•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1578 documents  collapsed to 92Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
152 
(... | Sebesta Al.a Aloisie a Marie 85b | Ladmann Jan a Mar. 13991 Kříž Jak. a Terezie| 357 TomandlMart.aspol. 1393 | Cibulka Jak. a spol. ! 358 Piluchová Marie 1394| Niedl Kateř. a Kar. | 959 Wachta František a ...)
Page
197 
(... Františka 48. Hostince — Gasthäuser: Kysela Ant., Svoboda Bernard 32, Šesták Mart. 63. Kolář—Wagner ...)
(... , Venturová Marie 32. Mlýny — Mühlen: Kazda František, Votruba Jan 7. Výroba ovocného moštu—Erzeugung von ...)
Page
436 
(... . Mart. registruje zprávu paní Anny Marie na odpověď p. Bohuslava Léskovce [místo Arnošta]. O Krásovi viz ...)
(... replice na tuto zprávu popřela však paní Anna Marie 11. března „světle a patrně“, že by Krásný byl ...)
Page
37 
(... z“ M Vikariát mirovický: Žemlička Mart., arcikněz strakonický, vikář mirovický, děkan v ...)
(... , choť vrch. soud. oficiála, Seflová Marie, choť účetního. Náhradníci: John Bohdan, kanc. oficiál ...)
Page
65 
(... Město zbaveno sek ve strace Po své korunovaci v Praze 12. května 1743 přijala Marie Terezie hold ...)
(... zůstala neobsazená; zemřeli Jos. Ledecký, Frant. Fidler, Vikt. Dou-bravský, Jos. Horažďovský a Mart. Salát ...)
Page
334 
(... 152, 180 Augustin Emanuel 18, 110, 246 Augustinová Anežka 246 Marie 246 Vlasta 246, 286 Averčenko A ...)
(... Marie 93 Růžena 93 Baráková Růžena 309 Barcal Petr 140 Baron Josef 184 Bárta Šimon, biskup 139, 294 ...)
Page
324 
(... Caesarum. Cum commento Phi- lippi Beroaldi. Bononiae, Franciscus dictus Plato de Benedictis VII. Kal. Mart ...)
(... , Capellanis altariorum beate Virginis Marie, s. Johannis bapliste, s. apostolorum, s. Katharine, s. Marie ...)
Page
74 
(... prodán ve dražbě. Z dětí jeho jmenují se v matrikách táborských: dcery Marie Magdalena, Johana, Františka a syn Jan Jakub. Dcera Marie Magdalena Anna Johana pokřtěna byla 21. července 1727. Kmotrou byla ...)
Page
390 
(... DODATKY DÍLU II. KAPITOLA V. M. od Marie Skuhrové vedlejší dům č. 49, oba pak zbořeny a vystavěn ...)
(... jej Mart. Opadaloví (f 1445). Po tomto dědil jej Jan Háva (1474), po němž dědila manželka Kateřina ...)
Page
57 
(... .: Philippus Beroaldus. Bologna: Franciscus dictus Plato de Benedictis, VII. Kal. Mart. [23. 1I.] 1488. 20 ...)
(... hunc librum dono dedi venerabilibus patribus meis, Capellanis altariorum beate Virginis Marie, s ...)
Page
220 
(... beatorum Lazaři, Marie Magdaleně et Mart he ger-manorum atque ipsius capellano, quicunque nunc est vel pro ...)
Page
662 
(... Ptáček 662 románu, lékař (slabší než Mart z předchozího románu), zaplétán do jeho sítí a ...)
(... příležitostně z ruštiny. Marie Pujmanová (roz. Hennerová, po prvé provdaná Zátková) (*8. června 1893 v Praze ...)
Page
461 
(... malý 1801—1806 František v poníženosti ruce Jim líbají. (Latinská adresa Mart. Kášovi do Písku.) 1806 ...)
(... panny Marie zcela nová a plechem čistě pobitá, i báně v nově dobře pozlacena. Dy ji nahoru táhli ...)
Page
247 
(... . sbor. histor. - Sp. Vy- dal Sborník historických prací prof. Mart. Koláře o dějinách Tábora (1924 ...)
(... Pardubic. - R. Jan a Magdalena. - Ch. Anna roz. Pacovská (f 1917). - D. Marie, Václav Ing. arch. - Č ...)
Page
302 
(... , Grün-angerg. 3 Rll 6 26 Lager Favoriten der NKOV. e. V., Berlin, X/75, Schleierg. 17 B10 0 59 Lager ...)
(... B42 2 81 Laimer, Dr. J., Arzt, XVII/107, Ernstg. 15 U50 3 74ULaimer, Marie, Likörfbr., XVII/107 ...)
Page
581 
(... Swamberka, purkrabím na Domažlicích, a s tím městem. Bez místa, 1471, 6 Mart. . . . . . . . . . ,. . . . . . 242 8. Jíra, syn Pawlilw ze Zahořan^ a Marie* manželka téhoi Pawla, prodáwají dwůr swůj w ...)
Page
131 
(... , Marie Š.,, vdova, —1811, Matěj Kotheil, krejčí ze Strakonic, s Marii, dc. Ý Šebestiána Špidry, 1811-36, Magdalena Kotheilová 1836-48, Mart. Špinka s Marií 1848-(69), dědicové M. o., Marie Kadeřávková 1863(69)-89 ...)
Page
(VIII) 
(... Kostomarov N. J. 302. K o t a 1 Č., prof. 749. Krejčí Mart. 425. Kříž Frant. 425. Křižík Frant. 188 ...)
(... . Sýkora J. V., Dr. 425. Šebor Frant. 264. Šimáček Frant. 345. Šimáčková Marie 333. Šimonek V. 425 ...)
Page
[4] 
(... «pp Stránka Pýcha (dle Mart. F. Tuppera Jos. Šauer z Augenburgu) 592 Rozvrh učiva ...)
(... a lidumilnosti (Marie Poppeová) . 4 7, 442 Vypočítávání stálého důchodu čili renty na ...)
Page
60 
(... Curlús Theologie Moralis, fol. P. Balbini S. J. VitaB.Joan.Nepomuceni Mart.4. cum Fig. - - řebenbed ...)
(... BonnaEfperancc, fol. Lancifii, Joh. Marie, Archiatri Pontificii, Opera omnia, induoe Tómos diftributa, 4 ...)

>loading more documents...