•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
9323 documents  collapsed to 148Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
350 
(... (795 SKT 't, a%f~ Md Viertel. 1895 No. No. Hl Jakob Borchann ((( Schachert Josef ...)
(... Fürst Franz 11. Iulie 124 Johann Schätzt 124 Zatka Vlastimil u. Dobroslam 125 Johann Mierziczka 125 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
244 
(... Lubomír Soukup -stm- Vojtěch Storni sv Václav Starý T. Jan Toupalík -tčz Timotej Č. Zelinka Tčz TČZ ...)
(... V.R. Václav Reisner VS Václav Starý -VeK Karel Veselý /vh/ /vnc/ vs Vlastimil Simota VŠ Vv Václav ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
113 
(... , nA Kamenici Benda Jaroslav, A, u hřbitova Hára Václav, Dvořákova 463, T 438 Křivánek Josef, tř ...)
(... , Jeronymova 2, T 196 Macilis Josef, Česká 3 Matouš Vojtěch - vdova, Široká 22 Mizera František, nároží ...)
Page
25 
(... T Kolářová Štěpánka. Strouhal Alois. Dvořák Josef. Carek V., Topělec. Kordovský Karel. Žižka Matěj ...)
(... . © PhU. Weber František, vrchní úřadů. měst. oficiál. Dr. Koryta Josef, měst. konci- © Liška Josef ...)
Page
137 
(... , Rudolf II 495 Markus, A. III 241 Márová, Z. II 375 Maršálek, A. I 300 Maršálek, Josef I 148 II 802 III 258 Maršálek, K. I 234 Maršíček, Ladislav III 388 Maršíček, Vlastimil I 10, 136 ...)
Page
641 
(... H. — Höschl Cyrill KLAUS — žuvníček Josef KLEMENT Victor — Mach Josef KLEN Jan — šulc Jaroslav KLENISKÝ T. G. — ždímal Bohumil KLÍN Josef — Kettner Josef KNIEŽATKO H. — Fürst Jos. Vlastimil KNIGT V ...)
Page
603 
(... Vojtěch Mahatma Batler: Mahen Jiří Machatý Vojta: Herrmann Ignát Maličký Jan: Kamarýt Josef Vlastimil ...)
(... Kocourek Vendelín: Procházka František Serafínský Kočkodan: Poláček Karel Kohout Josef: Bonn ...)
Page
546 
(... — Mach Josef KLEN Jan — Šulc Jaroslav KLENSKY T. G. — Ždímal Bohumil KNIEŽATKO H. ■— Fürst Jos. Vlastimil KNIGT V. — Rytíř Václav KOBR Jan — Vraný Josef KOČKODAN — Poláček Karel KOERNER Julius — Hůla ...)
Page
291 
(... Vlastimil KAMARÍT (* 21. 1. 1797 ve Velešíně u Ces. Krumlova, t 19. 3. 1833 v Táboře), a A)Všeobecněoživotěadíle. Beneš Josef: P. Josef Vlastimil Kamarýt. [Obs. v:) Beneš J.: zemřeli, ještě mluví. P., 1964 s ...)
Page
394 
(... -Ersatzmänner: Burghauser T., říd. uč. v. v., Písek —Schulleiter i. R. in Písek, Friedl Josef, rolník, Písek ...)
(... - 394 - Písek—Redakteur in Písek, Hešoun Josef, domkář, Vrcovice — Häusler in Vrcovic, Moravec ...)
Page
655 
(... (* 6. 8. 1869 v Čes. Budějovicích, t 8- 5- 1951 v Praze). A) Všeobecně o životě a díle. F. H. [= F r ...)
(... . Kopta Josef: V Jaromíru Boreckém nás opustil... Věstník Cs. akademie véd a umění 60 1951 s. 143-144 ...)
Page
148 
(... Arnošt od roku 1920 účetní od roku 1926 vrchní účetní Krbec Josef od roku 1929 úředník Krž Vojtěch od roku 1909 do roku 1913 úředník K u n d r á t Jan od roku 1894 z v , z v/ v z ucetni pnruci od roku ...)
Page
148 
(... . Voříšek Boh. a Mar. Pilmann Josef | Nedbal Vlastimil Havelková Marie a Webrová Tekla C. k. aerar Nedbal ...)
(... Hadtová Terezie Klímová K. a děti Rostočilová J. a T. Tobner Jan Tetour Jan a Marie Žižková Marie ...)
Page
691 
(... , _ 5437 Svehla, Karel 1100, 3510, 4885—6 t viz Träger, Josef T. Sv. viz Svatopluk TJurek] Táborská ...)
(... , Karel 2073, 3741, 3939, 3992 Štraus, Jiří 652—3, 1940, 2943 Štúr, Ľudovít 3038 Štyrsa, Josef 1173 ...)
Page
175 
(... . 46. Kailova ul. 116, 121, 139. . Kamarýt Josef Vlastimil 14. 168. Kaplice 80, 164, 110. Karlín 23 ...)
(... . Dr. Herold Josef 35, 46, 63, 68, 81, 108, 129, 135. Dr. Hezký Josef 158. „Hlas lidu" 142. Hlinka ...)
Page
70 
(... Nezval (V. Nezval - malíř a hudebník). Fiala Vlastimil: Nad obrazy básníka. Výtvarná práce 6 ...)
(... . 9. Fiala Vlastimil: Výtvarní umělci а V. Nezval. Lit. noviny 9 1930 č. 22 s. 6. Novák Luděk: V ...)
Page
106 
(... — dále: Dr. F. Dlouhý, Bohdan Francko, císařský rada August Hromádka, náměstek vrchního řiditele Josef Špitálský t. č. ve Vídni, řiditel Jan Samek t. č. v Karlině a zesnulí již páni Březský z Birkenfelsu, MUDr ...)
Page
136 
(... úřed. v Králově nad Tisou, Podkarpatská Rus. Had Vlastimil, Mirkovice, učitel ve Vlašimi. Hakl Josef ...)
(... . Budějovice, revisní komise min. fin., t. č. v Moravské Ostravě. Sieber Josef, Čkyně, posluchač paedagog ...)
Page
92 
(... biskupské knih- tiskárny, upřímný a nadšený vlastimil oddaný celou duší sna- hám besedním a všem národním ...)
(... červenci 1889. rozpoutal se zápas volební o mandát do sněmu království Českého. Kandidát německý Josef ...)
Page
94 
(... Vlastimil Kybal (1880-1958), druhým reformní kněz a profesor pražské teologické fakulty Vojtěch Sanda (1873 ...)
(... . Mimo to se také objevovaly spekulace, že by naším vyslancem mohl být i historik Josef Pekař (1870-1937 ...)

>loading more documents...