•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
5479 documents  collapsed to 105Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
45 
(... , EK 626, 629, 631, 633 I 6 Eisner, Pavel E. K. I 19, 272, 40, 64, 112, 1242, I 52 ...)
(... . ej, ilem a F. £ I 870 I 408 Einhorn, E. ek I 527 II 33 Einhornová, Alena ...)
Page
779 
(... Halaš, p. kdy? Mikuláš Neječný Jan Temechovský/ p. 27. listop. Jan Stucár(ek) Matěj řezník M. kn. 30v. 1464 Jakub Čert, p. 5. ún. Matěj jinak Mates řezník Jan Hřebík Jan(ek) Seldar(ův syn) Hanúšek ...)
Page
601 
(... Černý Ivan: Sosnar Jura Černý Pavel: Fučík Julius Černý Petr: Fučík Julius Červená maska: Mahen Jiří ...)
(... . spr. A. Dur Dvorská T.: Krásnohorská Eliška Dvořák Pavel: Sokol Karel Elgart Džbánek F. J.: Halas ...)
Page
496 
(... , Protiva František, Soul Tomáš, Velíšek Antonín, Velíš ek Vendelín. Trafiky — Trafiken: Chocholová Barbora ...)
(... — Maurermeister: Šle-mar Pavel. Zlatník — Goldarbeiter: Soukup Ant. Zvěrolékař — Tierarzt: Uhlík Eduard. Obch ...)
Page
33 
(... . (Poprvé 17. 6. 1960). Smrt je tvým spolujezdcem. (Poprvé 4. 12. 1960). Ref.: Keclík Pavel: Hra o odpovědnosti řidičů. Več. Praha 5. 12. 1960 s. 3. Život na plný plyn. (Póprvé 2. 6. 1964). Ref.: ek: Život ...)
Page
427 
(... . také Václav BŮŽEK - Josef Hrdlička - Pavel Král - Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých ...)
(... . Vídeňský dvůr očima Adama Pavla Slavaty, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Šlechta v habs- burské ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
281 
(... Zvíkovec v Cechách. - R. Franti- šek a Marie. - Ch. Blažena. - Č. Docent veř. i souHr. práva mezinár. na ...)
(... . řed. Národní banky čsl. - * 5. VII. 1874 Štam- pach u Mělníka. - Ch. Marie. - D. Franti- šek, Eva ...)
Page
251 
(... Pavel Marek, Komunikace šlechticů mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století. Teze habili- tační práce ...)
(... zeměmi. Franti- šek Lobkowicz, Zlaté rouno v Čechách, Heraldika a genealogie 24, 1991 (Supplemen- tum ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
472 
(... p[an] Ladislav mladší z Lobkovic75 p[an] Ladislav starší z Lobkovic76 Ek z Lobkovic>77 Páni spřízněni s pány z Lobkovic p[an] Pavel Trautson, {š[vagr] s pan[í]}78 p[an] Karel z ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
15 
(... - pagační oddělení 1946. 42 stran. (Knižnice pracujícího člověka, sv. 5.) юэ REIMAN Pavel: O realistické ...)
(... . [S referáty a projevy F. Halase, Ek Beneše, L. Novomeského, Z. Nejedlého, I. Olbrach- ta, A ...)
Page
722 
(... . — Ján Števček, Slovenské pohľady 78 1982 6. 4 s. 118-119. — Leo R a j n o č ek, Film a doba 9 1963 č. 5 ...)
(... . Pavel GRYM (* 9. 6. 1930 v Náchodě). B) Jednotlivá díla. Poslední most. (Pro rozhlas dramatizoval ...)
Page
1061 
(... Rejstřík. 1061 Ionova 879. z Lobkovic Ek Adam 700, - Helena Berková 560, - Jan Popel 138, 155 ...)
(... , 644-646, - Kateřina Ko-sořová 412, - Marky ta 856, - Michal 666, 694, - Pavel 286, 287, - Petr 9, 45 ...)
Page
516 
(... 516 Rejstřík. řichův z Veselé (1367), Ondřej z Pelhřimova (1401-1412), Chval(ek) ze Smilkova ...)
(... , — M. Pavel (1407) 339, - Václav, nájemník fary v Rovném (1384) 391, - Václav Johánka Ortlinova ...)
Page
470 
(... Pavel T. 255, 255 p. 57. Chřelovice 78, 78 p. 21. Chřelovský Petr 78 nn. Chřenek 312 v. Křenek 312 ...)
(... , 273 nn., u Jarošů 138., Jarušek 337 (Jarolím a jináče Jaru- š ek), 305, 6. Jedlany 118, 118 p. 23 ...)
Page
64 
(... Běhal Rud., Kroměříž ž © Belai Beneš J. MOS Hermann Pavel, Praha ' (———Hliněný Jan Chleby O ...)
(... V. Karlín s V (j Čičatka I Boh: Solná -Baň Pe ch riki by údloinonc M Děrka Ek: Dík Jos. P ...)
Page
(IV) 
(... INFORMACE Ergoterapie v za��zen�ch soci�ln�ho zabezpe�en� - MUDr. Frantiek �af��, CSc. .... . ��s. 4 ...)
(... �ra . . 2/4 Z aktivu MPSV �SR s n�rodn�mi v�bory � Frantiek Ju�en��k ............ 3/2 ...)
Page
377 
(... Kreisprotokollist als Kominissiir. rychtář Wonomišelský. Thomas Aut, Reyscbek, Direktor. ttt Franz Holleč/ek rychtář Kraliczkej. Pavel Vítek, konšel. Matvj Kašpar, konšel. Jakub Bal vin, konšel. Johanu T.oop. l ...)
Page
I 
(... ....... 257-267 LKÁ Pavel, Český klub naříiské řade (1879-1887) .................................45-62 IURA Jaroslav - ŠETŘILO VÁ Jana, Josef Klik a IL sjezd československých historiků ... 496-509 [EK JindKch ...)
Page
12 
(... procent Ják. Nikdo nemá obavy, že by mužů a 20 procent žen políč- kuje svého partnera a koneč- ek ní 10 ...)
(... , Pavel Vrtilka ze Stach a Jar- ka Kotenová z Pelhřimova. Všichni dostanou ceny od n. p. Sběrné ...)
Page
(1) 
(... FrauMíek « Voda Pavel: Themis s očima nikoli zax j/cinyma GrUnwald Leopold: Ve stínu Bonnu ...)
(... ... Korčák Pavel: Nový Život ve staré ?ra/e Kryltoiek Oldřich. Cdolt radosti Ktip!

>loading more documents...