From: 
 Until: 
a
521632 documents  collapsed to 575Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Monograph
K minulosti Vítorazska ve světle fakt kolonisačních a agronomických 
Salaba, Josef, 1866-1945
Page
8 
(... , okr. insp. školní, Sušice, Kotal K., štáb. stráž. čet., Volary. Koťátko Jan, vrch. soud. rada, MI ...)
(... o akáců potok at Us sobě žák ed bodná Oo če MÁ RŠY Jakeš Jan, říd. učitel, Strašín. : Jareš Josef ...)
Page
220 
(... , Pokorný Josef 160, Solař Jan 183, Zámečník Karel 157, Ziegler Václav 393, Zmeškal Jaroslav 12. Výroba ...)
(... Konrád 306, Hýká Josef 149, Zajan Eduard. Soustružník rohu — Horndrechsler: Navrátil Václav 152. Prodej ...)
Page
32 
(... . Mykyška J., správce školy, sbírkou při zábavě 5.50 zl. Vdp. Klein J, děkan, 5 zl. „ Kafka K., kaplan, 2 ...)
(... v. c. k. účetním dvoře, 5 zl. Nejmenovaný 5 zl. Vinohrady. Sl. obecní zastupitelstvo 200 zl ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
33 
(... Weber, desátník Fr. Železný, desátník Josef Švarc, Fr. Rezek, Václav Vávra, Čeněk Lísa, Frant. Kotal, Tomáš Potužník, Kotal Josef, František Kaňák, Oldřich Hansal, Antonín Švarc, Ferd. Veber, Felix Kučera ...)
Page
259 
(... Josef MUDr 208 Čapek Chod K. M., spi- sovatel, 201 Čejka Josef, ak. malíř, 138 Čelakovský F. L., bá ...)
(... Ambros Aug. VL. hu- dební skladatel, 46 Amerling K., pedagog, 138 Baar J. Š., spis., 213, 240 ...)
Page
46 
(... Čapek-Chod Sach Josef: K. M. Čapek-Chod. Vzpomínková mosaika. Domažlice 1949 125 s., 4 obr. příl ...)
(... věstník moravský 15 1960 s. 243-248. Lit. Kotal Josef: U hrobu matky Čapka-Choda. [v Mlázovech u Su ...)
Page
125 
(... Pacov - Holeček Karel, Zbyníce - Houška Josef, Tuchovice - Hradečný Jan, Prostějov - Hromada ...)
(... - Kračmer Frant., Kloub -Kratochvíle Karel, Soběslav - Křepelka Josef, Soběslav - Kříž Antonín, Lažany ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
111 
(... 327, 476 Koštál, Josef I 407 kot II 178 III 556 kot viz Kotalík, Jiří Kot viz Kotalík, Jiří Kot, Jozef I 81 II 31, 786 KOT viz Kotalík, J. Kotal, Josef III 46 Kotalík, František II 514 ...)
Internal part
K literárním a bibliofilským zájmům dvou posledních Rožmberků. 
Hejnic, Josef
 
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
187 
(... Josef. Pila: Lóser Jan. Pokrývači: Deutsch František, E- Píus. Povoznictví: k Sosna František ...)
(... (prodej): Baťa, Kólbí Karel, Moldaschí Felix. Obuvnící: Bednář Ondřej, Hofbauer Josef, Jebavý Josef ...)
Page
[352b] 
(... Jan Neruda Josef Nesvadba Stanislav Neumann Stanislav K. Neumann Vítězslav Nezval Jan Noha Miloslav Nohejl Oldřich Nouza ...)
Page
325 
(... Báňský rada Josef ŠTĚP (1863-1926). Uspořádání k měření radioaktivity vod se Schmidtovým užívané J. Štěpem. 325 ...)
Page
54 
(... Kubíček Bořivoj, vrchní oficiál Riedl Josef, . » Stepan Oskar, h Háusler Ladislav, „ Oiiciálové: Svoboda Antonín, | Adámek Tomáš, Chlumecký Josef, © Svatoš František, Hetzl Čestmír, Moudrý Adoli, Srch ...)
Page
29 
(... . Josef Mrázek. Místořidtel: Aug. Březina. © Josef Mrázek. Frant. Nebuška. Dr. Jan Rybák. Josef Vodička. Regisseur: Jan Jungmann. Frant. Nebuška. Václav Vanke. Jednatel: K. Škába. Josef Tetínek. Y. Vánke Jan ...)
Page
243 
(... Zdeněk Hnízdo dr.F. Václav Filip dr.J.B. Josef Bílek dr.J.Č. Jan Čáp dr.K.P. Karel Plavec dr.K.T ...)
(... -dra Václav Vondra D. S. Dobroslav Srnec E. K. Eva Koppová -ese- -fch- Jiří Fröhlich -FC- František ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
573 
(... , Jedlička Frant., Jelínek Frant., Ježek K. H., Jirásek Frant., Junek Frant., Kaván-Nor Josef, Klazar ...)
(... Rejstřík OSVĚTA A KULTURA Bradáč Josef, Bouda Josef, Dresler Václ., Dvorský Josef, Gsöllhofer ...)
Page
561 
(... SVĚTLÁ ŠPIČÁK Josef (K. S.: Kantůrčice. К vyd. připravil J. Špičák. 10. vyd. Praha, Nová osvěta 1947. K. S.: Dílo, sv. 3. Jiné vyd.: 1951. Melantrich.) ŠPIČÁK Josef (K. S.: Kříž и potoka. К vyd ...)
Page
180 
(... ). Novotný Josef, c. k. professor českého gymnasia (1901). Nový Václav, úřadník filialky Živnostenské banky ...)
(... (1901). Pavlovic Josef, ceremonář biskupský (1900) Pecka Jan, c. k. finanč. komisař (1901) Pech ...)
Page
7 
(... Josef Nank Ausgcwůhlte Erzählungen Herausgegeben von Karl Wagner Iermer/Böhmea Winterberg Prag Verlag Dr. Rupert Steiabrener & €ev K. G- t ...)

>loading more documents...