Eisner Pavel Fabián K. M.: Fabián Karel Fa Presto: Mašek ...)
(... Feodorovič N. T.: Nováková Tereza Fernet Branca: Mach Josef ff. Táborský František F. H.: Halas František ...)
Page
164 
(... spisovatel a skladatel - Růžena Nebušková, klavíristka/. 3813. JŘ, 40 let od tragické smrti Oskara Nedbala ...)
(... ., Marie Nováková. 20,1983, 4, s. 289-290./1888-1963, manželka Vítězslava Nováka/. 164 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
60 
(... pozdějším věku stařen. Objevila se i v několika českých filmech. Růžena Nováková (1899-1984), dcera Marie ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
378 
(... NOVÁK V. — NOVÁKOVÁ-MALINSKÁ M. presionismus k zhuštěnému výrazu. - Sld. Opery: Zvíkovský ...)
(... ředitel Podol- ské cementárny. - * 31. V. 1889 Smíchov. Ch. Růžena. - D. Vladimír, Růžena. - Č. V oboru ...)
Page
250 
(... 1955 č. 10 s. 1089-1092. — Elena Hégrová-Nováková, Slovenská literatura 5 1958 č. 3 s. 376-377 ...)
(... 10 6. 1945 s 3 Linhart Jan: Prof. Albertu Pražákovi, právo lidu 10. 6. 1945 s. 2. Schwarzová Růžena ...)
Page
[1f] 
(... .) .... 190 Čapek K. M.: Kašpar Lén, mstitel. (Karel Sezima.)..........325 Čechová Růžena: Vlnami života. (K ...)
(... .)...........................189 Heyduk Adolf, sedmdesátépáté narozeniny. (Jar. Kamper.).....424 Jesenská Růžena: Estera. (Karel ...)
Page
271 
(... 271 Nedvěd František 129 Jan 185 Václav 185 Nekola František 232 Nekolová Růžena 232 nemocnice 14 ...)
(... Václav 231, 240 Vít 86 Vojtěch 219, 222, 230, 236 Nováková Josefa 87, 240 Kateřina 231 Marie 111, 139 ...)
Page
8 
(... Polákovou a samozřejmě vedoucí BSP Růženu Svobo- dovou." Vedoucí Růžena Svobodo- vá, za níž jsme rovněž ...)
(... klubem patronát. Na podzinyií dny připra- vila M. Nováková pro „své" babičky besedu s výtvarnicí Lí ...)
Page
29 
(... Mazákové Marie Nováková Ludmila Nováková Otilie Pešková Anna Poncarová Veronika Rynešová Růžena Svatková Žofie Ševcová Teresie Štěpková Marie Tourková Růžena Votrubová Marie* Zučková Kamila Bouzová Marie ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[291] 
(... dětských letech)) Genovefa Cukrová, sestřenice paní Doroty. Růžena Nováková, vychovatelka Anežky a ...)
(... a dlouhou dýmkou v ústech na židli u dveří). Růžena. Růžena. Prosím opětně, pane Matěji ...)
Page
7 
(... : Chýšková Růžena. IX. ročník: Rosin Oskar, Vosyková Jarmila. Poznámka: Josef Šlapák nenastoupil. Třída ...)
(... Jarmila, Pechoč Josef, Šterclová Růžena, Vaňata Vladimír. III. ročník: Ernestová Milada, Hájková Zdeňka ...)
Page
19 
(... Zdeněk z Černic (Kralupy), Muselová Růžena ze Zlukova, Mu« silová Marie z Jindřichova Hradce, Nováková ...)
(... , *Šejnová Hana z Prahy (Soběslav), "Šimůnková Vlasta z Tábora (Soběslav), *Sirůčková Růžena ze Soběslavě ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
66 
(... Marie, Zářečí u Horažďovic 20. Nováková Alžběta, Dunaj ice. *21. Pavelcová Růžena, Sloučen. 22 ...)
(... . Marková Zdeňka, Tábor. *26. Matasová Růžena, Plzeň. 27. Měšťanova Antonie, Hůry. 28. Musilová Eliška, č ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
25 
(... , Lišov (Č. B.). — 8. Měšťanovi Růžena. Libníč. — 9. Nekolová Marie, Český Krumlov. — 10. ^Nováková ...)
(... Anna, Vitín. — 51. Zezulková Jana. Studená. Ignát Čejka, třídní. TŘÍDA V. 1. Jindrová Růžena, Vitín ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...