•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
3269 documents  collapsed to 111Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
114 
(... , Fahriks- und Oekonomiebesitzer. Knapp Josef, Stadtrath und Hausbesitzer. » Knapp Karel, lckärnik a majitel ...)
(... , Maschinenlührer der k. k. Staatsbahnen und Hausbesitzer. « Hules Karel, u£itel a majitel domu. Jaksch Anton, JUDr ...)
Page
[360] 
(... . 7 278ab Knapp Hanuš, Nám. Svobody 164, 520-Vili Knapp Jindř., Kněžská ul. 7 117ab Knapp Josef, Nám. Svobody 6 436-11 Knapp Karel, Jeronýmova ul. 15 123 Knihtiskárna biskupská, Česká ul. 16 68 ...)
Page
145 
(... . a Cecil.| 258 | Knapp Alois a Ad. | 300 Capl Mart. a Marie! 299 | Knapp Karel (801. Perner Rudolf ...)
(... Karel a Mar., 37/ | Seidl Heřman a spol. 287 | Klement Leop. a P. 978 | Rottová Alb. a Mar. | 298 ...)
Page
55 
(... 55 Šafař Tomáš, Slifterova ul. 516. Škrdleta Karel, Krajinská tř. 16. Schmidtmayer Karel ...)
(... . Hebík Karel, Česká' ul. 6. Slavik Josef, Skuherského ul. 619 (býv Oymnasialní). Vodvárka Antonín ...)
Page
71 
(... ) „ Kniha Jan, generál v. v. (1927) ,„ Knapp Karel, obchodník (1905) ,„ Kočet Vojt., řezník a maj. domu ...)
(... živnobanky (1924) „ Jelínek Karel, kontrolor Nár. banky (1926) Jeřábek Adolf, diris. Úvěr ústavu (1928 ...)
Page
176 
(... . k. vrchní berní kontrolor (1900). Knapp František, c. k. finanční rada (1898). Knapp Karel ...)
(... . státních drah (189%). John Jindřich, zástupce firmy A. Wlček (1891). Jordán Karel, obchodník (1891). Jouja ...)
Page
26 
(... . Hlaváček Ladislav, měst. © Króssl Karel, vrchní oficiál. inž. Lesní úřad: Ing. Knapp Karel, lesní rada ...)
(... jo Hrach Karel, domovník radnice. Zvěrolékař: Řehák Antonín, vrch. měst. zvěrolékař. Stavební ...)
Page
66 
(... živnost, společenstev. Společenstvo vulkanisérů, Praha XII, Irská. Důvěrník Karel Die- pold, tř. Rudé ...)
(... . společen- stev. Společenstvo zlatnáků a klenotmáků, Praha I, Melantrichova. Důvěr- ník Rob. Knapp, ČB, ul ...)
Page
106 
(... Ill 179 km viz Mlčoch, Karel —km IH 169 —km— IH 77 (km) I 528 KM viz Mlčoch, Karel K. M. I 117, 553 II 85, 271, 561 III 120, 178 K. M. viz Mikula, Karel K. M. viz Milotová, Karla K. M ...)
Page
17 
(... ), Albert Knapp (1854), Ant. Walther, Karel Hasslinger, pasíř (oba r. 1856), členem sekce tovární Vince ...)
(... Balling, za něhož povolán za člena Karel Hardtmuth, majitel továrny na zboží hliněné a na tužky v Č ...)
Page
140 
(... Č. Budějovicích. Remta Karel, Hluboká n. Vit., nadporučík v Brně. Rychlý František, Doksany, pošt. adjunkt v Č. Budějovicích. Rys Karel, Ing., Hluboká n. Vit., profesor ve Vysokém Mýtě. Říha Arnošt ...)
Page
99 
(... BAUERNFELD - Ot 1 BERAN, Josef-Ot 125 BITZAN - Ot 34 BOČEK, Karel - Ot 91 BRADÁČ, Otakar - Ml 18 BŘESKÝ ...)
(... , Friedrich - St 3 ČAPEK, František Miroslav - Ot 140 ČIHÁK, Karel - Ot 79 ČÍŽEK - Ot 7 ČURN, Bartoloměj ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
72 
(... , náhradníky Josef Bendi, Bertram Blaha, Ed. Foerster, Aug. Knapp, Karel Pionér a Siegfried Schiff mann. Jako ...)
Page
368 
(... DODATKY DÍLU II. KAPITOLA IV. 1888—1901 18. Karel Knapp, nar. 1862, 27. ledna, vykonav studia vstoupil 1.1881 do služby obce Písecké při lesním úřadě, jmenován 1888,1. ledna, taxačním příručím a r ...)
Page
36 
(... jsou, Karel Gangloff, rožmitálský lesmistr, mnohonásobný vynálezce lesnických a geodetických strojů ...)
(... , lesní rada Zenker a lesmistr K. Knapp, vydavatel map, který první dal lesy do služeb cizineckého ruchu ...)
Page
76 
(... originálu je p. Karel Knapp v Č. Budějovicích, což by tuto domněnku vyvracelo. 76 ...)
Page
200 
(... dědici, D.J, Schellhorn za hr. Seilerna, Balthasar M. Knapp, mandat. nom., Eleo- nora Anna Kateřina ovd ...)
(... . Kupující: Ludvik Jan Hubatius, Jos. Dor. Hubatiová roz. Zumsande ze Sandbergu. Svědci: Fr. Karel Khek ze ...)
Page
32 
(... . Jouja Frant., malíř. Kadlec Jan, krupař. Knapp Josef, kupec. Knapp Alois, kupec. Knapp Augustin, ml., kupec. Knapp Frant., obchodník kožmi. Knapp Bedřich, majitel usedlosti. Kolt Hynek, krupař. Kaufmann ...)
Page
31 
(... . Gegner Jan, c. k. major n. odp. Giunio Dominik, c. a k. generálmajor n. odp. Gothmann Karel, majitel ...)
(... k. plukovník n. odp. Hawelka Karel, JUDr., c. k. notář. Hässler Jan, dirigent spořitelny. Heš ...)
Page
[17a] 
(... Karel Knapp. PhDr. Fránt. K. Soukup, Studijní knihovna v Písku. R., František Herites (k ...)
(... : Spisovatel Jos. Krasoslav Chmelenský. (Portrét od Ant. Machka.) Vrchní lesní rada Ing. Karel Knapp. "(f 14 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...