•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1339 documents  collapsed to 59Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
93 
(... 90 Košikáři. Casper jun Náměstí 18. Kadlec Jan, Nábřeži 10. | Matějovský Jaroslav, Vydoňská úl ...)
(... . Wibiger Františ ek, Náměstí 32. Forejt Prokop, Videňská 8. Vávrovský Karel, Náměstí 90. Markgraf Antonin ...)
Page
88 
(... W U (o a "4 W 9 8 A S as ek s je Volby do obce 1931 Že ru 1 Nem S Volby do Posl. sněm. 1925 30 ...)
(... Eman, pletař. Jelínek Bohumil, hostinský. Červený Václav, elektro-radio-závod. Kadlec Karel, řezník a ...)
Page
215 
(... . předseda; Dr. V. Jakl, okres. tajemník; Josef Janovský, továrník; Gustav Kadlec, hostinský; Josef Libý, zahradník; Jan Vorlíček, klempíř; Franti- šek Vrána, městský tajemník; Jaroslav Šneberger, strojvůdce ...)
Page
71 
(... realit, prof. Josef Honzík, ©. k, školní inspektor, Jan Kadlec, majitel pekařského velkozávodu, F. Patzák ...)
(... Netuka. Ek -© Pohotovost: Proti sumě vkladů K 11,958.170-85 stojí položky snadno pohotové: pohledávky ...)
Page
(I) 
(... ................... 346 Fikar Ladislav: Aglaja.................... 5�6 Halas Frantiek: Ohlasy....................297 ...)
(... St�ny ...........................343�344 Hrubin Frantiek: Za �ern�ho �pl�ku..............112�113 ...)
Page
54 
(... �ek, V�elav Johanus, Cossa Kadlec, Jaro- slav Kaiser, Karel Kraniule, Radoslav Kratina, Karel Kroupa, Jan Kub��ek, Zden�k Ku�era, Au- gustin Milota, Ladislav Motl, Ji�� Neuwirth, Mi- lo� Petera, Franti ...)
Page
92 
(... � Horsk� J.: viz Vl�ek Horsk� J., Mare�ov� D.: Kulat� st�l - - O Pankr�ci a Sm�chovu s P. Hr�ou, J ...)
(... Vaverka Jand��ekV.:Cihly ......................1 Jand��ek V.: D�m a hostinec v dob� pokroku ...)
Page
(1) 
(... « Svitavo^ drí obchodník v Dolnfoh Eoanicíoh, Kadlec Franti&ek, obchodník v Jimramové, Kadlec Jam ...)
(... Boskovicích, Navrátil Jan, předseda společenstva oděvního ve Výškové, Němec Franti&ek, lemaký po- ^ T ...)
Page
326 
(... Eminence Franti- šek de Pauli hrabě ze Šónbornů,5 biskup Budějovický, Vilém Vořikovský rytíř z Kundraticů ...)
(... Farka starostou obce Za- linské, pan František Dvořák starostou obce Radostické, pan Matěj Kadlec ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[9] 
(... 0.2 - 3 o řín ek-S.Klatovy 20'. 4 -Bí lek-S. Klá t o vy ‘ 20.4-Drozda-S.Klatovy 400 m překážky ...)
(... -Sok.Pís .lim 170-Novák-SEČB-SJ) 170-Kadlec-SKČ3 170-Omelan-S.J.Hradec 170-Srámek-S I. ČB 16 5-Kohout ...)
Page
108 
(... — 108 — ■ Rok narození Jméno Obec Rok narození Jméno Obec 1852 Kadlec Ferdinand Ouraz 1856 ...)
(... Chaloupek Jos. Mlýny Cíl ek Vojtěch Soběslav 1856 Chaloupka Frant. Zelč Nováček Vojtěch 7) Kroupa Petr ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
70 
(... Besednic. 11. *Dudárek Arnošt z Dol. Bukovska. 12. Dvořák Matěj z Branšova. 13. Ek Josel z Veselí n. Luž ...)
(... . Jileček František z Husince. 28. Jugl Alois z Ledenic. 29. Kadlec Ferdinand z Vídně v Dolních Rakousích ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
18 
(... . Kaiser, Vladimír - Ledvinka, Franti- šek - Ložanová, Jana, Obrazové dokumenty z dějin KSČ na Ústecku v ...)
(... - Einleitung. II. Urkunden-Regesten. Kallmünz 1977. 220 , 696 s. ^ Jiří Hánl. 1981, s. 254-256. 335. Kadlec ...)
Page
504 
(... badatelskou osobností tohoto období se nesporně stal Franti- šek Palacký.(154) Jeho genealogické práce tvoří ...)
(... Budějovice b. 1., s. 63. Jar. Kadlec, Profesor Maxmilián Millauer. Jeho přínos české vlastivědě. HUCPr, 14 ...)
Page
[178b] 
(... John 3,5,19.-24. Fontán Franti- šek, Neplechová Klára, Van der Boom Vern, Mareš Roman, Bořek Michal ...)
(... , Vozá- bal David, Navara David, Kadlec Martin 4, 17. -21. Tichý Miroslav, Kroker Mojmír, Havrdová ...)
Page
21 
(... zranění hráči, a to je znát. Něco se určitě muselo změnit i v Doubrav-_ ce,“ míní Petr Kadlec. SKP v ...)
(... trenér Kadlec při vzpomínce na moment, který vyřadil krajního obránce, a navíc se psychicky podepsal na ...)
Page
[4] 
(... Antonín po 50 kr., Křiž Franti- šek 40 kr., Kramata Jan 25 kr., Hanzlík Rudolf 25 kr., Kadlec Bedřich 20 ...)
(... , syn řezníka, 18 měsíců, na úbytě. — U Alžbětin ek: Pokorná Anna, dcera c. k. šikovatele, 15 rokň, na ...)
Page
8 
(... překvapeni Jihlava - Motor ŮB 9:3 (2:1,2:1,5:1) 32. Svozil, 36. Dolana, 41. Kadlec, 49. Válek, 56. Polqar ...)
(... , vpravo Kadlec. křesal naději Lála, který dvě mi- i Plzeň Foto P. VITOŇ pr,6d d™h°u přestávkou ob- 3 ...)
Page
10 
(... als Rechnungsprüfer in Vorschlag, was einstimmig angenommen wurde. Herr Johann Kadlec fand eS für ...)
(... Josef Tasch ek, der des öfteren zur Mäßigkeitund zur Wahrung der unumgänglichen parlamentarischen Formen ...)
Page
18 
(... MiloA: Venezuelské jaro 49/8 Vrba Franti&ek: Vteřiny a tisíciletí (O SÁR) ' 26/8 ...)
(... : Člo\ek mezi lidmi (O zdraxo-tnickém Mfedisku v KaSper^kych Horácli) 35/7 — Kdo kazí módu ulice? 5 ...)

>loading more documents...