•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1554 documents  collapsed to 75Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
281 
(... : Řídel Fr., Václavík © Karel, Dvořák 1 | Z Kostebi Prokopa. Farář: Uzel Josef. © = 3 Farnost: Dobrkov ...)
(... ., Smolíková Marie. Kameník: Sykora Jan. Kovář. a podkovář: Spaniel Josef. Krejčí: Hubený Maxmil. Kramářství ...)
Page
232 
(... , Ludvík III 152 Václavík, Ant, II 252, 647, 668 Václavík, Bedřich II 350 Václavík, Vladimír III 460 ...)
(... Vagaday, Josef I 77, 174, 264, 435, 437, 448, 467, 477, 492, II 143. 171. 260, 261. 262, 277, 296 ...)
Page
572 
(... Rejstřík Vyškovský Ed., Zadina Josef, Zachystal Dušan, Zaťko Peter, Záveský Maximilian, Zeman Frant., Zuman Rudolf. NÁRODOPIS Blažek Ant., Bodnár Jul., Brož Josef, Bufková K., Čech Emerich, Daněk ...)
Page
26 
(... 26 Dolany. Vdp. Hladík Josef, farář, 1 zl. Dolní Cetno. Sl. továrna na cukr 20 zl. Dolní ...)
(... ., sbírka v Ševětíně 3 zl. Draliov. Sl. obec 5 zl. Vdp. Hejna Josef, farář, 2 zl. Dráehov. Vdp. Vlasák M ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
647 
(... , f 3. 7. 1947 v Brně). A) Všeobecně o životě a díle. Černík Josef: Lidová píseň v pojetí VI. Ulehly ...)
(... /47 s. 163. Morávek VI.: [Úmrtí.] Naše věda 25 1947 s. 266-268. Václavík Ant.: Za Vlad. Ulehlou ...)
Page
460 
(... . Němcové v České Skalici. Zeměd. noviny 29. 5. 1962 s. 3. Václavík Vladimír: Česká Skalice skládá hold B ...)
(... Babiččiným údolím. [Muzeum B. N. v České Skalici]. Lid. demokracie 29. 3. 1964 s. 3. Hurdálek Josef: Z ...)
Page
441 
(... . RABAS Václav, ak. malíř. - * 13. XI. 1885 Krušovice. - R. Josef a Františka roz. Fu- sová. - Ch ...)
(... službě zeměděl. technic, v Čechách za r. 1929-32 (1930-33), Frant. Václavík, inž. veškerého země ...)
Page
381 
(... ) - AI2-1 (64) Václavík Josef (Č. Budějovice) - M4-1 (188) Vágner Ondřej (Frymburk) - A14-2 (74) Vahala ...)
(... ) - M22 (234) Šusta Josef (Třeboňsko) - 011 (302) Šustr František (Zdíkov) - A32-3 (158) Švabinský Max ...)
Page
(II) 
(... Vilém Pražák, univ. prof. dr Antonín Václavík, dr Josef Voráček, — Tiskl: Knihtisk, n. p. závod 01 v ...)
Page
206 
(...  Obr. 7: František Průša, Sokolovna v Blatné, Kalinovo náměstí č. p. 580, 1931-1933, současný stav. Obr. 8: Bohumil Kněžek a Josef Václavík, Spořitelna a městský úřad, třída J. P. Koubka č. p. 81 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
62 
(... . Kozlík Josef z Komšína. Míchal Emanuel z Oubčnic. Fodlešálc Adolf z Vídně. Polívka Jan z Volešné. Šcbele Josef z Písku. Šupitar František z Krašovic Švejnoha Josef z Písku. Švik Matěj z Písku ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1b] 
(... Spunar Redakční rada: Milan Balabán ® Luboš Bělka Ulrich Berner Jan Heller Břetislav Horyna Josef ...)
(... Ivan Štampach David Václavík František Vrhel Výkonná redaktorka: Jana Rozehnalová Obálka a ...)
Page
13 
(... JOSEF ŠUSTA * 1835 + 1914 ČESKOSLOVENSKÝ RYBÁŘ Měsíčník věnovaný zvelebování chovu ryb v Č. S ...)
(... . Výsledky rybnikářství v r. 1936. - Referuje Ing. B. Václavík, zemědělský rada a zemský rybářský inspektor ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
139 
(... Na Říkách. Josef Václavík (1846 - 1930), syn Jana Václavíka a Marie Valeriánové, patřil к větším ...)
(... ANTONÍN VÁCLAVÍK A POZLOVICE Blanka Petráková Antonín Václavík, významný moravský národopisec ...)
Page
465 
(... charakte- risující vzpomínku vypravoval mně stavitel pan Fr. Václavík, jenž jako člen městské rady ...)
(... BOHDANEČSKÝCH SÁDEK. v to nepočítaje. Kolik Josef Mánes za práci žádal, není mně známo tak, abych mohl cifru ...)
Page
106 
(... Vilém rytíř Václavíčék, probošt kapitoly u sv. Víta na hradě Pražském — Josef Václavík, studující ...)
(... Ullrich, ředitel a katecheta hlavní i reální školy Prostějovské na Moravě 2420 — Josef Ullrich ...)
Page
76 
(... . Švehla Josef, Horní Olešná. Tománek Karel, Nový Etink. Václavík Ladislav, Lenešice. Zahourek Václav, J ...)
(... , Strmilov. Hamerník Frant., Políkno. Hartmann Karel, Jablonec n. N. Havel Emil, Jičín. Hejlíček Josef ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
42 
(... —• Josef Václavík, studující v Praze . . . 1849 1888 1410 — Josef Vačata, stavitelský dozorní ...)
(... - | jově na Moravě . ... ..... 1651 2214 1395 — Josef Umlauf, e. k. pensiouovaný setník ...)
Page
36 
(... . 10. "Lokay Václ. z Libomyšti u Lochovic. 11. Loos Josef z Prahy. 12. Novák Fr. z Mutějovic. 13. Pecha Tom. z Budějovic. 14. Pichl Václav z Kolce n Zákolan. 15. Pokrupa Josef z V. Ne-hvizd. 16 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... Zámečníková, Jakub Václavík, Ondřej Kaňka, Josef Šlinc, Štěpán Chvojka. 1. třída ZS a MS Neznašov. Příště ...)

>loading more documents...