•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
2802 documents  collapsed to 94Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
90 
(... ulice 69%. - Kamnáři. | (Dolejš Ant, Dlushů ulice 50. | E- „Kunz FE Pekárenská ulice „ÚU Matoušů ...)
(... Karel, Jirovcova ul. bs. Švábová Ant, Schmeykalova ul. 24. i Karet prodej. i sh Josef, Kanovnická ul ...)
Page
318 
(... 1957 č. 1/2 s. 3-5. 2 obr. Kola ja Maxmilián, Klusák Karel a Kunz Ludvík: Josef Klvaňa. Brno, 1957 20 ...)
(... 12. 10. 1965 s. 2. C) Menší příspěvky к životu a dílu. Němec Karel: Ze vzpomínek na Karla ...)
Page
603 
(... : Konrad Kurt K. S.: Sabina Karel K. S.: Sezima Karel Kunz Pavel: Salda František X. Kutnohorský ...)
(... Kocourek Vendelín: Procházka František Serafínský Kočkodan: Poláček Karel Kohout Josef: Bonn ...)
Page
668 
(... Kundera, Ludvik Kundera, Milan Kunz, Ludvik Kupka, Jiří Svetozar Kurt, MJaxmilian] Kutnar ...)
(... , Václav Ladecký, Jan Laichter, Jan Langer, František Langner, Jan J. Lauermannová, Anna Leger, Karel ...)
Page
216 
(... . učitel Schulleiter: Cyril Kunz. Učitel — Lehrer: Hron Rudolf. Mnich — Mnich. Říd. učitel — Schulleiter ...)
(... Emilie, Hadravová Marie. Učitel — Lehrer: Skála Karel. Říd. učitel-Schulleiter: Nuska Čeněk. Učitelé ...)
Page
129 
(... Frant. Bulka - 1821 - 40 cech mistr -, Josef Kunz 1822 - 52, Josef Pavlíček - 1822 - 36 Josef Weichet ? - - 11822 - 47 1.. Karel Pixa - 1823 cechmistr - 11836 - 54 1., Fr. Staněk 1824 - 39 Petr Pixa - 1825 - 39 ...)
Page
127 
(... Jan, Soběslav - Hruška Karel, Radětíce - Chylík František, Písek - Jahoda Josef, Jistebnice - Janoušek ...)
(... -Lintner Josef, Soběslav - Lisner Karel, Brloh - Matějček Josef, Týn n. Vit. - Melka Jakub, Čejkov - Mika ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
291 
(... středoevropském srovnání, Folia Historica Bohemica 22, 2006, s. 7-28 a zejména Karel Malý, K českému trestnímu ...)
(... , seznam prací Čeňka Zíbrta přináší: Ludvík Kunz, Soupis prací Zíbrtova Českého lidu, Praha 1960; srov. též ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
137 
(... r. 1927. Kotrba Karel, obchod koloniální, od r. 1927 do r. 1929. Schneider Josef, továrník, od r ...)
(... a zboží síťařské, továrna na pletené zboží, Kunz Kunžak. — 125 — ...)
Page
8 
(... vypsáno veřejné ofertní řízení za 35.000 K. Stavbu obdržela fa Kunz z Hranic na Moravě za 24.193,35 K ...)
(... jak 100 letech samostatnou obcí. Prvým starostou byl Karel Fabián. V roce 1923 se projednával v obci ...)
Page
[4] 
(... sloves skonalých. Karel Kunz 328 Havran. Jan Tichý 75 Látka cvičení mluvnických i slohových. K ...)
(... dárnominulém čase. Karel Kunz ... 54 O minulém čase sloves skonalých. Karel Kunz 210 O minulém čase sloves ...)
Page
265 
(... , 139, 140, 168, 197, 198 Jan 174, 179 Jiří 145, 168, 180 Josef 58, 84, 87, 179 Karel 180, 200 ...)
(... 187 Josefa 124, 147 Karolina 185 Kuneš Josef 185 Kunešová Františka 185 Kunz Josef 117, 133 Kunzová ...)
Page
(II) 
(... . Počernicích. Dr. Karel Polák, c. k. komisař a instruktor živnost, spo- lečenstev v Praze. Jnl. Polák ...)
(... České. JoŽa Rak, uředník f. A. Kunz v Hranicích. J. Rosický, žurnalista v Praze. F. Ródling, zem ...)
Page
[29] 
(... Doporučuj eme umělecko a stavební nlempŕľsŕoí JOSEF KUNZ BRNO-HUSOVICE Vranovská 85 ...)
(... provádí firma KAREL KEBERT zdravotní a tepelná technika BRNO Husova Iř. 8 • Tel. 18.665 NÁBYTEK ...)
Page
580 
(... mezi auditory nejvyšší- ho soudu byl plk. Kunz dobrý Čech, který přidělil naše vyše- třování zál. npor. dr. Maděriči. Ten nad námi držel ochrannou ruku až do konce války. Gen. Kunz byl za první ...)
Page
20 
(... Červené Řeěice. František Fára z Pelhřimova. Karel Fischer z Pelhřimova. Eduard Frisch z Červené Rečice. Rudolf Glaser z Nové Gerekve. Erhard Gubo z Nové Cerekve. Karel Jaroš z Nového Rychnova. Karel Jirsa z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(IV) 
(... . J. N. R. J. Quidam) Schmtzler Artltur. Anatol (P. Kunz) ť Umiránt (P. Kun/.) • Sora Ant ...)
(... J K- Zátiší (P. Kunz) . "J -— Šubert F A. Čtrnáctý rok Xár. divadla (F •Toman K. Pohádky ...)
Page
62 
(... z Dol. Vílirnovic. Václav Němeček z Kamenice n. L. Karel Pauly z Pelhřimova. Ladislav Pejchl z Horní ...)
(... Růžička „ "František JŠáda z Košetic. "Bohumír Šavrda z Vlašimi. Frant. Širůčěk z Pelhřimova. Karel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
187 
(... Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Rkp. rigorózní práce. Kunz, Ludvík: Podhostýnské Záhoří ...)
(... etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Br- no. Rkp. rigorózní práce. Kunz, L.: Podhostýnské ...)
Page
140 
(... ; Franz Kunz, Ďas landwirtschaft- liche Umerrichtswesen im Sudetenland s. 443—449; Gustav Hacker, Unsere ...)
(... s. 476—479; Franz Kunz, Der Reichsnáhrstand im Sudetenland s. 479—481; Franz Kunz, Boden, Klima und ...)

>loading more documents...