•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
91 documents  collapsed to 24Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
368 
(... revidoval a pozn. opatřil J. Hendrich. 3. vyd. Brno, Kome- nium 1948.) HREJSA Ferdinand (J. A. K.: Kšaft umírající matky jednoty bratrské. К vyd. připravil F. Hrejsa. Frenštát, J. Jelínek 1946. Kšaft, sv. 2 ...)
Page
78 
(... poněkud přiblížil Ferdinand Hrejsa,8 ale i toho zajímaly především náboženské a církevní důsledky ...)
(... ) Ferdinand HREJSA, Česká konfesse, její vznik, podstata a dějiny, Praha 1912 78 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
26 
(... .: Oer Widerstand der Oberlausitzer Sechsstädte gegen König Ferdinand I. im Schmalkaldisehen Krieg. In ...)
(... / Nejpodrobnější poučení o průběhu sněmu roku 1575 podal Hrejsa, F.: Česká konfesse, její vznik, podstata a dějiny ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
239 
(... dvorské politiky, např. na sněmu v roce 1575 a 1617. Srov. Ferdinand Hrejsa, Česká konfesse. Její vznik ...)
(... Liberties in the Austrian Lands under Ferdinand /., in: R. J. W. Evans - T. V. Thomas (edd.), Crown, s. 63 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
75 
(... Hrdličková-Srámková, Mil. II 546, 548, 551 Hrdý, I. I 443 Hrejsa, Ferdinand III 699 Hrnčiar, Pavel ...)
Page
565 
(... ., Hrdlička Richard, Hrejsa Ferdinand, Hrejsa Otmar, Hronek Josef, Hrozek Antonín, Hrubý Fr., Hrubý Hynek ...)
Page
183 
(... HRDLICKA A. — HREJSA F. HRDLIČKA Aleš, kustod Oddílu fysic. anthropologie při Nár. museu ve ...)
(... . - Sp. Brezno a jeho okolie. - Čl. Matice sloven. - Banská Bystrica, r. k. Tud. šk. chlapecká. HREJSA ...)
Page
85 
(... . Dne 22. ledna 1542 píše Ferdinand Budějovickým, aby drželi ruku nad admini- strátorem arcibiskupství ...)
(... vzrůstala a kacířství se šířilo. Ferdinand musel napomínat Budějovické r. 1543, 1546 20) a ještě v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
220 
(... dějiny venkova 13, 1926, 234; Ferdinand Hrejsa (ed.), Jan Szalatnay a jeho paměti z doby toleranční ...)
(... vlastně tak docela luterským,“30 popsal Ferdi- nand Hrejsa situaci, kdy tajní nekatolíci, kteří se druhdy ...)
Page
189 
(... r. 1939. Ferdinand Hrejsa si všímal i sborů ve svém kraji a zabýval se i osobnostmi, které tu ...)
(... tolerančním patentu do Čech přicházeli maďarští kazatelé. František Hrejsa se hlásil k duchovnímu odkazu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
110 
(... 1924. 28 s. — Žižkova doba. Sv. 2. 114. HREJSA, Ferdinand Jan Zlžka a jeho náboženský život. Praha ...)
Page
297 
(... (Emanuel Janoušek, Ferdinand Hrejsa rodák z Humpolce, Rudolf Říčan, Jan Heller). Opomenuti samozřejmě ...)
Page
174 
(... . Ferdinand Hrejsa (1867-1953), ředitel František Táborský (nar. 1858) a knihovník Žalud byli členy výboru ...)
(... . Hrejsa ani p. ředitel Táborský nejsou v Praze, rozhodl se p. knihovník Žalud posiati je za Vámi к ...)
Page
89 
(... . Ferdinand Viták, _____________ Doktor práv, oud národního výboru. DROBNOSTI. Husův domek v Husinci. Dr. Ferd. Hrejsa uveřejnil v čas. „Sokol“ (č. 5. r. 1914) podrobnou a důkladnou historii Husova domu v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
246 
(... Ferdinand I. rovněž útok proti novokřtěncům ve Slezsku. ) Zpočátku tam nacházeli anabaptisté oporu zejména ...)
(... . HREJSA, Česká konfese, její vznik, pod- stata a dějiny, Praha 1912, s. 121 nu., 150. 25) Sněmy
Page
743 
(... Ferdinand Hrejsa (1912) a Tosef Lukášek (1913).50) Hrejsova monografie^^TTěskfl KflMesl však zpětné ...)
Page
50 
(... . Jahrhundert eine starke Brüdergemeinde, daher kannte wohl Moryson diesen Ort aus Schilderungen. Ferdinand Hrejsa: Sborové jednoty bratrské, Prag 1935, S. 87. ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[c] 
(... . 328 Hrách Frant. Jos. Ing. Dr. 16, 258, 270, 346 Hrejsa Ferdinand Dr. 198 Hroch J. 114 Hucek J ...)
(... , 259, 268, 353 Runk Ferdinand 11 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
188 
(... velkého světového dění z péra učence nad jiné kvalifikovaného. — Ferdinand Hrejsa, rodák humpolecký ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(7) 
(... — 'Lux Josef ............ 10— Hermanová Emilie ......... 20— Hrejsa Ferdinand .......... 10 ...)
(... Sklade u všech knihkupců. Nakladatel F. TOPIČ, knihkupec T Praíí, Ferdinand. Ir. !. 9. rychlému psáni ...)

>loading more documents...