•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
64835 documents  collapsed to 258Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
772 
(... M. kn. 3, 4 n. 5t. Matěj Sýřen Vaněk Bárta Siman [Mareš] Rak Jan Chřest Vlk Jirk [masař ...)
(... Themal [pekař] Vít [kramář] Beneš [súkeník] Jirek [masař] Michal Leptáček Martin Halaš M. kn. 12 ...)
Page
230 
(... . „Proč se tam tak najednou nastěhovali?“ zlobil se tlouštík. Michal si pohladil bradu: „No, ještě se ...)
(... . Neměl tu co pohledá- vat! Po tom, co se přihodilo formanovi, mu už nikdo z nich nevěřil. „Poradím vám ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
141 
(... Chorvát, Michal M. ch. viz Chorvát, Michal mi II 58 III 250 mí viz Míčko, Mir. mi viz viz Milčan ...)
(... , Rudolf III 538 Mihule, Jaroslav III 314 Michaelli, D. I 380 II 443 III 672 Michal, Boris I 167 ...)
Page
639 
(... a Hrádek.252 Teprv potom zaplatil pan Michal svým bývalým chráněncům ostatních 375 kop gr. a 18 ...)
(... době nebyl však už pan Michal Spánovský nejvyš-ším písařem království českého. Cítě se věkem i víc než ...)
Page
186 
(... současně s ním dostavili se odpůrcové je- ho: Páleč (Stanislav na cestu se stroje umřel), Michal, pak ...)
(... , Náz a Kuneš ze Zvole a j. Z nichž si nejhorlivěji proti Husovi vedl Michal de Causis nebo Michal ...)
Page
312 
(... , Michal Va 1., Macek V2 1., Mikeš Va L, Velík Va 1., Kuneš Val., Jakub V2 1., Ulrich Va L, Kříž Va 1 ...)
(... 1., Michal 3/4 L, Mikeš 11., Matěj 1L, Václav 3/í 1., Mareš Ví 1., Pešek 3/4 1., Mikeš Skokovec Va 1 ...)
Page
93 
(... 2. [: »Áwa, Michei, wo gehst du hin?« :] [: I geh ins nächst! N&chboarhaus, Wo i nächst gwesen ...)
(... hagliche Baua, von Wägn a Scheit Und warf den schwoarzbraun Michal, Daß er auf der Erden durt la-ha-ha-hag ...)
Page
46 
(... - stvím za 2350 zlat. již vzpomenutý Michal Dórfelmayer. Čís. 30 st. 90 n. Kocourkovský, Zdeň- kovský R ...)
(... A 1 (00 hartu Kůrkovi a týž jej prodal za 1000 zi. p. Jiříku Strakovi. R. 1634 hospodaří tu dle ...)
Page
177 
(... 'Tiem z Passova, proti jehož obchodu odpustky v Praze roku 1412 vystoupil, štve proti němu a že Michal de Causis nepřestává proti němu žaloby lepiti. Michal agitoval však proti Husovi ještě jinak. Sbí ...)
Page
356 
(... plemenitý kus a postavo nesporně krasavec rasy algavské. Michal škodolibě pa se vysmíval mému tragikomickému ...)
(... široko a daleko snad ani něbyle l Zl- vého tvora. aj V té mlčící samotě, Michal důvěrně mi svěřoval, že ...)
Page
367 
(... - pálu 2 kopy 30 gr. Vidíme tu, jak hornictví poskytovalo výdělek i různým jiným řemeslníkům. Z ...)
(... . Tahači vody a rudy: Michal Wilhelm, Osvald Forster, Štěpán Hofer. Dělníci čerpající vodu (Wasserknech ...)
Page
33 
(... rozšafnější Michala napomínali, aby dále nechodil. Ale jejich výstraze se Michal vysmál., Pohvizduje si nějaký ...)
(... je na straši- delném místě. Vzkřikl mocným hlasem: »Kamarádi, tu jsem a nebojím se ničeho a nejsem ...)
Page
225 
(... : 61. © : Starosta: Michal Vojt. Radní: Čížek Martin, Louženský Václ. n | | Fara: Nakří Novosedly ...)
Page
556 
(... 556 Hostinec — Gasthaus: Michal Jan. Kapelník—Kapellmeister: Koliha Josef. Kovář — Schmied: Novák Jan. Trafika — Trafik: Michal Jan. Skopytce — Skopytce. Hosta —Eost: Planá n./L. — Pian a./L ...)
Page
539 
(... . Molnár Michal: František Řehoř, velký přítel ukrajinského lidu. [Obs. v:] Věčná družba, (sbk). P., 1955 ...)
(... - vanský přehled 42 1956 č. 1 s. 17-18. —oln— [= M. M o 1 n á r] :Průkopník česko-ukrajinské vzájemnosti ...)
Page
91 
(... spřežení teplokrevné: 1. Benedikt, Hry: 1. Michal, 2. Kynor, 3. Folk. Příjem 6.907.10 Kč, vydání 6.232.60 ...)
(... , 2. Bakule-Michal, Vodňany, 3. Jehlík-Vondřička, Volyně. V klusu koní lehkých : 1. Benák, Netolice ...)
Page
274 
(... It. více jest Michal vyznal: K tomu se znám: když sem ležel v Hradci v Jindřichově, na hospodě v ...)
(... všem chci umříti. A na“ tom jest na všem umřel, jsa trestán mečem tu středu po svatém Vondřeji léta ...)
Page
153 
(... Muzea Šumavy, VIII, Sušice 2014, s. 107-132. 18 Eigner, Jan - Fröhlich, Jiří - Lutovský, Michal: Nové ...)
(... ; Lutovský, Michal: Jižní Čechy v raném středověku. Slovanské osídlení mezi Práchni a Chýnovem. České ...)
Page
85 
(... z r. 1416: .SBd &rtěi (čnnrb.&nrmmrtiř S'nftpin tRrníffpfm n ^nrríř to Gjjeftictjcf), rotjpdroám ...)
(... Spáni roepfs gmenooani p já fjarář." (Podle J. Trajera.) * * * R. 1626 Jindřich Michal Hýzrle svob ...)
Page
244 
(... řidnou i zprávy o jeho účasti v právních aktech jeho přátel soukromých. I tu se vlastně dovídáme jen o tom, že také on — a vedle něho mezi jinými též Michal Špánovský z Lisova — přitiskl svou pečeť ke ...)

>loading more documents...