From: 
 Until: 
a
359148 documents  collapsed to 462Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Sheet music
Messe in B 
Führer, Robert Jan Nepomuk
Page
[208l] 
(... Karel Havlíček-Borovský Jan Th. Held Servác B. Heller Jan Herben ...)
Page
37 
(... Jan Pešťák: Portrét Anny-Marie B. (o ...)
Page
69 
(... Hliněnský, Fr. Ill 360 Hlinka, Bohuslav I 787 Hlisnikovská, B. I 215 II 53 hlk I 616 hlk viz Hulák, Jar. Hloucha. Josef I 653 Hlubinka, R. I 877 Hlušička, Jiří I 114, 235 III 377 hm viz Balvín ...)
Page
795 
(... Konšelé v letech 1607-1617. 795 1613, obn. 20. čna.1 Jan PaffiuS, primas Martin Vrabec Václav Chren Václav Benda Jan Simanů Václav Smítka Jan Kaňkovský Jan Polesnej Jan Cháb Jakub Hrůza Adam Hrůza ...)
Page
64 
(... |Dr. Th. Kasper om oné Karel Fenzi Jan Popela 1920 | 6538 |Dr. B. Růžička ea Karel Fenzl Jan Popela 1991 | 545 |Dr. B. Růžička 50 vy ea Karel Fenzl | Jan Popela 1922 | 555 |Dr. B. Růžička | fora, Vydra ...)
Page
661 
(... jména těch spisovatelů, o nichž jsme shromáždili literaturu v oddíle II. B. (Oddíl osobní, str. 151 ...)
(... Bílejovský, Bohuslav Bílek, Jakub Bílek z Bilenberga, Jiří Blahoslav, Jan Bohuslav z Cechtic Borotín ...)
Page
111 
(... Karikatura zasedání IV. třídy ČAVU - Viktor Dyk, Jan Opolský, Jan Herben, Antonín Klášterský (Desiderius). (MÚA AV ČR, Fotosbírka Bohumila Vavrouška, sign. B. i. č. 3132.) 111 ...)
Page
379 
(... . T eie hm a n]: Výprava Coŕregidorova. Lidová kultura 2 1943 č. 16 s. 7. Břz [= Boh. Brezovský ...)
(... ]: Corregidor. Práce 11. 4. 1945 s. 4. sje [= Jan Sajíc]: Španělská povídka v D 46. Lidová demokracie 1. 4 ...)
Page
602 
(... Miroslav Havlát Jan: Konrad Kurt Havlů Jan: Konrad Kurt — hd —: Uhde Milan Heřman Saša: Lichý Saša ...)
(... Hluboké Hlučák Ilja: Bart Ilja Hoe Ivan spr. Ivan Hoe Hoch M.: Skoumal Aloys Holas Jan: Salda ...)
Page
510 
(... povídal pí L. Hm to nebylo německy. Hm to jistě jest již anglicky -myslím si. P. Loydová se hlasitě ...)
(... východních Čech. V roce 1882 koupil Jan Ort pro svého syna Josefa a jeho ženu Antonii od Josefa Johna mlýn v ...)
Page
7 
(... Poslanci Ž. O. S. Václav Vávra, Em. Šedý, MI. Boleslav. Olomouc. B. Rodovský, an Slavíček, Praha. Praha. Jan Pekárek, Josef Oliva, Pardubice. Praha. ...)
Page
236 
(... Be o- É Po " B- Ď, Okres Lišovský. Rozloha okresu: : 196. km? Počet 8 11 090. Politick ch obcí ...)
(... Ant., rolník z Hůrek. Okresní výbor: Sachl Ant., Bendík Norb. , Maděra. (Ant. Dr. Jan Peterka, Pumpr ...)
Page
22 
(... květnu sehrány 2 menší turnaje v bytech účastníků. V prvém byl výsledek: Ferra, Teutsch, Jan Dvořák ...)
(... . Lázenský, dále Jindř. Alinč. Jos. Štěpánek. Jar. Krch, (B. Štěpánek, Ferra, Milota, Unger, Fryc. Záhy po ...)
Page
117 
(... Pat. W , V CLENOVÉ KOMORY. i i b GÁARTNER MRÁZEK 15: -F SAMĚC IG. SPIRO a 106. ě 18, D;- B- BALLING v HOUSKA k 2 Á 14; I Y ARNOST PORAK + NEDVIDEK Mr HYN. 7 MOTIÍ 7. LEOP ...)
Page
303 
(... 303 Krejčí pro pány — Herrenschneider: Mertl Jan 52, Netočný František 4, Steffl Jan 55. Lékař ...)
(... : Kolín Karel 112, Kozák Frant. 121/122, Pučegl Jan 121. Prodej hliněného nádobí-Tongeschirr-verkauf ...)
Page
585 
(... Rejstřík ZEMĚDĚLSTVÍ Babánek Jos., Blatný Jan, Boresch Karl, Brdllk Vlad., Dvořák L. F., Erben ...)
(... Otakar, Holý Karel, Horák Inocenc, Horák Jan, Horák Otakar, Hou- dek Ivan, Chmelař Frant., Kadlec Adolf ...)
Page
36 
(... — —exposita v Drhovli. Kestřany St.: Jan Beznoska, farář. Křešťovice: Vojt. Přib, b. notář, far. Tom. Lexa ...)
(... : Jelínek Max., vikar. sekretář, děkan. Jan Tichý, kaplan. Ad. Omáčka, katech. Blsko: Ant. Hála, b. notář ...)
Page
139 
(... Fr., Švehla Rud., Šícner Frant. Sedláří: Hladký Jan, Michálek Vilém. Síťařství: Krofián Štěpán. Tkalcovství: - „Fiala Fr., Havlík Fr., Kopačka Jan, Rokyta Fr., Ozom > Kožvancová Antonie. Truhláři: Hajný Fr ...)
Page
646 
(... Jan ŽĎÁRSKÝ B. — Kožíšek Alois V. ŽELEZNÝ R. T. — Rott Vlad. Jiří Ing. ŽELIVA Jar. — Rýpar Frant ...)
(... VRBA Tadeáš — Vrba Jan VRBICKÝ — Zgúth Peter Pavel VRBSKÝ Bedřich — Vrbka Bedřich VROHDOLINSKÝ ...)

>loading more documents...