•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1117 documents  collapsed to 38Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
214 
(... Divadlo Dada však i přes snahu Jiřího Frejky o profesionalizaci nepřežilo sezónu 1927/1928. Frejka ...)
(... . V této době již Frejka s přímou finanční podporou počítal a sestavil seznam osobností, které ...)
Page
602 
(... . Chmelařová. - D. Ji- řina, Zorka, Viadana. - Č. Odb. učitel, vstoupil do služeb min. zahr. věci r. 1920 ...)
(... Dada, později zvané Moderní Studio, jež zaniklo r. 1929, když Frejka přešel к Nár. divadlu v Praze a ...)
Page
342 
(... , kde nejprve zpívala převážně sopránové role. V roli Oktaviána ji vysoce ocenil sám autor opery (Růžový ...)
(... divadla v Praze. Při uměleckém turné v USA ji bylo nabídnuto angažmá v Metropolitní opeře, které však z ...)
Page
330 
(... přemýšlivé chůze15 hledali inspiraci pro ztvárnění hlavní postavy Plauta. Frejka ji nakonec našel v kroku ...)
(... představením se Frejka do dějin českého divadla zapsal jako básník jeviště. Druhou linii své tvorby mohl Jiří ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
24 
(... ji na Frejku: „V české verzi bude spolupracovati režisér Frejka z Národ- ního divadla, snad byste ...)
(... objevovaly v tisku zprávy o tom, že Frejka se při- pravuje na svůj filmový debut, aby v zá- pětí byly tyto ...)
Page
8 
(... Frejka, 191etý, ze Zlivi :čp. 184, jeíhoiž bratr ,1. Frejka byl u Veselého .jako učeň zaměstnán. Jan Frejka byl čet-intoko-u sitainicí ze Zlivi pozastaveni la doma!, že kóto odcizil z návodu svého bratra ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
178 
(... jediný cil pětiletky. Na poradě krajských tajemníků (v záři 1948) sdě- loval stanovisko J. Frejka ...)
(... - krétně (v procentech) vzestup životní úrovně, spotřebu na jednoho obyvatele, zajišťovat ji zákonem. Tak ...)
Page
40 
(... , i nejmladším, kteří se probírají z opojení konstrukti- vistickou scénou a oživují ji malířskými ...)
(... Frejka, kterému náleží zásluha, že Hilara získal pro nové vy- režijním principem. Hilarova cesta za ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... dopravena do nemocnice. Ovšem sám Frejka musí zase platit ošetřování své ženy a aby ji vůbec do nemocnice ...)
(... také Matěj Frejka z Olešníku. Švarcenberk využíval po 6 roků 7 měsíců jeho pracovní sílu. Dřel se na ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(1) 
(... , a se zdokonalováním svého obsahu i formy ji čím dál rozmanitěji zkoumaly. Novinářský studijní ...)
(... NEDOŽITÝM ŠEDESÁTINÁM JIŘÍHO FREJKY DÍLO Šestého dubna by se Jiří Frejka dožil Šedesátky — a už dvanáct ...)
Page
117 
(... nakreslil autor tři postavy v jejich subtilních a komplikovaných vztazích. Osnova hry, jak jsem ji vyprávěl ...)
(... téměř všechno odehrává v srdcích, má hra velmi reální atmosféru: autor chtěl ji zvýšiti ještě figurou ...)
Page
143 
(... , dokud bude upřímnost, která shledá věc černou, kárána za to, že ji nedovede najít růžovější. Což je ...)
(... práce." (Jiří Frejka, 46.) Odtud se ovšem rodí otázka: lemu takto tvořivě sloužit? Diskuse v Ročence ...)
Page
[10] 
(... orgánech strany a státu, z nichž mohU nebezpečně ohrožovat republiku, je- ji lidově demokratické zřízení ...)
(... , bývalý vedoucí meztaárodnlho oddě- leni sekretariátu UV KSČ. Ludvik FREJKA, nar. 15. I. 1904 ...)
Page
6 
(... Frejková, kte- rá má muže čeledínem v sousední vsi Poho- rovicích. Frejka, ač má se svou ženou dvě děti, o tyto se nestará a žena jeho je sama ze své mzdy musí živit a šatit. Oinehdy Frejka přišel večer ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... , nezapomínal ZILLIACUS ani na jeho podřízené. Špionážními informacemi ho zásobovali FREJKA, CLEMENTIS a jiní ...)
(... být odpornějšího zločinu nad zradu vlasti a národa, ať se ji dopustí kdokoliv. Zákeřnost a ...)
Page
4 
(... . Pramen: W. Shakespeare, Stavovské divadlo, režie a scéna Jiří Frejka. V divadle se někdy jen dívám ...)
(... více na lenochu židle, než na sedadle. Frejka rozvinul pohyb při zemi. Tento pohyb na šikmo vystu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
15 
(... Puíkinova jeho „Borise Godunova" (hra o 3 odděleních, 16 obrazech, přeložil ji Otakar Fischer, nastudoval Jiří Frejka, vypravil Fran- tišek Trdster, plastiky navrhl Josef Wagner, DOBRÝ OBRAZ • KRÁSNA ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... k jeho pětaosmdesátinám. Sestává z olejomaleb z posledních let a papírotisků a zhlédnout ji můžete ...)
(... výtvarného umění se blíží do závěrečné fáze. Zahajovat ji bude výstava vskutku re- prezentativní, o jejímž ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... — poprvé od rozdělení poloostrova — ke čtyřdenním jednáním v ji- hokorejském hlavním městě Soulu a v ...)
(... . Jaroslav Hojdar 13. Po déle trvající dobu až do svého zatčení v Praze i na ji- ných místech I. všichni ...)
Page
6 
(... závěrečné fáze. Zahajovat ji bude výstava vskutku reprezentativní, o jejímž obsahu vypovídá už její název ...)
(... zhlédnout ji můžete do 15. května. Galerie Zlatý kříž (1. poschodí Koncertní síně O. Jeremiáše v Kněžské ...)

>loading more documents...