• Accessibility
From: 
 Until: 
a
5 documents  collapsed to 4Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
79 
(... ��: Ing. Eva Houdkov� K�D KURZU: 217141 KOU�INK: NOVY P��STUP KE SPOLUPRACOVN�K�M Term�n: 19. - 20. 3 ...)
(... . - 22. 3. 2001 � Cena: 4 250 K� Ur�eno: pro vedouc� pracovn�ky, personalisty P�edn��: PhDr. Ji�� Such ...)
Page
327 
(... ��. Far��ova hospodyn� Marie Houdkov� v dob�ch sv� p�chy i v dob�, kdy je ji� na pokraji hrobu, byla, domn ...)
(... je ji� naprost� ��tankov� pcdagogie. A �ast� v�roky o nutnosti bojt, kter� Vil�m chce a mus ...)
Page
521,522 
(... zapsal ji své manželce r. 1495. V letech 1505 a 1506 se vyprodával, r. 1511 byl úřed- níkem na Pátku a ...)
(... r. 1589. Zapský 0 Zap, Jan, koupil dvorec Houdkov- ský r. 1588, a menší nemovitosti ještě později ...)
Page
114 
(... žádosti o skot, které do*)y z okresu n:t sdružení. Na žádostí podané jednotlivci nebo ji- nými ...)
(... . IloHiieve. 35.000 28. llo-in 6(00 28. Hosln- viee ,VM) 2!> . Houdkov ice 12.800 30), Hradec Král.. rol ...)