•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
57075 documents  collapsed to 224Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
3 
(... . Část místopisnou napsal prof. Josef Veselý. PN Vydalo Jihočeské nakladatelské a vydavatelské družstvo „Dědictví Husovo“ v Praze II., Vodičkova ul. 26. 1926. ě mz o P E AV „7 6 ee Ps „m „m C i k k né % ...)
Page
9 
(... 639 av I 463, 539 II 98, 372, 705, 7282 III 128, 202 av viz Havle, Josef av viz Veselý, Ant. av ...)
(... Augusta, Stan. II 121 Augustin, Karel I 143, 229, 575 II 448 III 678 Aul, Josef II 324, 710 aur ...)
Page
[282] 
(... písmolijny a. s. Vladimír Kaiser. Tisk Josef Hlávko v Novém Městě nad Metují. ISBN 978-80-86971-93-3 (*AV ...)
(... Archeologického ústavu AV ČR Praha), foto materiálu a přebal knihy - Zdeněk Prchlík (Husitské muzeum Tábor ...)
Page
99 
(... Josef 14 MÚA AV ČR, fond ČAVU, tamtéž. 15 MÚA AV ČR, fond ČAVU, i. č. 265 - Prezidenti (do r. 1923 ...)
(... generální sekretář Akademie). V letech 1923-31 stál v čele České akademie filolog Josef Zubatý (předtím od r ...)
Page
278 
(... . března 1924. 20 MÚA AV ČR, fond ČÚH, karton 6, inv. č. 23, Zprávy o výzkumu členů a stipendistů, Josef ...)
(... ještě v roce 1924.23 18 MÚA AV ČR v Praze, fond ČÚH, karton 2, inv. č. 7, Zápisy ze schůzí subkomisí ...)
Page
176 
(... ., Honzík Josef, Chynava, Martin (Straňany), Šaue- rová Marie. Kramářství: Hadová Mhrie. Rezník: Hlach Jan. Obchod smíšený: Šimečel Josef. Krejčí: Kříž Rudolf. Obuvník: Klíma Josef. Mlynářství: Fritzová Apolena. n ...)
Page
127 
(... Petrovice - Luzum Josef, Lhota Smetanová - Macháček Jan, Písek - Měřička Josef, Dobronice - Müller ...)
(... Matěj, Vlkovice - Prei-ninger Otakar, Soběslav - Saip Ferdinand, Týn n. Vit. - Sedloň Josef, Klenovice ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
558 
(... Sumína. [Podeps.J av. Kytice 1, 1945—46, č. 11, prosinec 1946, str. 520—521. Viz: 863. SUŠIL František ...)
(... . SVÁTEK Josef Jan Viz: 850. SVATOPLUK T[urek] HÁJEK Jiří (T. S.: Botostroj. Praha, Mladá fronta 1955 ...)
Page
106 
(... -2008. Rukopis. Archiv NZ ARÚ AV ČR Praha č.j. 16/09. 2009b: Nálezová zpráva o povrchovém průzkumu tvrze Tichá. 2. část. Rukopis. Archiv NZ ARÚ AV ČR Praha č.j. 293/09. 2009c: Investorská zpráva o ...)
Page
4 
(... místě uvést Doc. Dr. Miroslava Richte- ra, DrSc. z ArU AV Praha, který mi předal nejen nálezy z jím ...)
(... technologických má ne- zastupitelné místo prof. Dr. Radomír Pleiner, DrSc. z ArÚ AV Praha, s nímž jsem konzultoval ...)
Page
271 
(... Forst er, Josef Freischuss, Adalbert Aarbus, Josef Aikowsky, Franz Aottek, Eduard Aeichardt, Franz Roth, Andreas Sompek, Johann Stark und Josef Täubl. Am sch Jänner trat derselbe seine Thätigkeit an und wählte ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
268 
(... | 7%=1 STÁTNÍ VĚDECKÁ KNI N | [| ČESKÉ BUDĚJOVICE fa | FOND REGIONÁLNÍ LI RY £ TA NEMA TVAR ...)
(... chvilek zdravého smíchu. Ilustroval Josef Bidlo Brož. 65" Kčs, váz. 85 Kčs U KNIHKUPCŮ e VYDALA PRÁCE V ...)
Page
51 
(... % h 7 ( hy PA / " Ů kal, U 4 L RIKY AO, hh 1 V M u l L 8 0 AV, Ň 9 MAV, by RSV Ď s ...)
(... v Bechyni, seznámíme se s vý- vojem našeho odborného škol- ství. Sám jeden z ředitelů ško- ly, Josef ...)
Page
808 
(... .: jp [= Jaroši av Procházka]: Meditace s orly. Svob. slovo 12. 9. 1958 s. 3. Schnabel Josef: Ledový ...)
Page
99 
(... 1948. Uspoř. Jaroslav Švehla. Předmluvu naps. Miloši av No- votný a Jaromír Malý. P., 1948 36 s. K. P ...)
(... Kamil: Parodiana. Viktor Dyk. Plamen 6 1964 č. 4 s. 46. Hora Josef: Za básníkem. [Obs. v:] Hora J ...)
Page
161 
(... jednatelem Josef Bleha. Ve své činnosti pokračovala organisace s uspokojením, súčastňovala se veřej: ných ...)
(... roku -1934 jest nepřetržitě předsedou kol. Ant. Čermák. Josef Polata, Me řezník. NYNĚJŠÍ ...)
Page
92 
(... Havlíčkovu nám. č. 9. Denně čerst- vým zbožím obslouží Vás nejsolidněji „ Jabulka Josef, uzenář. / j8 A0 ES E (RY B JR OY G 0 G R E O O ES E O SA Restaurace na on oné: u vchodu do nejkrásnějších ...)
Page
46 
(... .-Hitler-Straße 221 2268 Schusser, Franz, Restaurant, Tepler Haus 2230 Schusser, Josef, Dipl.-Ing ...)
(... Straßenmeister 2201 Ströher, Josef, Tischlerei, Auschowitz 118 2262 Stuttgart, Fremdenheim, Hausverwaltung 2515 ...)
Page
147 
(... nám. 6, T 168 Český Ski klub, spolková místnost rest. »U Volbrechtů«, předseda Josef Nováček, Kněžská ...)
(... , T 301 5. oblast Junáka, Šerý Richard, předseda, oblast AV J unáka Sokolská šupa Husova, sokolský ...)
Page
24 
(... . Večer: ,„Organisace Ú. S. J.“: Josef Šimon, jednatel Ú. S. di Rozprava. Šestý den: „Jízda vozmo ...)
(... zakončení kursu. É Podobné kursy byly pořádány v Brně, v Košicích, v Lučenci av No- vých Zámcích. Na kursy ...)

>loading more documents...