•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
305 documents  collapsed to 48Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Monograph
Adalbert Stifter a Čechy 
Rokyta, Hugo, 1912-1999
Page
45 
(... , František Křelina, Zdeněk Kalista, Bohuslav Reynek, Kamil Bednář, Hugo Rokyta a další. Byly tu pub- likovány ...)
Page
449 
(... . 1946 s. 2. Rokyta Hugo: Emilie von Binzer, prototyp „komtesy Hortensie“ v Babičce. Čas. Společ. přátel starož. 65 1957 č. 1 s. 35-40. Lit.: 19 zázn. Rokyta Hugo: Dramatické pokusy Emilie Binzerové ...)
Page
669 
(... Richter, Fráňa Rokyta, Jan viz Černý, Adolf Rowalski, Jean viz Bačkovský, Alexandr Rožek, Karel ...)
(... Siebenschein, Hugo Skácelík, František Skála, Ivan Skořepa, Jiří Skyba, Zikmund Slavík, Bedřich Slavík ...)
Page
185 
(... , Karel I 660 rok I 716 Rokyta, Hugo II 571 III 12, 4492 Rollová, R. I 776 Rompa, Miř. I 167 ...)
Page
141 
(... . Bílek, J., Univ. prof. dr. Eduard Petrů - 60 let. 25, 1988, 2, s. 61. 3237. Pilecký, J., Prof. dr. Hugo Rokyta a Kamenice nad Lipou. 10, 1973, 3, s. 173-174. 3238. Bílek, J., 70 let Huga Rokyty. 19, 1982, 4 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
331 
(... Zentrum, sondern Peripherie. Gedenkschrift für Hugo Rokyta (1912-1999), Praha-Furth im Wald 2002, s. 247 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
571 
(... Šfovíčková Břetislav ŠTORM (* 21. 6. 1907 v Revníčově u Slaného, f H- 2. 1960 v Praze). A) Všeobecně o životě a díle. Rokyta Hugo: Břetislav Storm. Cas. Společ. přátel starož. 65 1957 č. 3 s. 163 ...)
Page
[1d] 
(... životem a smrtí . . 300 LITERATURA. 1 lolárek: Noc..........119 Hugo: Hernani........'Áy> Jelínek ...)
(... : Kollárova idea slovanská a náš program........408 Rokyta: Viděl jsem duši ženy . . 227 Roscoe: Chemie ...)
Page
(III) 
(... románu I Úryvek zpovědi Janovy 99, II Tři písně 457, 111 Vzpomínky 568 Rokyta Jan, Příteli, Nešťastné ...)
(... JUDr. Hugo 238 Zacconi Ermete 23 Akademie česká císaře Františka Josefa pro vědy, sloves-nost a umění ...)
Page
249 
(... hned jevit jako anaohronismus: prof.dr. Hugo Rokyta že už by měl sedmdesát? Kalendář nás vsak ...)
(... německé literatuře ( Stifter, Rilke, Morike aj.). 0 tom vgem pochopitelně Hugo Rokyta také psal, bud ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[160b] 
(... Jaroslava Durycha EMANUEL CHALUPNŤ František Bílek HUGO ROKYTA / Jihočeský zámek korneta Rilka SLÁVKA ...)
Page
405 
(... . 9358. Rokyta Hugo, Jaroslavu Httfenoví k osmdesátinám. Z vlastivědy Podorlicka 1963, [s. 13—14]. 9359. Rokyta Hugo, PhDr. Jaroslav Helfm osmdesátnikem. PF 23, 1963, s. 268. 9360. Racek Jan ...)
Page
39 
(... - losti a činy jubilantova pohnutého a na plody ducha tak bohatého života. Hugo Rokyta pochází ze staré ...)
(... léta strávil Hugo Rokyta v Br- ně, kde vstoupil do řad katolické mládeže. Na budoucí úkoly pracovníka ...)
Page
57 
(... k populární práci přistupovat od práce odborně fundované. Josef Bílek Hugo Rokyta, Jihočeský ...)
(... , event. jihočeského čtenáře. Dr. Hugo Rokyta v závěru svého dí- la konstatuje, že „mnohé, přemnohé ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
28 
(... Průša Stanislav 259 Psíkové Jiřina 11 Rainer Rudolf 335 Randýsek Robert 95, 174, 246, 275, 314, 315 redakce JSH 432, 436 Richter Miroslav 62 Rokyta Hugo 349 Rosin Leo 305 Roubík František 233 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
13 
(... Bystřice (17. - 23. 8.) a vodní zámek C. Lhota (13. -19. 4.) Profesor Hugo Rokyta a jeho přátelé □ Čím vším náš jubilant (v listopadu se dožívá 85 let) Hugo Rokyta byl a je? Je členem redakční rady časopisu ...)
Page
145 
(... . Obnovená tradice 21, č. 42, 2010, s. 7-14. O osobnosti a literární tvorbě Binzcrové pojednal Hugo Rokyta (Rokyta, Hugo: Emilie von Binzer. Prototyp „komtesy Hortensie " v „Babičce" Boženy Němcové. Časopis ...)
Page
184 
(... über den sogenannten „Stock", ei» Schandiverkzeug.) Hugo Rokyta. Nachtrag. Zu p. 99, 13 und 116, 40 ...)
(... . II.) R. Pitschmann: Familiennamen aus den Matriken der Pfarre Nixdorf (Nvrüböhmcn). I. H. Rokyta ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
231 
(... exulanti od 16. stol., zvláště na Žitavskú“, in: Antonín Frinta - Hugo Rokyta (eds.), Žitavsko v českých ...)

>loading more documents...