•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
230 documents  collapsed to 20Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
58 
(... a Podůředníci a zřízenci: Telegrainí dělmistři: > Domesle Frant., Ralkuš Josef, Reisser Jau, Bělohubý Tom., Bartůněk Jan, Štojdl Kašp., Novák Alois, Steffan Frant., Doležal Frant., Procházka Josef ...)
Page
28 
(... označeni hvězdičkou. Třída I. (Třídní Ladislav Pilát). 1. [Josef Bělohubý z Tornaly na Slovensku (Týn n ...)
(... Užoku v Zakarpatské Ukrajině (Prachatice). 7. Marie Hřebečková z Drslavic (Svoj-nice). 8. Josef Krejsa z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
109 
(... ještě: Brož Josef, Bělohubý Josef a slečny Chaloupková Magdalena, Voráčková Marie a Justýnová Růžena. V ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
66 
(... . Bělohubý Josef z Buku. 2. Brabec Jan z č. Budějovic. 3. Bronec Josef z č. Budějovic. 4. Gába Josef z ...)
(... — 66 — Třída 1. Linhart Josef z Volšan. *2. Lukáš FYantišek z Břehová. *3. Mareš Karel ze ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
29 
(... rolnické školy v Čes. Budějovicích. 24. Novák Josef z Nedvězí, odborný učitel měšt. školy ve Voticích. 25 ...)
(... . Řezníček Josef, rolník z Jestřebic, absolvent Střídní obecné školy. 32. Sirotek František z Jíví, absolvent ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... semi- nář o názorné agitaci a pro- pagaci. V úvodním slově na něm vysvětlil tajemník JKV KSČ Josef ...)
(... státní banky a její význam pro plánovitý hospodářský rozvoj kraje. Generální ředitel SBČS ing. Josef ...)
Page
26 
(... . Ceny za herecké výkony získali Pavel fandovský, Miki Vlk a Karel Bělohubý, čestné uznání za režii ...)
(... dada divadla". Radobydívadlo Klapý Josef Tejkl: Elegie tyrolská Foto: Jaroslav Kodeš v: 1 ...)
Page
42 
(... . Schůzi řídil p. Bělohubý, předseda odboru. Ze zpráv funkcionářů bylo zřejmo, že odbor v roce 1935 čile ...)
(... počáteční příjem na rok 1936. Na rok 1936 byli všemi přítomnými opět zvoleni: p. Bělohubý předsedou, Frant ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... hektaru nejméně 450 centů zelené hmoty ve voskově žluté zralosti. Josef Bělohubý Kvalitní krmivo Krmná ...)
(... pěstování cukrovky i v mnohém jiném se mohou mnohá naše družstva dívat jako na vzor. Josef Bělohubý Kdo ...)
Page
7 
(... poplatek byl plně zaplacen. Tulák z III. říše na Silvestru v Miro-vicích. Jan Bělohubý, 371etý tulák z ...)
(... trestu bude Bělohubý vyhoštěn z republiky jako obtížný cizinec. Kolo ukradeno. Miroslav Marek z Písku ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(1) 
(... . Školaudyc-vá a p. Josef Manrer vykonal i slib Křeslo, na němž zasedal pan náměstek Smika, bylo osiřelé a ...)
(... přítomnosti jednoty gažistů m. b. tř. Zástupce velitele pinku pan pplk. V. Bělohubý v krátké, výstižné řeči ...)
Page
5 
(... , Sumburk, Josef Hejduk, Turnov. František Kracík, Kladno, Miloslav Sára. Praha, Karel Tálský, Praha, pplk. V. Bělohubý, Hr. Králové, VI. Výlet, Hodonín, Jan Sokol, Vrútky. Rozšiřený vý- bor: Karel Janeš ...)
Page
5 
(... . Jos. Kříž, rolník ze Včelné, jednatelem a pokladníkem zvolen p. Josef Jechoutek, správce školy a do výboru pp. Josef Kubiš, Jan Vachtfeidl, Josef Jiroušek, Josei Bělohubý a Jan Janda. Po volbě výboru ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... výrobků k levnému nákupu střižního a galanferního zboží. 1311 JOSEF DOSTÁL řeznictví a uzenářství ...)
(... &ďfCFáFAtl v Hluboké n. Vit. majitel Jan Bělohubý- 1319 ČTYŘI DVORYl ,•», JAROSLAV FINFRLE konc s. elektro ...)
Page
(4) 
(... práce 6221 Vojtěch Bělohubý __v Lysé n. Labem. Mladý muž, který českoslovanskou ob- chodní ...)
(... vydavatel.— Josef Aiiýž, odpovědný redaktor. — Tiskem v flákáme „BTftr. Listů." ...)
Page
[1] 
(... Jaroslav Bělohubý z JZD Šumavské Hoštice, ing. Vladimír Krtouš z JZD Vacov a ing. Petr Němec z JZD ...)
(... . Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil rovněž předseda OKRK KSC Karel Arnold, tajemník OV KSČ Josef Holák ...)
Page
2 
(... ve Vídni schůze svazu německých měst v Rakousku, jíž sučastnil se též starosta Budějovic pan Josef ...)
(... zpříjemňovali dlouhé zimní večery. Děkujíce předem, srdečně všecky příznivce své zdravíme. Josef Hruda z Č ...)
Page
[1] 
(... , které zahájil a řfdil člen předsednictva OV KSC sou- druh Josef Kempný, byly zvoleny pra- covní ...)
(... , uplatňováni vedouci úlo- hy KSČ i práci ústřední kontrolní a revizní komise, kádrové práci aj. Josef Přibyl ...)
Page
[6] 
(... , Bělohubý, Jan Němec, Dosbaba, Sváček, Šilhavý, Zedník a Jiří Novák. O rok později hrají za muže již Kubín a ...)
(... . Soukup. O dva roky později do dorostenec-_ kého výběru pak Josef Hrdý, Václav Vaněk a Adolf Stach ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... , řid. učit. z Vonšovic a p. K. Bělohubý, mlynář; za revisory: p. Fr. Janda, hostinský a p. Jan Staněk ...)
(... , obchodník a AntSnín Bízek, mlynář, pro Volyni, Čeněk z Wartenbergů, ředitel velkostatku a Josef Polán ...)