•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
6232 documents  collapsed to 172Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[1b] 
(... , Stanislav C h á b e r a , Stanislav Osmera, Karel Spitzer jazyková spolupráce: němčina — Josef P e c h a r Toto číslo připravili: St. Kučera (technická redakce) D. Boháč, P. Hanák, J. Zeman (odborná redakce ...)
Page
41 
(... úředník archivu Památníku Osvobození. - Praha XI. Žižkov, Husova t”. 970. BOHÁČ Josef, akad. sochař ...)
(... . BOHÁČ Antonín PhDr., min. rada Stát. úřadu statistického. - :í 5. III. 1882 Lišíce. - Č. Docent ...)
Page
41 
(... . - Sp. Pracuje na kronice čsl. legií ve Fran- cii. - Praha XII., Varšavská 7. BOHÁČ Josef, akad ...)
(... BOHÁČ J. — BOHUSLAV J. pulaci v Čsl. republice (1927), Analytické rozbory sčítáni lidu 1921 ...)
Page
146 
(... závodů na území regionu tak 18 Antonín BOHÁČ, Obyvatelstvo v Československé republice, in: Jiří Horák ...)
(... , údaj ze s. 34. A. Boháč byl ve 30. letech 20. století docentem Univerzity Karlovy a viceprezidentem ...)
Page
10 
(... figuralisté. Jan Max- milián Boháč a Alois Boháč, lidopisný kreslíř prof. © Josef Brož,strakonický rodák ...)
(... , pečlivý vyznavač romantiky. starého města, půvabem melan- cholie sešlých architektur okouzlený prof. Josef ...)
Page
124 
(... Frant., Počátky - Bejšovec Jan, Tábor - Bezecný Josef, Černešovice — Boháč Antonín, Janov u Soběslavě - Boháč Jan, Záhoří - Bradáč Valentin, Veselí n. Luž. - Brázda Josef, Neustupov - Brůha Josef, Bavorov ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
108 
(... —, Vit Chrněla -1713-1-1731-53 L, Jakub Vanda -1713-23—, Jan Josef Moučka —1725-28,— Adam Skřihan —1725-31—, Jiří Hrdina —1725-t Před r. 1782, Václav Eripek -1728- f 1744-41 1., Čakovec ? -1728-, Josef ...)
Page
58 
(... . Poděbrady a II. V. Boháč, S. J. Kolín. Í Soutěž ve skoku dvojic — pro koně rolnické těžké, vlastního chovu ...)
(... Hora a II. J. Stránský a Josef Vecko, S. J. Král. Městec. Rovinná jízda pro koně rolnické těžké ...)
Page
525 
(... - dence s A. Jiráskem a K. V. Raisem. Pardubický kraj 1958 č. 3 s. 47-50. Moravec Josef a Boháč Antonín ...)
(... Rais Smetana Josef: Za Raisovými postavičkami. Pod Zvičinou 3 1948/ 49 s. 78-79. (Původně v Nár ...)
Page
110 
(... 94 | Řemesla a pod. Bednáři Boháč Jan, Smetanova ul. Neužil Josef, Kněžská ul. Brašnáři Pánek ...)
(... Gubý Jan, Lidická 176 Holler Alois, tř. 5, května 46, T 1109 Chrášťanský Josef, Lidická 143, T 316 ...)
Page
10 
(... (dnešní Hlincové Hory). Budějovice, m. vl. 1937. BOHÁČ - ZELECKÝ, J.: Jižní Čechy. ky: P. Kór-. ber 1908 ...)
(... . Buděfovie, Ed, 1926. BRÁNIŠ, Josef: Osídlení Dondlebská: Úryvky ze studie. Praha, A. B. Černý 1911. — Svatá ...)
Page
650 
(... Urban, A. J. Boháč Diogenes. (Rozhlasová úprava, červenec 1947). Ref.: Kristen Lad.: Od úterka ...)
(... . (Poprvé v Divadle mladých pionýrů v Praze 12. 2. 1948). Ref.: jtg [= Josef Träger]: Hudební bajka pro ...)
Page
792 
(... , 1947 208 s. Bosá léta. (Doslov naps. Alexander Misař.) Gottwaldov, 1960 204 s. Ref.: Valouch Josef: F ...)
(... ) Jednotlivá díla. Boháč a noc. P., 1963 42 s. Ref.: Rafaj Oldřich: Dědictví a dědictví, [též: Dědictví z ...)
Page
112 
(... Kunstovným a jeho nástupci vychovával mládež Augustin Boháč. Práce jeho byla vrchnosti milá a občanstvem ...)
(... adjunktem při něm byl Josef Kratochvíle. Leopold Kahles, již r. 1778 na týnské škole mládenec a od roku ...)
Page
69 
(... der Sumpfohreule (Asio flammeus) im Jahre 1978 in Südböhmen Josef HLÁSEK — Jiří MAREK — František ...)
(... pustovek. Materiál o výskytu a hnízdění u nás nám poskytli: ing. Andreska, dr. Boháč, dr. Bürger, p. Gába ...)
Page
180 
(... trojtřídní škola měšťanská, na níž byl ustanoven ředitelem 27. září 1871 Josef Důra, rodák vodňanský. Na měšťanku přešel z podreál-ky, kde byl zatímním učitelem od r. 1868, Josef Pytlík, vedoucí vodňanské školy ...)
Page
182 
(... chýnovská „chaloupka“. 35, 1998, 3, s. 207-210. /Vila s ateliérem/. 4250. V.B., Akad. sochař Josef Boháč ...)
(... , K., K autorství svatojánského sloupu v Trhových Svinech. 28, 1991,4, s. 342-344. /Josef Dietrich ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
46 
(... . Josef WIESNER, Nestřídmost’ v jídle a pití zkracuje lidem život, Posvátná kazatelna XXV, 1888, s. 750 ...)
(... konkrétní úryvek má podle současného překladu následující znění: „Lepší je zdravý a zdatný chudák než boháč ...)
Page
20 
(... . A. Ill 101, 324 Boguszak, J. I 706 Boháč, Antonín I 204 II 605 III 52, 55, 404, 525, 527 ...)
(... , Jaroslav I 829 Böhm, Josef I 844 Böhm, R. I 430 III 651 Böhm, Václav III 282 Böhnel, Richard II ...)
Page
422 
(... BOHÁČ JAN čís. os. 50362, střelec 8. roty, nar. 7. srpna 1881 Bukovsko, příslušný Brandlín okr ...)
(... JOSEF čís. os. 21051, střelec 5. roty, nar. 15. března 1884 Ptenín-Přeštice, příslušný Ptenín okr ...)

>loading more documents...