•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
55582 documents  collapsed to 326Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
1 
(... ? , % Ě i A % 4 * “ Ť ; Ek : < pá i = o n ko i : >n FRANTI ...)
(... Mo 4 “ » ke je < > $ K . i, jí 4.507 0 4 + W R É š i : 4 r ...)
Page
132 
(... Van (A PÁ O M ek K k M ...)
Page
4 
(... Rs k ně 5 E k S ný He P a o Ek S ...)
Page
10 
(... SVK Česká Budějovic MN 2680087978 i s „3 % © „c de Ra K EK © © be S, © s "03 k ...)
Page
3 
(... dz : 2270 We P OUT, O. M. iitotodnzví. Řomnetjé. joy. M% Frame optice ee +5 : | Z >. se > OM 05 Č Arg £, eb6 v : í L ek ecla dpovleCeu ) fv ř P F k Ó ji F EK ' Pat ee CA $ % e ...)
Page
40 
(... Y 005 oi v07 2 KOTERKOVÁ W 193k | ja ke ž i Ž á: k k ok 92 ao ek. č Hm Z dk 7 dodam dn ták“ Obr. 40., 41., 48. a 51. ...)
Page
4 
(... za B É> K dd 1 Z n i ez B R proti Ek 8 k a a post É“ % | S : Ka ; áčh "ia = < 32 lé a ou ši > Pu S 5 s: p 2 ...)
Page
282 
(... MI CAN V. — MIK AN M. (úprava hry J. K. Tyla, 1916). - Ps. Argus, -ek. - Praha L, Bílkova 10 ...)
(... ). V r. 1934 vyjde spis o čsl. osadnících v Bulharsku. - Ps. V. M., -n, -i-, -a-, -č-. - Brno, ul. K ...)
Page
45 
(... , EK 626, 629, 631, 633 I 6 Eisner, Pavel E. K. I 19, 272, 40, 64, 112, 1242, I 52 ...)
(... . ej, ilem a F. £ I 870 I 408 Einhorn, E. ek I 527 II 33 Einhornová, Alena ...)
Page
2 
(... - 0 :f-rw^ *F=| 1 ■" 1 \ *y >? >* £# -# -j9— F fřř* £-U fL— +• 4^ ťj ) i «k O •k -k—r1 ek ...)
(... . •k -0 0 d —A J “ * =M= •k dol: ' j6f y ...)
Page
76 
(... rudné indicie v okolí Ždánic. — Geol. Průzk., 8: 308—309. Franti F., 1949: Stratigrafický význam vápenců v okolí Kadova. — Věst. stát. geol. Ost., 24: 146—147. Franti F. — Svoboda J.: viz č. 1620 ...)
Page
179 
(... vlasteneckých, řadila se k vlastenec- kým kněžím, třebaže byla sama odchována duchem osvícenským. Tak vlas- tenectví národní, vyrostlé z útisku, z lásky k půdě a lidu, posíleno bylo vlastenectvím učených vzdělanců a ...)
Page
142 [30] 
(... > pir * i i 1 k | p , f f- * $ V r\ » ■ 1 !• 1 ^ v J • v J • 1 ) Má • ^ 1 L V v š J M / L F F ' S • / 4- r. V - —*■ F- F ■J HH -ff- ff - 7T -T-a r —1— t—r v-v* K A Tl ,r r s ...)
Page
22 
(... K kládá list od císařovny na pana Adama z Hradce a konšely města. 1585. 20. června P. Jan von ...)
(... ) kuchmistr pána z Hradce posílá prostice soli k vaření. 1591 obdařila Kateřina z Hradce konvent rozličnými ...)
Page
182 
(... v RÁ ŠO A VKDÁD i bod ion né i K by dekou kl M Bt o C M k ha ká zd kuně dokš n do č a d 1šá by ...)
(... smíšená německá 4 třídní. Ředitel Franti= šek Hantsch. Opatroona česká a německí. | Místní školní rada ...)
Page
1 
(... EK: A np me če z - p ya dí ž or o n co out pe nr onom koná . ro oo as ne "V ša o a 0 č a R o E - o m Sabo E Te Z bo oa n še 4 ls S k Dno 0 1 vy hd zn Čep 5 So o, va vi oa o nenA ...)
Page
155 
(... 1 IX JAOUOUOYI LR ULYJEJC "X 1oruuo1ynoC "XI ju91nz9jez k /u4e98 4 |) TIA OAJSUDAOUDN(T JIA [oys yoÁáudogo 9919) "IA s ek ÁwUPC "A Prupoy9go "AI Prupojn |ojynos © 799ZUA "III z k ROD POPHSOUM A YBIP PIS A ...)
Page
[1] 
(... -j'U'1*^- Já ■, • ř ■■■ W-\ '¥ » ' Si-í t i tzír ■■fl-Ckh-» k: ~f I"T-» !■ M"l ^ lij' £ rr-^- , ■:%' J s .»i..!^CJLl 5. £ •r S N / ■ / Í£ V-t- K fe-fc O ...)
Page
179 
(... RODY 9 A Z al VN : G PÁ E A, i EK G > KRABICE všeho druhu, zs ...)
(... . že ž ŽaývANÍ (KU Do k DC ...)
Page
48 
(... 1 m ý “ m : a i SARá o by m « am" n = : P u dots i ze je i o V ek je n pat "© elý s R AO CH a S70 Pe a i L i dů ykoájcd P 4 n » M : + na 8 dý S s Pán] k nk P Tu Sn "yu OM. ks hl Pt a ...)

>loading more documents...