•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
792 documents  collapsed to 71Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[336a] 
(... František K. Miltner. František R. Bezděka. Karel Ninger.*) Matěj Havelka. Písečtí buditelé. *) Podle jediné podobizny z r. 1912. ...)
Page
698 
(... 698 Puchéř (Pflhoř) — Buchers. Přihláška — Anmeldung. Obch. koňmi — Pferdehandel: We-ninger Jan ...)
(... Kovář a podkovář - Schmied u. Hufschmied: Pařízek Jan 85. Kramář — Krämer: Vágner Karel. Zednický ...)
Page
349 
(... NINGER, Karel NOVÁK, Vladimír NOVÁK, František NOVOTNÝ, František NUŠL, Dobroslav OREL, Antonín OSIČKA ...)
(... , Richard HORNÁ, Karel HOSTAŠ, Bedřich HROZNÝ, František HRUBÝ, Václav HRUŠKA, Oldřich HUJER, František ...)
Page
568 
(... Karel, Holeček Frant., Hořejš Ant., Chaloupka Ad., Chalupa Dalibor, Jehlička Karel, Jelínek Hanuš, Jeřábek Čestmír, Jež Štěpán, Ježek Jiří, Juda Karel, Kaláč Fr., Karásek ze Lvovic Jiří Josef, Knap fosef ...)
Page
127 
(... Matěj, Vlkovice - Prei-ninger Otakar, Soběslav - Saip Ferdinand, Týn n. Vit. - Sedloň Josef, Klenovice ...)
(... Jan, Soběslav - Hruška Karel, Radětíce - Chylík František, Písek - Jahoda Josef, Jistebnice - Janoušek ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
707 
(... : К osmdesátce Pavla Váši. Český bratr 30 1954 č. 2 s. 29-30. Ninger Fr.: In memoriam Pavla Váši ...)
(... . 1948 s. 3. of [= Otakar Fencl]: Pionýři experimentují. Rudé právo 1. 7. 1948 s. 3. kp [= Karel Polák ...)
Page
142 
(... , K. Ninger, J. Pažout a V. Zikmund. Prv: ním českým stárostou města byl Tomáš Šobr, který v roce 1866 ...)
(... | pensiony: „U Honzíčka“, „U Malířských“, „„Amerika“, tu- Karel Brož, obchodník. František Zeman ...)
Page
[1] 
(... zvlášté při Karel Adámek, Mik. Benda, prof. Vine. Bila, katech. P. Václ Brabec, Jos. Brož, dr. Jos ...)
(... , dr. Chodounský, Jan Karas, Jos. Klika, řed. Karel Kolář, M. Kórner, Jan Kopecký, Jos. Kořenský, Ant ...)
Page
[153a] 
(... gymnasia. — Prof. Karel Ninger v Písku. — Bedřich Kleemann, ředitel gymnasia, sloup vládní reakční strany v Písku v letech šedesátých. — Karel Ninger, c. k. gymn. profesor. (Podobizna s faksimilem podpisu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
163 
(... najiti dalo. V shro- máždění tom byl základ k zřízení Písecké záložny položen. Pan Karel Ninger ...)
(... zá-. ložnu v život uvedl. Důvěrou poctěni jsou pp. Karel Ninger, Jan Strop- nický, Fr. Čapek, Tom ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... Strne* 3 •PISECKC LISTY.. Ročník 1928. Profesor Karel Ninger. Před 15 lety na rozhraní měsíce ...)
(... Ninger, ve věku 86 let. Jméno K. Ningra zůstane velkými písme- nami zapsáno v historii města Písku, kde ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
303 
(... . — Prof. Karel Ninger náležel к nejznamenitějším učitelům píseckého gymnasia, a řada žáků v různém ...)
(... názory v některých věcech. Karel Ninger byl vzácná ušlechtilá povaha,upřímný milovník svého národa, i ...)
Page
69 
(... Táboře ||1858 — Karel Ninger, c. k. gymnasialní učitel v Písku...........1|1857 — Karel ...)
(... Od roku 1856 1854 1856 1850 1853 115251 Pan Karel Neureutter, absolvovaný právník v Praze ...)
Page
26 
(... . Karel Doucha: Latinská cvičebná kniha pro I. třídu gymn. Jos. Kořínek: Mluvnice jazyka latinského. 3 ...)
(... cvičebná kniha jazyka něm. jako v í. 5. Sobek: Všeobecný zeměpis, díl 2. Ninger-Novák: Děje všeobecné ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
20 
(... — 20 — Volné předměty. Krasopis. Týdně 1 hodina. Učitel: Karel Němec. Tento předmět jest ...)
(... , Zeměpis. Kozenn-Jireček, Atlas. Ninger-Novák, Děje všeobecné. Křížek, Učebná kniha statistiky. Komers ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
7 
(... 12-, 2. Ninger VS Tábor 12.2, 3. Slaba Union. 400 m běh: 1. Vejšický Mirovice 60.1, 2. Kubíček Union ...)
(... . 4x200 m běh: 1. Union Písek 1:46.-. Skok vysoký: 1. Ninger 160 cm, 2. Slaba 155 cm» 3. Přibík Tábor 150 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... , Nb, 1882—1902. 105. Neubert František, DZ, 1816—52. 106. Neubert Karel. PZ, 1927. 107. Ninger ...)
(... . Molenda Karel, MF, 1867—69. 100. Mukařovský Jan, Ts, 1887—92. 101. Müller Antonín, profesor humanitní ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
45 
(... ; PhDreJ®Fažout a historik Karel Ninger, rakouskou vládou krůtě pronásledovaný spolupracovník Havlíčkův a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
327 
(... Matzner, profesor reálky, Karel Ninger a Josef Nedvídek, profesoři gymnázia, Hynek Soldát, ředitel reálky ...)
(... dostala mladočeská strana a nový starosta Karel Lukáš, dříve pouhý člen kutatoria, se stal jeho předsedou ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
223 
(... , geomorphology) RNDr. V�clava K��ov� (introduction in the geography, regional geography) doc.RNDr. Karel Kunc ...)
(... den Granuliten d�s Kle�/Sch�ninger-Gipfels l 084 m im Blansk� les/Blansker Wald (Sudb�hmen). Acta ...)

>loading more documents...