From: 
 Until: 
a
2 documents  collapsed to 1Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
(6) 
(... zpěvné a pestroperáky při obsluze nejsolidnější nabízí Kvida Findeis, Vídeň, m., Hanptstrasse 21 ...)
(... kr., ve vkusné vazbě 2 si. 60 kr. Nákladem vlastním. 10247 Kvido Findeis Vídeň, III. Hauptstrasse ...)