•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
49722 documents  collapsed to 293Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
196 
(... SOUPISY rukopisů a starých tisků do roku 1800 z fondů Krajské knihovny v Českých Budějovicích Dodatky k soupisu rukopisů knihovny vyšebrodské Zpracoval Prof. Dr. Bohumil Ryba Vydala v roce 1978 ...)
Page
5 
(... Listv Husovy. Upravil a přehlédl Bohumil Mřarcá. — DRUHÉ VYDÁNÍ. — > (Otisk z vydání »Comenia« z roku 1891). 4 LDĚ PU ANÍTA 6 iii UNáší cs z í U Oičkuda : k | E - V PRAZE 1901. - : E Nákladem ...)
Page
429 
(... . 1946 s. 2. Bor Vladimír: Poznámky к Burianově Maryše. Umělec 2 1946 s. 196. Karásek Bohumil: E. F. Burianova • Maryša znovu a lépe. Kulturní poi tika 3 1947/48 č. 34 s. 9.. Karásek Bohumil: Drama Marie ...)
Page
409 
(... Knihovna Čs. matice lesnické, sv. 36 Řídí Ing. Dr K. Šiman, Praha I., Pařížská tř. 10 Vytiskl Bohumil Novotný, Písek, Prokopova ul. 2 Vydání Cena Druhé rozšířené vydání ...)
Page
413 
(... Bohumil BORECKÝ Jaromír (В. M.: Spící město. Praha, Studentská knihtiskárna 1947. 47 stran. J POLÁN Bohumil: Bohumil Mach, Zář v temnotách; Ilja Bart, Duňte hrany; Jan Zahradníček, Žalm roku ...)
Page
76 
(... . Bohumil Baudis. - 2. vyd. - Kraj. nakl. Čes. Budějovice, 1964. - 125 s.: obr., fotogr., tab. Účel. nákl ...)
(... / Zprac. Bohumil Homolka, Robert Sak, Jiří Záloha; Obál. a graf. úpr. Jiří Tichý. - 1. vyd. - Nakl. Čes ...)
Page
548 
(... . POKORNÝ K. M. — Pokorný Karel POL Š. C. — Špolc Hanuš POLÁN Boh. — Čuřín Bohumil POLÁŠEK J. N ...)
(... NÁKLOV Láďa — Navrátil Ladislav ~Dr. NARUB Oskar — Krofta Václav NASTON Carlo — Nastoupil Josef Fr. K ...)
Page
111 
(... č Ceské Velenice. Město České Velenice vzniklo po připojení 14 obcí Vitorazska k Českosloven- ské ...)
(... od doby, kdy se stalo | křižovatkou drah a vystaveny byly železničářské dílny. Za c. k. rakouska ...)
Page
48 
(... . Františka Ryšavá, odborná učitelka. Městský knihovník: Bohumil Vydra. Předsedou byl ředitel F. Husák, jednatelem prof. R. Strnad, poklad- níkem Phdr. K. Vodička. | ; Období 1935—1936. Členové volení městským ...)
Page
32 
(... Bílková. Dr. M. Bonuš. Adolf Brázda. Brázdová. August Březina +. Bohumil Brych. Václav Brych. Jan Burda. Alois Bureš. K. Burian: Antonín Buzek. Antonín Buzek +. Karel Buzek +. ...)
Page
215 
(... Počátky mest A MĚSTEČEK v jižních Čechách Sborník příspěvků k dějinám urbanizace jihočeského ...)
(... Caldarelli (externí redaktor), prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (vedoucí redaktor), Mgr. Hana Kábová, Ph.D ...)
Page
53 
(... , inspektor Peterka František, vrchní kontrolor Mrázek Antonín, kontrolor Weiner Bohumil, i Černý Frant ...)
(... Svatopluk, A Svoboda Karel, Čtvrtník František, Číhař Julius, h Herzig Jan, Aral Bartyzal Jan, k Lipanský ...)
Page
564 
(... pány — Herrenschneider: Vitek Karel. Pletené zboží-Wirkwaren: Zeman K. Smíš. zboží—Gemischtwaren ...)
(... . * Velký Jezov — Gross-Ježov. Pošta — Post: 'Hory Smilovy — Hory Smilovy. Hokynář — Hökler: Zuzka Bohumil ...)
Page
186 
(... — 179 — Pan Vostrý Gustav A., c. k. gymn. professor v. v. (1868). > Vrkoč Jan, učitel měšť. škol (1889). » | Vycpálek Václav, strojvůdce c. k. státních drah v. v. (1897). > Vydra Ferdinand ...)
Page
100 
(... III 1082, 134 Kapsa, Oldřich II 796 kar III 722 kar viz Karásek, Bohumil kar viz Karlík, Vlad. Kar II 298 Kar viz Karásek, Bohumil Kar. I 100 Kar. viz Karásek, Bohumil Kára, Lubor III 235 ...)
Page
68 
(... nastoupil jako učitel modelování pro- fesor Bohumil Dobiáš. Jeho příchodem nastal po- chopitelně nový směr ve vedení předmětu, vždyť Dobiáš patří k mladé, průbojné a odvážné sochař- ské generaci a jeho stálý ...)
Page
641 
(... KLENISKÝ T. G. — ždímal Bohumil KLÍN Josef — Kettner Josef KNIEŽATKO H. — Fürst Jos. Vlastimil KNIGT V ...)
(... Eduard — Eduard František KOKóRO BUSCHÍDO — Reimer-Ironside Edmund KOLČAVSKÝ K. č. — čupr Karel KOLDA ...)
Page
615 
(... Jiří: Vavřín vítězů. Za K. Tomanem. Tvorba 15 1946 s. 391. Novák Bohumil: Sbohem, Karle Tomane ...)
(... Toman, K. Šajtar Drahomír: „Neznámá“ báseň K. Tomana. [„Loučení“]. Lid. noviny 25. 7. 1948 s. 6 ...)
Page
430 
(... padesátých let 20. století se o totéž s úspěchem pokoušeli především Josef Polišenský a Bohumil Baďura. Zatímco Bohumil Baďura si zvolil cestu detailních analytických studií, které mapují především ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
119 
(... Pi VAB em cházela k jakémusi nejasnému náhledu, že jest daleka všeho, co by ji hnulo úže k mla- dému Vostrému. Otcové si počinali, jako by už byla ruka v rukávě a také Bohumil v poslední době ...)

>loading more documents...