•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
296 documents  collapsed to 41Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[704g] 
(... Jiří Suchánek Lothar Suchý Pavel Sula Jiří Sumin ...)
Page
44 
(... jihočeského člověka«. Netvoří skutečně velkého a silně budovaného * Lothar Suchý, Pro rod a půdu. Patnáct ...)
(... stále, že poznávání ho je čistým pramenem, že z jeho duše prýští živá voda .. . Příběh, jejž Lothar ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
61 
(... nikdo z vinníků nepře- skočil! ! Lothar Suchý. 3. JAK JSME SE DOMA ZAŘIZOVALI! « Nedivte se, začínám ...)
Page
562 
(... ., Suchý Lothar, Šafařovič J., Šíma Ant., Šimáček Miloš, Škába Karel, Štech Václav, Tumlíř Jaroslav, Tyr ...)
Page
519 
(... , Vápe- nice 1. SUCHÝ Lothar, spisovatel. - * 1873 Tur- nov. - Č. Básně, dramat, básně, dramata ...)
(... SUCHÝ L. — SUTNAR L. voi první mistrovskou krejčovskou školu pro pánské a 1922 pro dámské ...)
Page
[1f] 
(... ..............428 — Miloš Marten f...........................479 — Lothar Suchý: Pro rod a půdu ...)
Page
140 
(... , Lothar Suchý, Pavel Sula, Jiří Sumín, Tereza Svatové, Emil Svoboda, F. X. Svoboda, Růžena Svobodová, AI ...)
Page
75 
(... let básník Lothar Suchý, rodák z Tře- boně. V ústraní plném pohody a jasu se dívá na léta své Činnosti, která byla jistě bohatá a Šťastná úspěchy, Lothar Suchý v naší literatuře je zjevem průbojným a ...)
Page
61 
(... . VILÍMEK, PRAHA II., Spálená 13 JanV. Rosůlek, ČERNÁ VE SKLE *.» Mauríce Magre, JED VÁŠNĚ Lothar Suchý ...)
Page
(IV) 
(... ...................X, 20 Lothar Suchý Noc, brunetta vsišnivsi.......................110 Jau Vorel Idesilism si ...)
Page
161 
(... LOTHAR SUCHÝ SFINX. Na fotografii z Kaira. kouzlo, jež podmaňuje, vábí, smutně se laská, tiše nyje — — ó marně duše jinam šla by za modrou růží poesie! 'y známé, milované tahy ve tváři, z které ...)
Page
46 
(... Frant. Jos. Křikawa, c. k. zemský školní inspektor p. Karel Nečásck, básník p. Lothar Suchý s chotí ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
230 
(... ) LA PNP, f. Lothar Suchý. 31) ANM, f. Zátkoví, inv. č. 2439, k. 19. Gratulace k padesátým narozeninám ...)
Page
6 
(... Strana LIDOVÉ NOVINY. V Brn?, 16 září. Literatura. z obecenstva. Lothar Suchý: „Dvě povídky ver- šem44. Poetické besedy „Máje*4. Pořádá Jar. Vrchlický. Praha. Lothar Suchý: „Knihalyriky". Ná ...)
Page
167 
(... pro autora, ne pro divadlo. Lothar Suchý svým novým dramatem „Slaboch", ač projevil patrný a veliký ...)
(... mnohdy temperamentní okolí a doprovod za režie J. Kvapila. * Nemo. LOTHAR SUCHY : SLABOCH. Ve vino ...)
Page
254 
(... ^Zahajovací scéna*, již napsal Lothar Suchý; obě řídil dramaturg a režisér Jaroslav Kamper. Tím se zvanému ...)
Page
195 
(... . MATĚJKA, JAN OPOLSKY, 1EAN ROWALSKI K. SEZIMA, ANT. SOVA. JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVlC, LOTHAR SUCHÝ, F. X ...)
Page
[5] 
(... Týdenník Máj (Praha, Štěpánská ulice) ročníku IV. č. 21. přináší tyto příspěvky: Jar. Vrchlický : Ladislav Quis. — Lothar Suchý : Nad hrobem Sasů, padlých r. 1866. — Stani- slav Jarkovský : Na podzim v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
394 
(... , Alojzij Rovan, Anna Rývová, Václav Sládeček, Lothar Suchý, Antonín Sum, Jan Svárovský, Václav Šolc ...)
Page
15 
(... toho se prosazovala i řada tvůrců okrajové, většinou příležitostné poezie jako Emilie Tesková, Lothar Suchý, Václav Ambrož (který později vynikl na poli českobudějovické vlastivědy) a J. Moravec, jemuž ...)

>loading more documents...