•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
30 documents  collapsed to 11Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
195 
(... , početné jsou kolonie našich v Americe. Nejznámější byl Lev Palda, narozený r. 1847, vydával v Americe ...)
(... kého „Naši“, Jar. Vrchlický a j. Také ovšem Heritesovy „Vod-ňanské vzpomínky“ zůstanou věčně svěží ...)
Page
276 
(... děs tschechischen Auswanderers Lev J. Palda in den Vereinigten Staaten an dle Tatigkeit der ...)
Page
160 
(... vodňanští rodáci šířili českou kulturu i za oceánem, k nim patří Lev J. Palda (* 28. X. 1847 — -j- 9. VI ...)
(... . ^ V oboru vlastivěd- ném a dětské literatury horlivě pracoval J o s. Jan Renner Podol- ský (* 12 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
421 
(... Čeští vystěhovalci v Americe. 421 daktor „Lumíra". R. 1870 přenesen list tento do Chicaga, kde byli redaktory jeho J. V. Sládek, Lev Palda a Jos. Pastor. R. 1873 za ...)
Page
742 
(... Urania v Praze-VIL, slč. Jedli- čkova, V. Pivoňková, nyní člen opery Národ, divadla v Brně, J. Mašek, napověda, nyní u Nár. divadla v Praze a j. v V. Hübner. v~ Z ČESKÉHO ŽIVOTA. V | — Lev Tolstoj dožil se ...)
Page
14 
(... City, česky Lev J. Palda, publicista a byv. redaktor z Cedar Rapids. Pomník pro- vedl kamenický mistr ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... Mayer, Lev J. Palda, malíř Antonín Waldhauser, Otakar Mokrý, František He- rites, Marie Kohnová ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... novinář Lev Palda. R. Ib66 vystihoval se do Ameriky. red>. goval spolu se Sládkem Národní Noviny v Chi ...)
(... »> uvádOíi ?ako takt, ncN^Í *piáiii pYJi *rm *le*iku...« Na uklidnc- noi: a k uu^e doka/uii NYn-.'J"im ...)
Page
488 
(... sice : V Clevelandu „Pokrok," redaktor Snujdr; „Dělnické Listy," red. Lev. Palda. V Chicagu „Chicagský ...)
(... . — Staročeské zlomky satyrické. Podává J. Jireček. — Starobulharské nosovky. Podává Konst. Josef Jireček ...)
Page
(2) 
(... prý nepochodí. Ihce prý se státi nájemcem divadla Krollova v Berlíně. — Americký občan J. Palda ...)
(... italští bassaglieři, jenom že >rý mávali prapory perskými, na nichž, jak známo, lev s mečem v ...)
Page
4 
(... -hanen *skokem"DI» m. Palda (.luiroslivii-) skočil 811 metrů a Blinu (Švýcarsko) RH m. Jilioslnvan ...)
(... doplní světelnými obrazy. Začátek y 19.30. lístky u vrátného v Lucerně. ?r*n!%k$j III. okresní ...)