•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1792 documents  collapsed to 85Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Monograph
Jaroslav Hůlka 
Page
[208a] 
(... Ob' Jindřich Honzl Josef Hora Karel Horký Jindřich Hořejší A4 í Ludmila Hořká Josef Hrabák Bohumil Hrabal František Hrubín Jaroslav Hůlka ...)
Page
212 
(... Volyni). A) Všeobecně- o životě a díle. Píš a A. M. Jaroslav Hůlka. [Obs. v:] Píša A. M.: Stopami prózy ...)
(... . K.: Jaroslav Hůlka. (1899-1924.) Lit. noviny 5 1956 č. 21 s. 4. 1 obr. Hájková Alena: Odkaz Jar ...)
Page
71 
(... . My vyběhli jsme z řady vpřed / Jaroslav Hůlka; Úv. Alois Hůlka; Dosl. A[ntonín] M[atěj] Píša; Ilustr ...)
(... . Budějovice, 1962. - 143 s.: ilustr. Dudy a dudáci: O jihočeských písní a lidové hudbě / Jaroslav Markl; Úv ...)
Page
47 
(... Jakub, msgr. Hůlka Josef, ředitel konsist. kanceláře, Macek Václav, mSgr. Th. Dr. Skočdopole Ant.. Th. Dr. Málek Ant. Kancelář bisk. konsistoře. Reditel: © msgr. Hůlka Joset. Erpeditor: Holeš Jaroslav ...)
Page
1010 
(... 291 (272) Hubálek Jaroslav 292 Hudec Marcel 293 (272) Hůlka Jaroslav 294 Humberger Jaroslav 294 ...)
(... Janek Dalibor 303 Janoušek Jaroslav 304 Janovský Jaroslav 304 Janský Emanuel 305 Jaroš František S ...)
Page
666 
(... RJoubíček] Hrdina, Karel Hrubín, František Hůlka, Jaroslav Humplík, Alois Husa, Václav Hýsek, Miloslav ...)
(... , Karel Hanuš, Miroslav Hanušová, Libuše Hanzelka, Jiří Hašek, Jaroslav Hašková, Jarmila Hašková ...)
Page
294 
(... starého hradu (’44). Jaroslav Hůlka (*17. ledna 1899, f 4. května 1924 ve Volyni), že- lezniční úředník ...)
(... tvoření byl Hůlka blízký J. Wolkrovi, nestačil však tolik vyzrát v próze, jako Wolker ve verši. Hlavním ...)
Page
101 
(... - Ot 43 TASCHKOVÁ, Marie - Ot 43 TÄUBL - Ot 2 TEJČKA, Jaroslav - Ml 7 TERŠ, Alois - Ot 127 TESLlK, Jaroslav - Ot 29 TEVERNÝ, Augustin - Ot 60 TICHÝ, Alois - Ot 53 TRÄGER, Adolf - Ot 11 TRÄGER, Alfréd - Ot ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
77 
(... 265 Hudeček, V. I 164 Hujík, Viktor I 427 III 486 Hulák, Jaroslav I 32, 91, 99, 140, 177, 442, 455, 501, 858 II 180, 249 III 700, 736 Hůlka, Alois III 212, 2132, 734 Huml, Luboš II 804 ...)
Page
175 
(... (1898). Holanský Vojtěch, říšský a zemský poslanec (1890). Holeš Jaroslav, taxator biskupské konsistoře ...)
(... , ředitel obecné školy eklapesdsé a majitel domů (1815).. Hůlka Josef, kanovník (1889). Hůrský Frant., c. k ...)
Page
57 
(... JUDr. Jaroslav Kratoška, shodou okolností jest ředitelem v presidiu Ú. J. H. D. také Jihočech, JUDr. Antonín Hůlka z Jarošova n. Než. Jest v zájmu kulturního i hospodářského povznesení našeho kraje, aby ...)
Page
562 
(... ., Suchý Lothar, Šafařovič J., Šíma Ant., Šimáček Miloš, Škába Karel, Štech Václav, Tumlíř Jaroslav, Tyr Václav, Veselský Jaroslav M., Veselý Miloš, Voborník Jan, Vondráček Jan, Vorlová Marie, Zamazal Antonín ...)
Page
(1) 
(... novém roce. JUDr. Ant. Hůlka ............ Kampeličky v roce 1923. Dr. Jaroslav Kra- toška ...)
(... . . . 281 Výchova k družstevnictví v Československu. Dr. \. Hůlka ............ 282 Postup soustavné ...)
Page
583 
(... . Hůlka Sigmund v Praze 483, 537. z Humňan Šuba Jan 507. Humprecht pan 142; viz Mar- kvart. Hunclader ...)
(... . Jaroslav v Kutné Hoře 427. Jaroš kožišník ií Prahy 528. Jaurovský viz Zejdlic. z Javora Kateřina v ...)
Page
120 
(... . Služební výkaz. Jaroslav Hůlka měl po celou dobu u CSD služební hodnost úřednický čekatel. Po nacionáliích ...)
(... sovaná okresní politické správě ve Strakonicích o sdělení, je-li Václav Hůlka [sic!] doposud ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
70 
(... , J. Hradec. Hřebeský Bohumír, Částrov. * Hůlka Antonín, Jarošov. *Hůlka Jaroslav, Zahrádka. Hůlka ...)
(... Maxm., Kard. Bečice. Hoenig Rudolf, Horní Pěná. Hoenig St., Langau, D. Rak. * Hůlka Jan, Lasenice ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
63 
(... . Jaroslav Hůlka, lékař. Inž. Josef Hůlka, revident hospod, družstva, Praha (inž. věd obchodních). Josef ...)
(... Siman, nadporučík, Jindř. Hradec. Josef Škrdle, kněz deficient. Jaroslav Štěrba, profesor a správce ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[25] 
(... Stanislav 2. Bartyzal Václav 3. Bárta Jaroslav 4. +Bayerlová Vlasta 5. Beneš Miloslav 6. Blažek Otakar ...)
(... . Burda Jaroslav 13. Buřger Václav 14. +Candra Jiří 15. Černý Josef 16. Daněk Jaroslav 17. Derflerová ...)
Page
[113b] 
(... ............................................. 162 Literatura Václav Bůžek Václav Břežan: Životy posledních Rožmberků (ed. Jaroslav Pánek ...)
(... Založení KSC — 65 — 1921 — 1986 ............................... 168 Dalibor Turecek Alois Hůlka: S Janem ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...