•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
52409 documents  collapsed to 248Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
22 
(... as fä ek BEN ae nn N Se ee 3% len Thal welches ‚bei, En, elshütte in. das Regenthal übergeht ...)
(... , hefonders g ick * Di Abgaben! über die ; Höhenlage, SR: BR Tiefe en al des ‚Schwarzen. Sees, sondern aller ...)
Page
282 
(... MI CAN V. — MIK AN M. (úprava hry J. K. Tyla, 1916). - Ps. Argus, -ek. - Praha L, Bílkova 10 ...)
(... . Po 16 let redigoval Obzor hospodářský, nyní pracuje hlav. literár. v otáz. zeměd. osvěty a osvěty ...)
Page
142 [30] 
(... bych pro 2. To co se 3. Vod Bu - dě ^ n\ _ i t -po - vě - děl, u - dá - lo, - jic ce - stou, w ...)
(... -rýtamne-pri-tre - fí se má - lo, a jak se po - ví - dá, možná že už ni - kdá; te-da poslou- s a-vant ...)
Page
22 
(... . R. 1608 vyskytly se rozepře mezi franti- škány a Jezuity z nichž františkáni co vítě- zové vyšli ...)
(... : Olej pro věčnou lampu, svíce, pro bratry: pivo, maso hovězí a telecí, ryby, kůže na obuv, dříví dle po ...)
Page
179 
(... panovníky evropské k slibu, že každý nepokoj, hlavně snahy: po národní revoluci, v zárodcích potlačí ...)
(... čas. Zatím se dály významné změny ve správě státní. Když císař Franti- WEW+ šek ztratil veškeren ...)
Page
472 
(... spálilo. Po smrti. kněžny stal se vlastníkem hradního panství její syn. Jiří IT. Rákoczi. Po něm ...)
(... ochranou císaře Leopolda a M těžce pronásledovala vyznavače protestanství na svém © panství. Po celou dobu ...)
Page
386 
(... jp "o * = > -k : = bc v = M be . - 3 L s A p bo ná = ek a "= . : É 3 5 k k M pap Pa : = = ši ké ns — m „E : PO * 3 “ = Ň “ vy - k , k . A R . 7 2 F 3 — - 3 Ab : z é ň k k M * - ň > . = a ; ň ...)
Page
44 
(... příčinou slajna- ce veškerého kulturního chtění 1 života za nastavší brzo po té světové války. Než ...)
(... nadšený přivedl celý výbor s návrhem tím, i bylo při val- né hromadě dne 4. ledna 1921 po věcném pojednání ...)
Page
591 
(... dvorskému personálu patřili mu- zikanti. Několikrát je možné v účtech zaznamenat jména trubačů - Franti ...)
(... , v účetních materiálech po roce 1690 se neuváděl rozpis vy- placených mzdových prostředků. Opět bylo ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
271 
(... , přednášky, výlety, dobročinné bazary a loterie. Franti- šek Brauner se počátkem šedesátých let stal členem ...)
(... .287 Vojta Náprstek organizoval pro klub výlety po Čechách. Tradičně si skupina vždy do čela zvolila ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
136 
(... soudní úředníci. Úřad jejich trval až do r. 1848. Takovým justiciárem panství blatenského byl Franti- šek ...)
(... po- litičtí ouředníci přidáni.“ Písek stal se opět městem krajským a zůstal jím až do zru- šení ...)
Page
214 
(... . Začal úřadovati notář Martin Benda, nastupující po notáři JUDru Karlu Hájkovi, který 1. září 1926 z ...)
(... mostní váhu a vážnými schváleni strážníci Josef Pelikán a Franti- šek Hůzl. 1. Ustanoven definitivním ...)
Page
281 
(... Zvíkovec v Cechách. - R. Franti- šek a Marie. - Ch. Blažena. - Č. Docent veř. i souHr. práva mezinár. na ...)
(... Bystřice p. Host. - Ch. Rina. - D. Věra, Lubomír, Jaromír. - Č. Původně učitel, po studiích ve Švédsku ...)
Page
98 
(... pobřežních pevností, které byly rozloženy po celé úžině dardanelské. Pevnost Kum-Kalé, ležící nad osadou ...)
(... posád- ky v průvodu námořního důstojníka francouzského a majíce kapitána lodi po svém boku, prošli ...)
Page
17 
(... velkostatek) a celou po- n (platní silou svého občanstva, „Spořitelna nově orga- © seně: ek an ZÁTKY sn ústav, ...)
(... místních. larehio Jest přístupný po. předchozím ohlášení v (pracovně bh -archivní denně od 9—-11 dopoledne ...)
Page
87 
(... , Stropničky a Dyje nová, pevná kamenná sídla: Landštejn, Třeboň, Lomnici, Sviny, Nový hrad a Ek Tedy vesměs ...)
(... , přichylnost a touha po návratu k rodnému kraji..... Po pádu Slavitěchově a záboru Vitorazska za“ řizovali se ...)
Page
75 
(... zja -r se -dlá -č po-le p le do - n a ek ři - 1U / jf TV —u i : p5 —r- ■nj-- TŇ -x i fL b ...)
(... po ro - li má - li ja - ký je - čmí - nek sklá ...)
Page
61 
(... | jo- ek ftánjm uhonjš fobě hany. Roflební a míč. Slešmé my fi gen na mlafinj- Děti ...)
(... , fdyfoli něfam půge Derne. | Oěecheř nic tvidět a wědet. | Afi po čtyreý. neděli flepal něído mwečer po ...)
Page
149 
(... do opravdy s tím potýkáním? -Don ŠSajn. Ovšem, nedá-li se to po dobrém srovnati. | ©- (Kašpárek. Já ...)
(... mrtvými, kteří v sobě vlády nemají. — Půjdu tedy sám, a ty zde na mne počkej! (Odchází.) : ek Kašpárek ...)
Page
782 
(... Bácovský Pechaz Petr u krámuov Penci Jan(ek) Zdenkovic Duchek Labaška Jakub Čapek Hovorka pekař Václav An tyká Jakub Jilek Zvon mladý M. kn. 37. 1484, po 8. list./ obn. l.led. 1485 Jiřík Štěrba, p. Janek ...)

>loading more documents...