•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
2860 documents  collapsed to 103Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
29 
(... PRT O0 MR R S 2 UV see Představenstvo divadelních ochotníků (Pokud se dalo zjistiti.) * — < Řiditel: Jan Aujezdecký. Václav Aujezdecký. Edmund Bílek. Antonín Fryček. Matěj Kukla. Václav Kopřiva ...)
Page
409 
(... supposed to be sent from each burgher house and a cavalryman per two burgher houses. See a letter of Jan ...)
(... také a military action against Emperor’s enemies in Etungary. See J. Tenora, Účast kardinála Dietrich ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
19 
(... episcopi Racionale diuinorum nunoupatus diuiditur in VIII partes +6« X see 7. de ciolis,“ o £f. 430va (červ ...)
(... křížem mezí stromy Marie a Jan, v rozích symboly čtyř evangelistů, v levém sloupci nahoře prorok Tzatáš ...)
Page
319 
(... ordinary churchyard. See for example J. NĚMEČEK, Jakub Jan Ryba, Život a dílo [Jakub Jan Ryba, Life and ...)
(... ) When the Czech composer Jakub Jan Ryba committed suicide in 1815, bis corpse was buried at the location ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
178 
(... , s. 32-33. 4153. Koblasa, P., Zpráva o zapomenutém malíři - Jan See. 34, 1997, 2, s. 140-142. /J ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
166 
(... the Hallstatt period (see Table 19). The only barrow cemetery in the Písek district which was ...)
(... ends. English by Jan Machula 166 ...)
Page
46 
(... Čech Jan iz ka z Trocnova. V blízkosti vesnice jsou patrná stará pohřebiště, dokumentována různými ...)
(... 18 členů. zs u Ná see ...)
Page
[82] 
(... [Pohádka], we see your tribute to Jan Preisler. Teil me a bit about the connection between comics and ...)
(... sleeper's bed. JA: Another example of Czech art and comics working together! I also see a lot of influence ...)
Page
1 
(... R Rohana ná hChnnů PT hy O p n x ují n ro ha neo n Pon Jan TSSERÉHN SEE Z n o = E papa PS a néh SE p ...)
(... , o jí 9 he p tí el DEE ESR PRESS KOBOK REA JOM n PRA PAE nA Photo ny = 28 SEE ké ke henen ROKR TEE pR ...)
Page
94 
(... dědických smluv z r. 1484 nejvyšší komorník království Českého Jan Jiří ze Švamberka. Nároky tyto uznal Petr ...)
(... Soběslavě Jan: Jiří ze Švamberka. Již v prvém týdnu po smrti Petra Voka přijeli do- Soběslavě úředníci ...)
Page
1016 
(... Spilberku se uvádí Jan z Leskovce ještě 14. května a 18. listop. 1418, kdy kvitoval Znojemské z jejich ...)
(... 12. ledna 1424 posílal vévoda Albrecht rakouský »Niclasen den See-bekhen mit ettweuil unsers Volks ...)
Page
65 
(... , M Louma J.. 41- Votruba a Traxler SEE 3 Ferra J.— 0 r ea Matoušek F. . 53 Wenda J. T aa R Fiala K ...)
(... , Olomouc © Votrubová Anna E- (Wonda Jan, Domažlice o +Wiehl mm s Wild Otto, MI. Boleslav ...)
Page
41 
(... knihovna C b 15. Kat. 52. see de miseria curatorum seu plebanorum. Augsburg: Anton Sorg, o 8 Hain 6615 ...)
(... , pridie Id. Jan. [12. 1.] 1480. 2". Hain-Copinger 6702. Proctor 6474. Pellechet 4644. Voulliéme: Berlin ...)
Page
28 
(... ., Ludmila MUDr. - Brno, U městského domu 2. BAŽANT Jan Ing., prof. čes. techniky. - 20. XI. 1881 ...)
(... , využití vod. sil, stavby jezů, autor monografií z těchto oborů, atd. - Ch. Karla. - D. Milada, Jan ...)
Page
120 
(... . Hilgerald r. Sellner. - D. Helga. - Sp. Die Funde aus den prähistorischen Pfahlbauten im Mond- see (1927 ...)
(... . FRČEK Jan PhDr., profesor. - * 12. VI. 1896 Praha. - Ch. Eliška r. Hošková. - D. Eva. - Č. Srovnávací ...)
Page
341 
(... Ncusalza-Spremberg (Sa.). 24 Pietsch, Wilhelm, [N], Obermarkt 8 Neusiedl am See (Niederdonau). 49 ...)
(... .-Böhmer-Str. 2 2973 Krauß, Dr. Emil, Gutenbergstr. 2 2018 Schaeffer, Otto, Straße des 13. Jan. 5 3181 ...)
Page
549 
(... : přikazuge, aby nowého pána swého Hanuše z Schon- see poslušní byli. W Basilei, 9 Maji. 1434. Z desk ...)
(... gest, a protož gednánj s p. Oldřichem až do sgezdu Brněn- ského odkládá. We \Vjdni, 27 Jan. 1435. Z ...)
Page
5 
(... Erschliessung děs Afrtkaweges nach Aslen vom Zeltalter Heinrich dés See- íahrers bis zu Vasco dá Gama (J. P ...)
(... G. D., Houston Stewart Chamberlaín (B. Lo.). ........: 489 <. Nečas J.-Starý V., Mistr Jan ...)
Page
(V) 
(... kreslil Edv. Herold, ě. 7, str. 89. Bleiweis Jan, kreslil Jos. Mukařovský, č. 46, str. 666 Boj medvěda s ...)
(... v kostela sv. Štěpána v Prase, i. 14, str 177. Granadské balkony, č 19, str. 229. Grundel-See ...)
Page
82 
(... -A; 6 - Komořanské jezero (Kommerner See), Profil PK-1-8. Anschrift: PhDr. Jan Klápště ...)
(... - Erzgebirge, C - Gebiet des Sees Komořanské jezero (Kommerner See); als Unterlagen wurden die ...)

>loading more documents...