•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
178 documents  collapsed to 28Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
166 
(... HLAVICA E. — HLOBIL E. HLAVICA Emil, akad. sochař, malíř a grafik. - * 28. IV. 1887 Vsetín. - R ...)
(... . - Čl. Vojtěš. spol. (preds.). Sloven, matice. - Ružomberok, Slovensko. HLOBIL Emil, hud. sklad., prof ...)
Page
566 
(... , Hába Karel, Hanák Mirko, Hartl Frant., Hašler Karel, Hilmar Oldř., Hippmann Silvestr, Hlobil Emil ...)
(... , Hořejš Antonín, Hůla Emil, Hutter Josef, Jirák Karel Boleslav, Jonášová Helena, Joss Vikt., Koričánsky ...)
Page
375 
(... Hlaváčová Jana (Kuklov) - AI 3-2 (70) Hlavsa Quido (Strunkovice n. Blanicí) - A33-2 (162) Hlína Jeroným (Želiv) -A20-1 (100) Hlinka Vojtěch (Nekrasín) - A10-2 (58) Hlobil Emil (Veselí n. Luž.) - M18 ...)
Page
253 
(... ■ WeingroQhdl., Alleinerz. v. Vermouth, lNI. Baradello, -Mauer, Rosenhilgelg. 14/16 B43 8 95 Hlobil, Edm., Bootbauer, II/39, Wagra-merStr. 47a A37 8 84 Hlobil, L„ Modewaren, XII/82, Wolfganggasse 19 B21 3 OSLHloch ...)
Page
51 
(... Za národním umělcem Emilem Hlobilem (zemřel 25. I. 1987) Veselský rodák, národní umělec Emil Hlobil, má na svém uměleckém kontě početnou řadu hudebních děl rozmanitého žánru a neméně významnou ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
106 
(... gymnázium v Táboře, kde působil od 1. dubna 1927 do konce školního roku 1929/30. Po- tom se Emil Hlobil ...)
(... a novákov- ského impresionismu až k současnému modernismu a Emil Hlobil bývá poklá- dán za ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
7 
(... Giacomo Puccini: TOSCA * Opereta: Emerich Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA Balet Emil Hlobil: KRÁSKA A ...)
Page
8 
(... přikázána stát. reálce v Táboře. 3. Prof. podle § 70 P. Z. Emil Hlobil byv službou přikázán prvému st. r ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
45 
(... Emil Hlobil ajižní Čechy. 51, 1982, 105-106. Hock - viz č. 63. 821 ZÁLOHA, Jiří. Gustavu Hofmannovi ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
12 
(... komorní hudby z atelieru radiorozhlasu v Praze. (Soudobé vysílání do všech československých stanic.) Emil Hlobil: op. 1. Smyčcový kvintet se 2 violami. Hrálo Pražské kvarteto a II. violu Josef Beran. 40. Dne 12 ...)
Page
21 
(... XĽVIII, 1992, s. 7-8. Ivo Hlobil, Uskutečnění velké výstavy „Umění pozdní gotiky na Moravě a ve Slezsku ...)
(... Kutala, DrSc., in: Ivo Hlobil - Marek Perůtka (edd.), Od gotiky к renesan- ci. Výtvarná kultura Moravy ...)
Page
488 
(... .....................................................3/155n. Hlobil, Hlobil, historik umění, 20., 21. století.......................6/414 Hofman, Pavel ...)
(... rezervace................ 2/136, 4/225, 251n. Holub, Emil, cestovatel, 19., 20. století ...)
Page
513 
(... , 8111 Hejl Emil 2140 Hejl František 974, 5778,6043, 6680 Hejl František 4794, 7447 Hejl-Mračovský ...)
(... HlobilA.6737 Hlobil Stanislav 318, 486 Hlubuček J. 5183 Hlušička J. 5520, 5578, 8377 Hněvkovský A ...)
Page
74 
(... ., prof. Ing. arch. Emil Hlav��ek, DrSc., doc. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., prof. PhDr. Jarom�r Homolka, DrSc ...)
Page
316 
(... Adlergebirges (Hieronymus Brinke): Seine gereimte Biographie. Polz, Josef: Fasching und Bräuche. Reil, Emil: Ein ...)
(... -Schönau (Wani e). — 33. Eisgrnb (Hlobil und Göt h). ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... Hlobil, jeden z předních tvůrců současné české hudby. Emil Hlobil se narodil 11. říj- na 1901 ve ...)
(... udržo- (Pokračování na str. 2) Zemřel E. Hlobil PRAHA (ČTK) — Minister- stvo kultury ČSR, Svaz čs ...)
Page
[161b] 
(... (63); Východočeský kraj : Brdíčka Emil (63), Dvořáček Bohumil (63), Flora Tomáš (62), Hirsch ...)
(... Jan (62), Sochůrek Jaroslav (63), Hladký Karel (63); Jihomoravský kraj: Blaha Petr (631, Hlobil Bohu ...)
Page
[3] 
(... Na snímku národní umělec Emil Hlobil v srdečném rozhovoru s R. Kvapilem. Večer národního umčlce ...)
(... slovům, která pronesl n. um. Emil Hlobil: „Byl to krásný večer. S hlubokým pohnutím jsem přijal ...)
Page
283 
(... Růžičková, Karel Hor- ký. Emil Hlobil, Alois Klíma, Miloš Konvalinka, Jan Hanuš, Karel Reiner, Vladimir ...)
Page
(7) 
(... Augustina ......... 10— Nový Čeněk ............ 10— Smetana Emil ........... 20— Froněk Bohumil ...)
(... '- Prostředuictvím Obe. táloíny v Jaroměři: Meisl Emil v Jaroměři ........ 10'— Čermák Jan ...)

>loading more documents...