•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1127143 documents  collapsed to 743Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
65 
(... 65 b) Hdyby byly moj e... c) Anduličko moje... I * Mírným pohybem. m ß P r u?.lij 6) Hdy ...)
(... * í h L- r1 T * •" * T —7 * r * poco ritardando ~3 5 P P r U" ± ■#—a ty zlu-kov ...)
Page
69 
(... 69 v— s~ 11 w. m n n ' ttttt e _ ^ i ^ T i i ' i tm n ■ m 7 -M \ W v— /. ^^ + 1 thaj - ta-da-da-da - dá, thaj- ta-da-da-da - dá, já pro-dá-vám thaj - ta-da ...)
Page
23 
(... 23 12. Zlukovcký kohouti zpívají. í Mírně živým pohybem. poco rit. a tempQ H--8 i p r r 7 ...)
(... . (7\- a tempo k i P r P i P * do Pra - hy, do va - ší rá - ko - síni, do - sta - nu ...)
Page
479 
(... I.nádvoří II.nádvoří Ho s- -L tinské pokoje ^ I kamera Zelený pokoj Kaple Ložnice ikněžny Jídelna okolo roku 1600 Pod krovy nad Zele- nou světnii Erbovní světnice " Stará II.nádvoří S jídelna ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
125 [23] 
(... , ško-da je tě, hol-ka, a tak se do-sta-neš, m T M r i ř ZZi r- $ i * i J> p ...)
(... 23 nad va-ším sta-te - čkem co va-ši dě-la - jí. psa - nicko mně pí - še. 4. Když 5 ...)
Page
62 
(... až na Zví- - kov a nazvat i »Cestou Sedláčkovou«,. x vé ...)
(... JE Ň , S ě M o KON) JJ A a K x Ž OA o n, OVV “ KOV TRK aj) Č. 49. Ú dolím Otavy od Urycha pod ...)
Page
41 
(... „R sry EZ = oaMoysíd e yd5id DA | AET VÍ: VASAKHTIONO OHJAVIS I4AWOd HODAXDTOOTO4D YALYDYN i 9? AE “ ...)
Page
17 
(... XIII—XV. stol., jak zmíněno již kolem r. 1420 spálené, je hojně zdiva, keramika a kov. Některé nálezy ...)
(... jen 129 ha (lha za 700 Kč) ave vsi mysliv“ nu, kterou po nutné úpravě pronajaly státu pro r. 1927 ...)
Page
95 
(... Ň h u k r JOU hud A í “ -* M „da PÁ v- hel -m - a —-— ey P- - S Z $ l n i 4 6 ST A vš ...)
(... hmotami (které nahrazují kov) jsou také hmoty keramické, zejména porculán a keramika, jakož i růz- né ...)
Page
266 
(... věž se stanovitou střechou, lucerničkou a křížem, umístěna jest nad vcho- dem s trojúhelníkovým hlavním štítem jednoduchého průčelí a Ss galerií opatřenou pultovou stříškou. Cer- kov kryta je z nedávné ...)
Page
497 
(... prostředí tehdy rostoucí velkoměstské periférie (Žiž- kov). Látkově hodně těžil z divadelního prostředí i ...)
(... , s ]. Štolbou a K. Šíp- kem), Kovové ruce I—II (R 1904), Humoresky (1905), Stříbrná věž (román pro ...)
Page
1 
(... re E ské s “ kk) “ = : č ň r vý Ů eh : 5 Ň Poe“ 8: M Ů A i Poa ě P te a PO 7 PTC ee : a da ata : h : PT rn dan Ved i : RS 5 aha aaa + k p = h n PM n Ů okr And m dk ne /: r nu ; K R k ...)
Page
39 
(... ™nFřE r » » ^ • 7 • I z 1 r — 1 do-sta-nu bu-du na A Ü bie -tě, i zké-ho mu ...)
(... rr V—i. —-v —r—3— 1 1 mh=z. r j« * y-! i— l "tvYJ _ _— 0 a ~ a 3 X L ...)
Page
140 
(... M. /. i i. W/>> ,i' pro-zra - dil. Ži-de ne-věr-ný, ja-ko psi čer-ný, Je-ži-še ja-li, u-kři-žo-va-li. ii±h \i i i-i-i.................. 6 -r Na Vel-ký pá-tek do hro-bu da-li, na Bí - lou so-bo-tu ...)
Page
275 
(... 82. DA DEIDIRLDUM HAT ’S WET VASPIELT. Oberplan. Albert Brosch, 1906. r-w—«—=n r— KK— S hi — — s s Vk—4-—P- v—zR— . N—i —Pt— 3— : _R-- -0*—0 S— m 1 *•' m -—m— 5=f ^ 0——é-— Da Dei-dirl ...)
Page
281 
(... 281 Z lesů nad Květuší. Propuštění hospodáři (Entlassene Wirte): Nepřejov: M. Maněna................................... 2.333A Boučský: vdova Pechánkova............................. 2.333A Naděj kov: Jiří Nedovařil ...)
Page
82 
(... 82 A m x i x m Da Čapo. ...)
Page
8 
(... 8 i | 4 l | tice, Vodňany, Skočice, Vlachovo Březí, Před- slavice, Volyně, Vimperk, Hoštice, Čkyně a Žllí- kov. Prachatice samy přilákají i vzdálenější stu- dující mládež. Na váhu padá velmi ...)
Page
10 
(... : -í 7—r i 9 ► 3 POZN. Zpívala mi A. Bártová ve Veselí. Slova zjistil ...)
(... 10 ynf r:- 7 X' 1—J M v tej vo - die ce sou ry - bi čky, žá-dnej je ne - je ma - li ...)
Page
179 
(... - kanský chrám, je nově osídlena Čechy a Slováky a pracují tam i maďarští deputátníci. Bělá nad Radbuzou ...)
(... kov byly za okupace přičleněny k říši. Ze St. Postřekova vede zn. cesta přes vysídlený Nuzarov nebo ...)

>loading more documents...