•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
791 documents  collapsed to 67Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
510 
(... mezi nimi i architekti Vlastislav Hofman, Josef Chochol, Pavel Janák a Josef Gočár - poslední dva potom ...)
(... „mekku“ českého kubismu - dům U Černé Matky Boží a Josef Chochol o rok později činžovní dům v Neklanově ...)
Page
90 
(... Komrska, truhlář. Jan Chochol, zahradník. František Voplakal, obchodník. Nejlépe a nejlevněji nakoupíte ...)
(... . Antonín Veselka, - František Kopecký, pekař . člen výboru Ž. O. S. Matěj Batista, obuvník. Josef Hrdina ...)
Page
559 
(... Ludvík, Hrách Ferd., Hrdlička Valentin, Hübsmann Boh., Chochol Josef, Chomutovský Jan, Chvojka Boh ...)
(... REJSTßlK OBORŮ ABSTINENTOM Dokoupilová O. ADMINISTRATIVA STÁTNÍ Černý Jan, Hůla Josef, Káš ...)
Page
12 
(... architektury Volyňan Josef Niklas, projektant novogotického zámku v Dubu u Bavorova. Pak tu restauroval hlavně ...)
(... rodák Dr. Jos. Chochol je spolutvůrcem českého kubismu a zasloužilým pracovníkem v urbanismu. Druhým pí ...)
Page
197 
(... . CHOCHOL Josef Ing. Dr. techn., arch., projektant. - * 13. XII. 1880 Písek. - Č. Četné projekty pražských ...)
(... CHOCHOL J. — CHVATlK F. vys. učení techn. v Praze, a itorisač. zkouš- ky v min. vnitra ve Vídni ...)
Page
257 
(... 257 Hrušková Růžena 149 Hrůza Eduard 74, 85 Antonín 194 Humhej Jakub 189 Jan 189 Josef 189 ...)
(... Kateřina 189 Marie 189,192, 194 Terezie 205 Humpan Jakub 227 Huder Adolf 24 Huber A. 54 Hůber Josef 74 ...)
Page
(IV) 
(... Svátek Josef, Alchymie za doby Rudolfa II. 627, 642, 662,679, 694, 707, 723, 739, 755, 775, 791 ...)
(... . Dobrušky J. 480. Dur dík, Dr. Josef. Vzpomínka na Fr. Simáčka 3 »8, 354. Eliška arcivévodkyné 777, 783 ...)
Page
240 
(... JOSEF CHOCHOL (1880-1956), známý svými kubistickými domy pod Vyšehradem. S městem jsou dále spjati ...)
Page
[8b] 
(... Praha II, Porid 25 Olomouc- Lutin RCGU1ACII PIANY raisi A OBCÍ Ing. Dr. JOSEF CHOCHOL, ARCHITEKT, PRAHA VII., LETENSKÉ N. 13. TELEFON 74106. ING. B. HLAVA PRAHA II., RIEGROVO NÁBŘEŽÍ 14 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1i] 
(... PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ ROČNÍK L111 1962 ■ ČÍSLO 1 Josef Kabát — Milan Zápotocký, Pravěké osídlení ...)
(... ..................................................................... 64—66 Jaromír Chochol, Předběžný antropologický rozbor žárových pozůstatků z lužického a ...)
Page
160 
(... , Pavel Ja- nák, Josef Chochol, Vlastislav Hofman a Otakar Novotný, později Rudolf Stockar a další. V té ...)
(... , ale i teoretik Václav 6 Vilém Stech, Vlastislav Hofman, Josef Chochol a další.6 Založili časopis ...)
Page
107 
(... , 1964, s. 41^47. Rés. angl. 1880. Skutil Josef, Další paleolitické nálezy ze Žlutavý u Gottwaldova. Zprávy OM Gottwaldov 1964, s. 72—73. 1881. Skutil Josef, Ďas Weisskarpatische Radiolaritpaláolithikum im ...)
Page
21 
(... čumpelíková, uč. m. šk. 60. Anna Holšanová, uč. m. školy. 61. Obchodní grémium, 62. Josef Lintner, uč. m. šk ...)
(... Dewetter, c. k. berní kontrolor. 12. František Kubů, obuvník. 13. Josef Svoboda, kupec. 14. Anna ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
75 
(... � v �asopise �esk�ch architekt�. Josef Chochol (1880-1956) nebyl p��m�m Kol�rov�m ��kem: tento p�seck ...)
(... �LAPETA NEKROLOG K �MRT� JANA KOT�RY JOSEF CHOCHOL �P�edch�zej�c� generace shl�ely Boha a p��rodu tv ...)
Page
236 
(... , 1967,478-489. 4) Jaromír Chochol, Kostrové pozůstatky „vampyrů“ z Radomyšle, Archeologické rozhledy XIX ...)
(... 1722, JSHXIV, 1985, 147- 151. 13) Vladimír Šindelář, Jihočeský pitaval. Písek 1993,67. 14) Josef ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
22 
(... Josef Chochol: dům čp. 98 na nároží Přemyslovy a Neklanový ul„ 1913 r. 1911 byly dílem ...)
(... domu čp.1721 podepsal Josef Kutina, mistr zednický18. Také sousední, nárožní budova s kupolí, čp.139 ...)
Page
26 
(... , vyhoštěného z Poruří, Josef Chochol, nar. v r. 1867 v Kostelci n. Cer. Lesy, pol. okres Čes. Brod, tamtéž ...)
(... dávají si na účet svých domovských obcí bezdůvodně vyplácet! peněžité podpory. Josef Chochol a Gustav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
35 
(... ��ch se dostane po nov�m, holand- II Josef Chochol: �in�ovn� dun�, Neklanov� �l �. 30, Praha-Yvwhrad ...)
Page
270 
(... tryskajícími paprsky vody; náhlý závan větru rozstřikl ledový chochol vodotrysku, postříkal jí střevíce, šaty ...)
(... . Přel. Josef Kostohryz. 270 ...)
Page
36 
(... uši, Duch a svět; J. Zeyer: Básně. Vedle toho povídky a novely V. B. T ř e b í z s k é h o, P. Chochol ...)
(... .) Prof. Josef Kubín. Třída VI. V I. pololetí: Přijde čas, že se zeptá zima, co’s dělal v létě ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...