•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
51202 documents  collapsed to 269Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
4 
(... Rs k ně 5 E k S ný He P a o Ek S ...)
Page
1 
(... ? , % Ě i A % 4 * “ Ť ; Ek : < pá i = o n ko i : >n FRANTI ...)
(... + M 5.4 + i : oh 4 ? “ i i k * PZS x +, s ; * Ů i k k ae i : HŠ . 2. F, i n. * 7 * s i Ee = (4 * 3 ...)
Page
132 
(... Van (A PÁ O M ek K k M ...)
Page
155 
(... 148 O9T P ojsijeu1nz LmoroBuj BEAVAPDY ODLWILYd "SEU L IOIUJPYDTJ 108 PÁ 902 : IDIUJPAOT 'JIX He ...)
(... yoÁáudogo 9919) "IA s ek ÁwUPC "A Prupoy9go "AI Prupojn |ojynos © 799ZUA "III z k ROD POPHSOUM A YBIP PIS A ...)
Page
1 
(... ž = T eno he Er PEROPEN EK POE POKER RO TOP ní ya o zazežačyše E oo P: EEK EKK apt tela ly M a a a ...)
(... KE COE E n ha on hat n op o o a p k a n o he V fm Pe přyřyčyšs sí? M ně 0 fe E wa E OM M PENN E E P ...)
Page
142 [30] 
(... -gardou he-zkou, cí-sařpánvzne-še - ný, Franti-šekto prv - ní, do Prahy sou by - li, a - by to zvě-dě ...)
(... > pir * i i 1 k | p , f f- * $ V r\ » ■ 1 !• 1 ^ v J • v J • 1 ) Má • ^ 1 L V v š J M / L ...)
Page
3 
(... dz : 2270 We P OUT, O. M. iitotodnzví. Řomnetjé. joy. M% Frame optice ee +5 : | Z >. se > OM 05 Č Arg £, eb6 v : í L ek ecla dpovleCeu ) fv ř P F k Ó ji F EK ' Pat ee CA $ % e ...)
Page
9 
(... ek í i ý ý i KA i i 4 f + i x v s ž € i bd Ý * ř bo PŘED PŘEV i i i RAN M) i 4“ ...)
Page
282 
(... MI CAN V. — MIK AN M. (úprava hry J. K. Tyla, 1916). - Ps. Argus, -ek. - Praha L, Bílkova 10. M I Č A N Vladimír, kontrol, v Ústř. bance Č. spoř., poboč. Brno. - * 14. VII. 1891 Brno. O ...)
Page
75 
(... zja -r se -dlá -č po-le p le do - n a ek ři - 1U / jf TV —u i : p5 —r- ■nj-- TŇ -x i fL b --J j * v TT- |-7 2--P- L ^ m 7 i fr~ " i lA-L/ o w « z ^ ^ i m m i ^ a i——3 3 ...)
Page
31 
(... . mi M...P lp p-j’ iä'P-H8 í y že sem ce to bu - de tak ja - ko lej čer - nej, dě-vče he ce ...)
(... -n—r^-1 —m -rt— » ? f — -0 0 h v- 1 . ^ — p p 1 já sem maj - str se - mi - nár ...)
Page
22 
(... ‚ “> “ I Be K e RN | 1185 M.— “0 He: N‘ 9” Met. 13750 w. 8 gg isch 3 — 288° | 64 Joch I N ‚ Kı 30 ...)
(... as fä ek BEN ae nn N Se ee 3% len Thal welches ‚bei, En, elshütte in. das Regenthal übergeht ...)
Page
96 
(... diam aouě © blan A106 pe opubli nie nao m mp, pon Ola 2000 idiigta yroam Laeustnfiká © p eh J aVftá dufpofiro ptiner ou A us auodirerocc < auragneccčefuntůá * A Ý 1m fibroebrta ek ...)
Page
9 
(... ee E 6 40 Také časová otázka bytavá < 5- < < G7 0: 46 E P n 51 n S 30 PR KA 57 HE PTE ÁH r p Koa S C ...)
(... medvědí << u SE E NÉ KMA 129 2 2 ae 133 B Coe Vábenr S SR ee 60k: 141 S R O o o, 151 M a 6 o r 0 K KA K ...)
Page
779 
(... Halaš, p. kdy? Mikuláš Neječný Jan Temechovský/ p. 27. listop. Jan Stucár(ek) Matěj řezník M. kn ...)
(... řezník Jan(ek) Soldátův Mikuláš Štévík Jan Štoček Jan Uhléř M. kn. 32. 1466 Jan tdlař, p. 14. břez ...)
Page
330 
(... SCHÖNFELDENg, NT NICHSEHLAG ; ee ek tulaun Ars Beer j 0 » NARTETSCH / gut FR KAPELLEN 950 ls m se Ei [” ul Rech ...)
(... , Weg er ROSENBERG 2. m W-H UNT- HAID “ N . T GHLITSscH £ R.WITTINGHAUZEN 1092 LUPETSCHING On _ D ...)
Page
251 
(... Praze, Úřad desk zem- ských - listiny, testamenty, inv. č. 1974, 1975, kart. 60. 7) Například Erwin M ...)
(... . Zeitschrift für Genealogie und He- raldik 7, 1966, s. 109-114; Charles de Terlinden, Der Orden vom Goldenen ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
190 
(... . Žijte svatě, modlete se skrouše- ji Se E vodě HE oa k M, a dý 9 ž C by n oko kot Ao ČN p n do oka A ...)
(... . *) Oplacení, tedy jako půjčku. X k o o v o o db on E Re oka o k o lon dd Ba o n pk M ek S 8, S E V i kto ap ...)
Page
76 
(... rudné indicie v okolí Ždánic. — Geol. Průzk., 8: 308—309. Franti F., 1949: Stratigrafický význam vápenců v okolí Kadova. — Věst. stát. geol. Ost., 24: 146—147. Franti F. — Svoboda J.: viz č. 1620 ...)
Page
48 
(... 1 m ý “ m : a i SARá o by m « am" n = : P u dots i ze je i o V ek je n pat "© elý s R AO CH a S70 Pe a i L i dů ykoájcd P 4 n » M : + na 8 dý S s Pán] k nk P Tu Sn "yu OM. ks hl Pt a ...)

>loading more documents...