•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
575 documents  collapsed to 66Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
123 
(... Farková Anna, Husova 8 Foitlová Anna, Široká 6 Folprechtová Marie, Riegrova 683 Frdlíková Štěpánka, Česká 20 Frišová Božena, Děkanská 446 Gergelyová Jana, Havlíčkova 647 Gregorová Marie, Smetanova 21 Hajná ...)
Page
326 
(... . muzea (re- ferent). - Košice, Starobaštová 9. MARTÍNKOVÁ-MI- CHÁLKOVÁ Marie, spisovatelka, býv. ře ...)
(... . - Sp. „Bludičky“ (1924L - Ps. M. Martínková. - Marma a j. - Plzeň, Říš- ská 8. MARTINKOVÁ provd ...)
Page
73 
(... . 1. 1930 v Ces. Budějovicích). A) Všeobecně o životě a díle. Martínková Marie: Život Emy Destinové ...)
Page
570 
(... , Macešková Marie, Macková Anna, Majer Antonín, Malý František, Malý Pavel František, Malý Václav, Mandel Jura, Mandl Josef, Mandler Arm, Mareček Bohumil, Margold František Xaver, Martínková Marie, Mařík ...)
Page
703 
(... Trnková, sestra 422 Marie Terezie 43 Marie Tušlová, sestra 420, 597 Maritta Chlandová, sestra 615 Marmaggi Francesco 34 Martínková Anna 592 Martinová Amálie 206 Matka Františka (viz Lampelová Antonie ...)
Page
29 
(... Martínková Marie Kocmoudová Albína Učební pán (paní, slečna) Měchurová Emilie Pelán Cyrill Pelán Karel ...)
(... Soukupová Marie Soukup Antonín Rebanová Anna Martínková Anna Bayerová Antonie I. B třída. 1. Caysová ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... Třída Marie Aubrechtové — sborová intonace. ( 26 žáků.) II. ročník: Antonín Benda, Anna Brožková ...)
(... , Miloslava Marčalová, Zdenka Matou-šová, Miloslava Míglová, Vlasta Morávková, Marie Pudivítrová, Jiřina ...)
Page
13 
(... , Květoslava Křížová, Olga Lustigová, Marie Martínková, Viktor Pádecký, Františka Prevorová, Marie Šípová ...)
(... , *Marie Podhrázská, Vítězslava Portychová, Marie Pospíšilová, Josef Rypáček, Marie Sedláčková, Jan Semrád ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
53 
(... . Brychtová Marie Myšenec » » 77. Denková Růžena Sušice » dospělá 78. Dušková Antonie Lišov ». » 79 ...)
(... Bavorov » dospělá 82. Koubová Marie Kořensko » D 83. Langerová Ludmila Jindř. Hradec » )) 84 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
16 
(... , Pelhřimov. - 4. *Zlata Martínková, Pelhřimov. - 5. *Marie Matějů, Pelhřimov. - 6. *Jan Matiášek, Pacov. - 7 ...)
(... Cerekev. - 8. *Karel Březina, Nová Cerekev (Pelhřimov). - 9. *Zdeňka Budínská, Mysletín. - 10. Marie ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
53 
(... Kovařík Erik Kroupová Anna Kupka Miloš Martínková Jindra Michenková Jana Mistrová Květa Myslivec Václav Munzarová Marie Novotná Jana Neubauerová Božena Neužil Zdeněk Pajkovský Josef Pele Antonín ...)
Page
203 
(... středověku šířili mariánský kult vázaný na zdejší „zázračný“ obraz Panny Marie Klasové, ale také úctu ke ...)
(... Svoboda, R.: Počátky českobudějovické diecéze, s. 38-84; Martínková, Lenka: Diözese Budweis 1785-1813. Ein ...)
Page
[89b] 
(... I t OBSAH články Lenka Martínková (SOkA Pelhřimov): Archivy far a vikariátu na Pelhřimovsku ...)
(... ) ...........................136 Redakce blahopřeje .....................................................137 Zemřela Marie ...)
Page
7 
(... statný 248" do admin. t. listu U m n ®ěl< Marie Martínková, choť ...)
Page
22 
(... . 17. Jan Uhlíř, Klobuky (Topělec). 18. Jiří Zedníček. 19. ♦Marie Bártová. Třída II. 1. Karel ...)
(... . Anna Hřebřino vá, Rakovice (Rako v.). Natalie Charvátová, Izjum v Rusku. ♦Libuše Kalašová. ♦Marie ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
11 
(... regionu, odkud Marie Martínková pochází a kde prožila první roky svého života. Narodila se 4. května 1886 ...)
(... přestávkou za I. světové války až do roku 1922. Potom Marie Martínková odchází do Plzně, kde je lite- rárně ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
71 
(... tvořily sestry: Anna Žlábková Č. B. I., župní náčelnice, Slávka Martínková Třeboň; 1. místonáčelnice ...)
(... . vedoucí dorostenek. Pak jsou okrskové náčelnice. I. okr. Anna Kališová Č. B. I.; II. okr. Marie Ikavcová ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
45 
(... v Kumžaku a Pavlína roz. Martínková v Kumžaku Dolejší Rudolf\ nar. 15. března 1890 ve Ohválkově ...)
(... Marie roz. Záhorská v Mirovicích Křiž Jan, nar. 24. prosince 1888 v Němčících u Netolic Kříž Tomáš ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
25 
(... , Třeboň. Janoud František, Praha (Třeboň). Kropík Josef, C. Velenice. “Martínková Marie, Třeboň ...)
(... ). Schreiber Antonín, Vatra Moldavitza v Rumunsku (Halamky n. L.). Srdínková Marie, Vídeň (České Velenice ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
39 
(... Nadějkova (Tábor). 2. Marie Blažková z Prahy (Tábor). 3. »Milena Blechová z Trenčianské Teplé (Meziimostí ...)
(... . Věra Králová z Brna (Tábor). 24. »Alena Kroupová z Tábora. 25. Naděžda Kroužková z Tábora. 26. Marie ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...