•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
138 documents  collapsed to 25Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
389 
(... trudu, Dědeček Sejk, Babička Zahradníčková, Eva, Na sluníčku. Pozdní klasy, Bílý admirál, Bílé vojsko ...)
(... , který kouří (’06) a Trneček (T3). Karel Konrád (*28. března 1899 v Lounech), prozaik, jehož vývoj ...)
Page
294 
(... ) Mgr. Karel Halla (SOkA Cheb) Regensburg, 24. 3. 2009 Účelem zahraniční cesty bylo navázání ...)
(... - zvání prezidenta Spolkového archivu Prof. Hartmuta Webera. PhDr. Karel Koucký (NA Praha) Bc.A. Adéla ...)
Page
116 
(... Vladislav Loucká Louny 28 Rezek Václav Horky Tábor 29 *Roškot František Bučovice Sedlčany 30 *Sejk Josef ...)
(... Třeboň 5 *Dvořák Josef Ústí Sezimovo Tábor 6 *Huňáček Karel Klokoty Tábor 7 *Chmel František Heřmanice ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
87 
(... Helena, 1885. Sejk Frant., uč. v S. od r. 1872. Od r. 1898 regenschori. P. Stejskal Jan, 1853—1861, katecheta a ředitel hl. školy. Úřadoval německy. Stejskal Karel od r. 1895, uč. m. šk. Skočdopole Frant ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[4] 
(... Karel: Kvetoucí dyně 5 Krejčík Karel: Pes 4 Sedlák Josef: VAnežském klášteře 12 Krupka Jaroslav, Ing.: Praha . i Sejk Alexandr: Portrét z r. 1864 9 Svatý Mikuláš 4 Schlemmer Jan, Ing. Dr.: Leknín 8 ...)
Page
7 
(... . Za porotce pro obvod krajského soudu česko-budějovického vylosováni jsou z Týna n. Vit. pan Karel ...)
(... . Františka a Karel Jílkovi, dvoj- čátka, Cápova, Kateřina z Třitími, 9, Vich- tová Antonie, 10. Žikeš Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... , Ulrich, Císař — Svro- vátka, Sejk, Špatný. Domácí: Dědič — Zasadil, Ryneš — Slávek, Kotoua, Hára ...)
(... Karel Fiala, České Budějovice,™ Husova třída 20. - Telefon 319. Piana. X« vánoční výstavu e ...)
Page
12 
(... ) Č. Budějovice - 9.30 Karel Eliáš (72) Čejkovice - 10.00 Anna Leštinová (85) Srubec - 10.30 Marie ...)
(... - lového duelu Hluboká-UIrichsberg je Stadlbauer s domácím Novotným, vpravo Karel Vácha předává pohár ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... dosahuje pedagogický sbor, ocenil ve svém vystou- pení tajemník JKV KSČ Karel Tondr. Odpoledne se ...)
(... o titul Na všechno stačí Jmenuje se Jan Sejk. Potká - te-li ho, jak" vychází spolu s ostatními ...)
Page
[6] 
(... občanstva. Do kytice těchto ničemů žurna- listů přibyl v poslední době jakýsi Karel Navrátil, redaktor ...)
(... “ K. Sejk na dva měsíce do žaláře. Při kontrolním shromáždění branců v Kladně zatčeni byli občané ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
74 
(... účtů: Václav Kratochvíl, Václav Kopejt* k o, Karel Lísal, Ant. Píchá, Jaroši. Šeda, Fraintišek Biebl ...)
(... lomu, Jan Sejk, zřízenec stát. drah. Vojtěch Jirkovský, zřízenec stát. drah. Náhradníky: Jan Šerý ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
7 
(... požitek vyslechnouti řadu sborových skladeb, které přednesli spo- lečně Fr. Stefl, J. Vošta, J. Sejk a K ...)
(... pěkně promluvil ústřední tajemník br. Karel Slavíček z Prahy. Slavnosti se zúčastnili hosté z Prahy ...)
Page
(3) 
(... bylo z rozkazu sultána a sejk-ul- islama, poněvadž oba prý velice se rmoutí nad pachtě- ním se tureckých žen po evropských módách. Sejk-ul- islam mimo to vydal sám ještě velmi přísné prohlá- šení, ve ...)
Page
9 
(... . — Prof, Karel Regál refe- ruje o přípravách k velkému stovnáku fran- caiiB_ko-českómtu a česko ...)
(... tomu, co mi laskavě vysvětluje Sejk-el-Zakš, učenec a niudrcc?.* Tělesná výchova a Jeft nrnéSI storr ...)
Page
[2] 
(... hl., Sejk 27 hl., sl. Masopu- stová 27 hl., Štajnygr Vil. 27 hl., Vanke 24 hl., sl. Burdilová 20 hl ...)
(... , jakými jsou beze sporu pp.: starosta Mrá- zek, prof. H. Svoboda, Sejk, sl. Masopustová a j., dnes by ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(3) 
(... . VI. čís. 43. přináší tyto příspěvky : Karel žák: >Jen zasUvka.< — Jaroslav Vrchlický: (Loutky.• — Bohumil Brodský: «Nová piseň.f — Karel Klostermann: >Vypovězen t — Jos. D. Kon- rád: »Dčdecek Sejk ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... , Marjorie Rho-des, Ernest Butcher, Judy Kelly, Dame Irene Vanbrugh. Mládeži nepřístupno. Režie: Karel Lamač ...)
(... Meteoru a ve čtyřhře stadionská dvojice Sejk-Peřinka. — Nedělní odpoledne pak bylo ve znamení přípravy ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... prvým Jožka Pánek, druhým Karel Soušek, účetním Bohuslav Ambrož, pokladníkem Rudolf Polák, členy výbo- ru: Karel Mitiska, Jan Maryška, J. Mlada, A. Balák, A. Linha, J. Čumpelík, K. Malý, J. Sejk, účetní ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... předsedá president krajského soudu p. Otakar Winter, votanty jsou prvním soudní rada p. Karel Dan z er ...)
(... , rovněž advokát z Prahy. Jako komorní stenografovéjsou přítomni pp. dr. Sejk, dr. Bendi, JUC. Hromádka a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... - ka. Recitovali Blanka Lutovská, Iva- na Matoušková, Zdeněk Svatoň, Leoš Sejk v režii Miloše Smetany ...)
(... ma- minek, Božena Školaudyová, rozená Bradáčová. Pocházela ze sokolské ro- diny, bratr Karel ...)

>loading more documents...