•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
112 documents  collapsed to 23Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
171 
(... Joseřt Neckář, policejní Albín Veselý, zdravotní Petr Holman, právní Otomar Švehla, 'esní Karel Sladký a ...)
(... Švehla, JUDr. Karel Homan, Karel Polák, Jan Mikeš, Jan Ko- imanec, František Nový, Václav Hruška, Arnošt ...)
Page
7 
(... Jeník Švehla: Týn nad Vltavou. Čas neúprosně kráčí vpřed. Vanoucí vítr obraci listy kroniky města na stránky dalšího rozvoje Týna. Městečko Týn kráčí s duchem času a vzhled měsja se mění. Místo ...)
Page
58 
(... protifašistických bojovníků: „Jeník Švehla, celým svým životem a prací čestný a charakterní občan, věrný syn českého ...)
(... ve Zwickau. V únoru 1944 byl Jan Švehla přepraven do Tábora na operaci v důsledku těžkých zranění ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... 4 Deník 27. dubna 2018 OSLAVA 30. VÝROČÍ založení obce bráčníků a hold baráčnictva Československé republice v roce 1957. Autorem znaku a fotky Jeník Švehla. NADÍLKA DĚTEM Karlíčkův vánoční sen v ...)
Page
215 
(... zúčastnil se dne 6. červ- na pan president Masaryk, dále ministr vnitra Švehla, min. škol- ství Gust ...)
(... ?“ ZBYTEČNÉ. Jeník: „Mami, vezmeš mne do biografu?“ — Matka: „Vezmu, ale musíš si pěkně umýt ručky ...)
Page
174 
(... vědomí. Volby ; za jednatele zvolen byl br. Jeník Švehla, za pokladníka br. Kare! Brzek, domácím správcem ...)
(... stavbu sokolovny zvoleni: sestry: Vlasta Levová, F. Havránková, bři: Dr. Ant. Lev, J. Švehla, K. Brzek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
13 
(... hrách) Jeník Švehla (byl scénografem a režisérem 300 insce- nací), Josef Strnad (pracoval v souboru ...)
(... káznicích strávil i již dříve zmíněný Jeník Švehla. Období po druhé světové válce se nese především ve ...)
Page
[1] 
(... ♦jakoby připamatovati chtěly, že každou vte- řinou jest člověk hrobu blíž. Konečně osmělil se Jeník ...)
(... Ku- čerova a Fráňa Švehla, ve prospěch spolku Komenský III. ve Vídni, kteráž vynesla 9-73 K ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
241 
(... . 1892. KPolK 1962, s. 228—229. Čestmír Jeřábek. Viz č. 3568. Jan Jeník z Bratříc. Viz č. 2566. Janko ...)
(... Zeitschrift d. Ernst-Moritz-Arndt-Universitát Greifswald 10, 1961, s. 191—195. 4824. Švehla Karel ...)
Page
284 
(... . Ryska, V. Srnec, Jan Strnad. Josef Strnad. Jeník Svehla, J. Tengler, F. Tesař, K. Tuček, dr. V. Žežulka ...)
(... Švehla. Josef Nikolau. Jan Petřík, Josef Strnad. Jan Masák, Jospf POávka. František Rvska, a další ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
186 
(... , krejčí, jednatel okr. jednoty živ. spol. atd.; jednatel Jeník Švehla; pokladník Frant. Pisinger ...)
(... zásluhu starosta města Týna p. Jan Srnec a jednatel p. Jeník Svehla, kteří se nelekali uskutečnit! toto ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
15 
(... dál Strana 16 Trenér Jandač bysi druhého místa prý vážil Strana 16 INZERCE sport nvn í-Jeník ...)
(... . Dynamo B: Křížek - Kosobud, Mácha, Švehla, Bureš - Pouzar, Mašát, Příhoda, Leština - Strás-ký, Schön, II ...)
Page
15 
(... . HAČKOVKA. Jot. Soukup. Jeník svoji nevědomost před tatínkem „bez háčku", neřekl mu, že mil v lese ...)
(... . Sefaďovaika: Klostermann: Urvané listy. Záminka: vřetenatka, vřetenůška. Odměním byli: Ant. Švehla, Lysá n ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... . Situaci tu rozřešil docela americky známý ochotnický pracovník a krajinář Jeník Švehla uskutečněním jeho ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
9 
(... čtvrtou. Ovšem v přírodě se hrálo v Týně už ve dvacátých letech. Tehdy tu vedl ochotníky nějaký Jeník Švehla, který i s okolními soubory nastudoval na tři sta inscenací. Švehla se také zasloužil o přírodní ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... předseda A. Švehla obsáhlou rozmluvu. V kruzích československé sociální demokracie se klade veliký důraz na ...)
(... ještě za tmý, časně ráno, vybraly se Martanů děti: Jeník s Marjánkou do školy. Jenda, silný hoch1 z ...)
Page
(7) 
(... ...... si. Kettnerova. Jeník l .. , jju: ... pí. Weiaová-Cavallarova. Anička} >lchdětl ...)
(... , v jehož čele stál nezištný pan Jan Švehla ml., jehož přičiněním se subskripce v místě vydařila ...)
Page
4 
(... polských židů. Velmoenýrn ochráncem polských židů je ministr Švehla. Mnohým haličským uprchlíkům prodloužil ...)
(... zjevu.“ \ „Vidíš! Vždyf vám povídám, že to není nic obyčejného. Chudák Jeník, uvázl v osidlech této ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2] 
(... pro Dubského Vytvořil Jeník Švehla. Byl to Pan Franc ze zámku. Tak dochází ve Strakonicích k ...)
Page
2 
(... rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informoval ČIK Pavel Jeník. Vláda chystá zásady ...)
(... před likvidací soustřeďuje. Foto CTK - Martin ŠVEHLA Romové Mi dívky na Václavském náměstí Pražské ...)

>loading more documents...