•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
16413 documents  collapsed to 100Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
174 
(... K tomu zabezpečit: - Svolat mimořádné jednání předsednictva OV KSČ k přijetí operativních ...)
(... , ideová diverze západních centrál apod. Další mimořádná schůze předsednictva OV KSČ, opět za ...)
Page
56 
(... . Privilegium císaře Karla VI. o třetím jarmarku jest vydáno pod datem 19. srpna 1732. Nato dostal se týž ...)
(... právě před dvěma sty léty. ov | * V roce 1728 upadlo panství novohradské do peněžní tísně, do kridy a ...)
Page
691 
(... . Engelmüllera. Svob. slovo 13. 6. 1947 s. 4. —ov—: K. Engelmüller pětasedmdesátníkem. Nár. osvobození 14. 6. 1947 s. 5. 75 let Karla Engelmüllera. Práce 14. 6. 1947 s. 4. (Úmrtí). Götz Fr.: Karel Engelmüller ...)
Page
67 
(... , kteří Památník ozdobili serií úloh, věnovaných památce našeho Karla Fialy. Neděkuji těm všem jen za ...)
(... zdaru, nemohu končiti jinak, než pobídkou ov v. k stálé vnitřní i vnější činnosti, neboť i v šachu ...)
Page
727 
(... . — Vyd. s doslovem Karla Krejčího. P., 1956 455 s. — Vyd. Fr. Váhala. Doslov naps. Ant. Grund. P., 1956 ...)
(... . slovo 18. 12. 1945 s. 5. Historický film Rozina sebranec. Svob. Csl 18. 12. 1945 s. 5. ov: Prvním ...)
Page
82 
(... S 9 O 0 S P MO "SPP P SE S T s dd sn a OV E MOC) PY Ve YO MOTO O1 sk PS YO Skok dvojic na ...)
(... ; které se konaio pod protektorátem ministra národní obrany dr. Karla Viškovského v neděli dne 6. července ...)
Page
487 
(... vtán «• : -l | i»/;ov ,• Chcešli křiku obecného prázden býti a ote wšie obce užitečný diek mieti ...)
(... obyčej stál bez prietrži, až do ciesaře Karla, a do knéze arcibiskupa Arnošta prwého Pražského; ten jest ...)
Page
9 
(... skupin a jednotlivců. Tajemník OV KSČ a předseda OV NF Eliáš Kubiš v doprovodu tajemníka OV SSM a předsedy OR PO SSM Ladislava Žáka předává čestné uznání OV SSM a čestné odznaky PO SSM III. stupně. Foto ...)
Page
(2) 
(... 448 Závada Vilém: Veliký Guillaume ApoIlliiHlrr* 35 'O K ftmrtl Františka Herka 103 K výročí Karla ...)
(... Vrba) Noha |an: Pí PS tekn (F. Vrba) Nový Karel: Zahořklé úsměvy (Z. VavřlkJ Ondre|ov ...)
Page
4 
(... . Pánům mlutr&m krejřovakým 'ití-ýlAm na požádav; f úplné čehkť v/oruíky « Vobi/vra výběrem ...)
(... zhotovuje taty za cenu mírnou. Práce p.'-e>r.á. ub^lii ha '•o'.i u ní. Nákladem knihkupectví Karla ...)
Page
78 
(... k osobě Karla Šatala) a školního roku 1976—77 (kde napsáno o konferenci ze dne 7. října 1976, o 1. ročníku memoriálu Karla Šatala v přespolním běhu a o popularizaci šatalovské tradice zejména zásluhou ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
129 
(... - statných jmen -in a ta je vždycky s dlouhou samohláskou.“ Hoši udiveni poslouchali Karla. Honzík to ...)
(... přineslo to užitek. Polánský s Vaňatou se chvíli o něčem přeli až prudký Vaňata vstal a volal na Karla ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... nadpřirozených sil Přednáška ateistické výchovy pro gymnázium Karla Šatala. Přednáší Jiří Jirkal, lektor OV SAK ...)
(... a dnes Přednáška ateistické výchovy pro gymnázium K. Šatala. Přednáší Jiří Jirkal, lektor OV SAK. 7 ...)
Page
[3] 
(... v Sepekově. Jeho představitelé převzali Rudý prapor člen předsednictva OV KSÚ a předseda ONV s. Karel Pelikán zemědělské správy do rukou funkcionářů JZD Čížová. OV KSČ z rukou vedoucího tajemníka s ...)
Page
88 
(... zá v politickém zdůvodnění spojené Evropy, viděné očima monarchy středověku. V celé koncepci Karla ...)
(... knihy je připojen na třech stranách bohatý seznam historické literatury, mající vztah k době Karla IV ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[4] 
(... . Za přítomnosti tajemníků OV KSČ- Karla Arnolda, Bohumíra Blahonta, místopředsedů ONV Milady Klondové ...)
(... -jaňsk. Foto (zh) Naše recenze ŽIVOTOPIS KARLA LAVIČKY Osmého září, dne, který je výročním dnem ...)
Page
28 
(... *- 31 Old�ich L�pa: Den a Noc, sklo bezbarv� a kou�ov�. brou�en� a ryt�, v. 35 cm i Dav and ...)
(... ' and bowls, cut glass v 51 Jarmila v Proke� \ VSUP, ateli�r M. Karla): Poh�ry, bezbarv� sklo a ...)
Page
[1] 
(... PROLETÁŘI všech zemí, spojte se Od časných ranních hodin se ských organizací, hosté z kraj- Karla ...)
(... tak bylo pro přednesl tajemník OV KSČ Ji-ho významu — na okresní spar- sportovce poněkud deprimující ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(261a) 
(... �vodn� refer�t p�ednesla JUDr. Karla Mrsko�ov�, vedouc� odboru soci�ln�ch v�ci NVP V �estn�m p�edsednictvu usedli i dr. Ji�ina Radov�, p�ed- sedkyn� komise soci�ln�ho zabezpe�en� NVP (vlevo) a Ing. Josef ...)
Page
44 
(... A. Metelek, Pam�tn�k �esk�ch brat�� na R�ov�m palou�ku, 1921 tm m* KLAVJVkA K l E j ; o L � H ...)
(... ��k� J�ze Ple�nika: Josefa Fuchse, Ludv�ka Hil- gerta, Aloise Metel�ka a Karla �epy. V�b�r z jejich ...)

>loading more documents...