•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
56 documents  collapsed to 13Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
88 
(... II., Karlovo nám. 43. DOUBEK František Bohumil, ak. malíř, prof. - * 20. III. 1865 Č. Budějovice ...)
(... ., Za večera a mn. nábož. obrazů (Sv. Josef s Ježíškem, Sv. Franti- šek, Sv. Stanislav, Sv. Jan Kř ...)
Page
475 
(... stavu sektoru VI A z 15. října 1951: — velitel sektoru mjr. Bohumil Doubek, zástupce Karel Košťál; — sekretariát; — 1. oddělení — velitel npor. Bohuslav Brůla, zástupce рог. Franti- šek Majer a 8 vyšetřovatelů ...)
Page
65 
(... . Kostrouch Bohuslav, Nový Etink. Kožich Bohumil, Stol čin. Kroupa František, Počátky. *K ub á k Karel ...)
(... Sobotky. Doubek Karel, Milevsko. *Emr Václav, Nový Etink. *Er hart Gustav, Jindř. Hradec. Faital ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
86 
(... , Hadímir Prokop. Uv. Franti- Sek KOHOUT. Ostrava, Profil 1965, 141 s., /4/ barev. mp. Viz též č. 124, 125 ...)
(... . DOUBEK Eduard, Kronika a závodní časopis. MaVP 3, 1965, s. JÁCHYMOVSKÝ Vladislav, Jak s kronikami v ...)
Page
303 
(... Kunc, Jaroslava Janské. Jin- dřich Doubek. Anna Barové. JIM Bar. Eduard Hrubeš. Oldřich Bartlk, Old ...)
(... , Bohumil Kurfürst. KvětuSe Malá, Michaela Rácová. Berta Žáčko- vé, Valérie Dronská. Věra Hudcová, Dagmar ...)
Page
5 
(... ^ Hájek Cngelbert zmbr. p. pí. 14 t. Hájek Franti&ek zmbr. p. pí. 14 r.. Háíck Václav p. pí. 9c t. Hůlek ...)
(... . pí. 98 r., Dosoudil Jaroslav p. pí. 99 r.. Dostál Václav znrhr. p. pí. 14 r.. Doubek FranttSck D ...)
Page
5 
(... . Rent. Wieczór ek styczniowy staraniem uczniów polskiego gimjnazyum, urza.dzony w „Mě- štanskej ...)
(... , náhT. zál. Bohumil Chytil, zpl. 25, 3, zajat, zál. Josef Ooubal, prap. mysl. 12, 3, mrtev, zál ...)
Page
[5] 
(... , Doubek Lad., úředník spořitelny, Písek 10, Sládek St., vrch. pokladník spoř., Písek 10, Ves- palec ...)
(... , Křenovice 10, Kolářík Frant., řeznic- tví, Kluky 10, Ing. Bohumil Štětina Miro- Zbarvený zubní pov§ak se ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[4] 
(... Franti- šek Srna, který těžkému zranění při převozu do nemocnice pod- lehl. Dlouhá léta byl Srna vzo ...)
(... . Mi- chal Pacner a Kalina 3, Doubek 2, V čele rakouské ligy je VOEST debl, Pelhřimov—St. žižkov B 11 ...)
Page
[6] 
(... : Josef Holeček (S. Podolí). 1 km kanoe dvojice: Jan Brzák- Felix—Bohumil Kudrna (S. Po- dolí). 10 km ...)
(... km kanoe jednotlivci: Josef Holeček (S. Podolí). 10 km kanoe dvojice: Jan Brzák-Felix—Bohumil ...)
Page
(3) 
(... Bohumil Smrčka, kteří jsou t. č. při zemském soudu v Praze. Ochotnické divadlo. Po dlouhé a dlouhé ...)
(... příčin vznesl rázný starosta obce Netřebické pan Doubek k zemskému výboru stížnost na toto ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[6] 
(... ! Jeřábek a Becl- !ek. % Útočníků Proiek a Frohlloh. ale I vši- chni ostatní přispěli k necekanému úspěchu ...)
(... CKD Sokolovo). — Družstva: Sokol Spar- ta CKD Sokolovo. Cyklistické sálové sporty Kolová: Bohumil ...)
Page
[4] 
(... slavných činů »Na zdar!« — Pak přednášel pan učitel Bohumil Malý »O výchově ro- din n é«, v níž naznačil ...)
(... K, Karel Doubek a Frant. Žák re Březí po 1 K, Robert Vittinger. c. k. poštmistr v Po- říčí 3 K ...)