•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
41295 documents  collapsed to 161Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
148 
(... te R vy < n ek ...)
Page
1 
(... EK: A np me če z - p ya dí ž or o n co out pe nr onom koná . ro oo as ne "V ša o a 0 č a R o E - o m Sabo E Te Z bo oa n še 4 ls S k Dno 0 1 vy hd zn Čep 5 So o, va vi oa o nenA ...)
Page
472 
(... škole vy- učoval. Avšak za panování kněžny postihly Mukačevo dvě veliké pohromy: dne 21. ledna 1656 v ...)
(... hradě v ústraní její syn Franti- © šek I. Rákoczi s chotí Helenou Zrinskou. Zemřel roku 1676, kdy odboj ...)
Page
192 
(... čítanka. P., 1959 179 s. — 2. vy d. P., 1962 242 s. Rozmnoženo Josef PETRÄlSf B) Jednotlivá díla ...)
(... . [= Ferdinand Franti]: Za Jar. Petrbokem. Živa 9 1961 č. 2. s. 59. 1 obr. Ložek Vojen: Jar. Petrbok zemřel ...)
Page
386 
(... jp "o * = > -k : = bc v = M be . - 3 L s A p bo ná = ek a "= . : É 3 5 k k M pap Pa : = = ši ké ns — m „E : PO * 3 “ = Ň “ vy - k , k . A R . 7 2 F 3 — - 3 Ab : z é ň k k M * - ň > . = a ; ň ...)
Page
[2] 
(... vi [*'^|^aiih g -ÜÖM-J -Ěf-0- 14 f- i - ■! ftp:\ -=—=-# C/o'. -*? —I—7—sar- __——<►— —4= FF eK 1 ; V1 j „ i 4 i--j 4-i—i s£- dUr f ; fe^ Vilu L/^ 1 '^F'- Vy / . . vlftlvM H71"T7s V77h ...)
Page
591 
(... dvorskému personálu patřili mu- zikanti. Několikrát je možné v účtech zaznamenat jména trubačů - Franti ...)
(... , v účetních materiálech po roce 1690 se neuváděl rozpis vy- placených mzdových prostředků. Opět bylo ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
263 
(... zemský úřad, pověřiv vy- pracováním projektu své 45. oddělení. 14. DTJ uspořádala přednášku Bož ...)
(... . m. opakováno. 27. Večer zastřelen neznámým pachatelem hajný velkostatku Franti- šek Šlais, při ...)
Page
69 
(... , A Z Je KE dy P S Ek S x ' x: za i n ? "S PN bo kVA S RÁ “; 5: 2 Ý ROE Vy E AN O PÍCXY ze ...)
(... , v 1 o 170 k Ď l) k A l M n M dl h) Ň Reč v vy Ke m = NÉ A KY Ry po ...)
Page
424 
(... ), Smrť Matúša (1932), Školské besiedky (1932), Až srdcia zahoria (1926), Vzblkla vatra (1926), Vy ...)
(... . městských divadel. - * 29. VI. 1894. - R. Děd J. R. Port, majitel knihtiskárny v Plzni a vy- dav ...)
Page
75 
(... zja -r se -dlá -č po-le p le do - n a ek ři - 1U / jf TV —u i : p5 —r- ■nj-- TŇ -x i fL b ...)
(... vy - vi slu-ní-čko cha-su hned po ro - li má - li ja - ký je - čmí - nek sklá ...)
Page
24 
(... maličkost... V častých a ve více méně ostře řešených zátočinách 16 + x oo a ao 5 EK "O nk" PS o B ate k: vy 0, S o ho ...)
Page
247 
(... 5 *€ : „vše o) bz A L 5 Ek ji ZP = E bs SM 2 a A Ň R ě AP A SMA A a SA P, fv, V, % A A v: Lh : : ť P : po K S V 7 ah j a VY A Á VM ň i d „, | A M VE MP r Ne 5 “ hd E A id : KA ý z : 655 Vf P. 4 p É ...)
Page
99 
(... s < ek učení Prazského špatně. jsouce poučení odpadli -© od nejsvětějšího otce v Kristu Řehoře ...)
(... mne protivníci žalují.“) Hotov zajisté jsem před vy- -| sokým učením Pražským a přede všemi preláty -a ...)
Page
93 
(... -51200 7586 zl 15 krejcarů, K TOPO AK ek vy bo Ako ARMY OMR KSK E POBS 1890: 1.040 xe te ve E T280 < dB ...)
Page
112 
(... z lesa, boty voní mechem, ruce pryskyřicí a puška je na ramenu. „Posaď se, myslivče ek- Puška leží ...)
(... dobráruka napsala : „Čo jste vy, byli jsme 1my, co jez nás, bude v brzku z vás.“ Je to těžce kreslený ...)
Page
71 
(... P bj PON EO Ro OV boy A 00 RY An v VR vě tý a W V k K2 PRE VY u, 97 M PL E : ola u, 00 ek “ pe AS eM 13, P © a 2 PP Pays ele se zase znovu oblékám, neboť mám jen důkladnou ...)
Page
22 
(... Kaplící a ek: jakýs Robil s druhy svými přínesl faráře ze Soběnova, Jaroš vlastní rukou jej upálil ...)
(... popravu Budějovickou přímo ukazuje zápis v Třeboňské kronice kláštera Borovanského, vy- psané ze starého ...)
Page
208 
(... „ merorpustie přoteňy .'. . 4: ck 219, Popel L 7 4 2, 00 dk vy Jaká změna nastává v těchto organických ...)
(... „ Ligniny ae 29.66 „, INerospustně proteiny . . . : . 15, . il 3.24 , Popel i a ra ma je ek k s, 0 M 4.67 ...)
Page
45 
(... AVIA EK V, 9, ROM AV Tajo PRT O PO 7050 OV POLO VY MĚ P 0 ká VV vě A6 k pt n : i ských střelců císařských, kde zůstal jako velitel technické švadrony do konce války. Na začátku října 1918 ...)

>loading more documents...