•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
294 documents  collapsed to 58Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
165 
(... —155 1 obr. (Původně: Humor, listy 5. 11. 1886). Bohumil HAVLASA (* 1. 10. 1852 v Bavorově, t 25. 11 ...)
(... Havlasa. Lit. noviny 8 1959 č. 7 s. 10. Vaniček M.: Bohumil Havlasa a Strunkovice nad Blanicí. Zlatá ...)
Page
138 
(... E. Uhlířová v Divadelních novinách 1963 (Čes- ké antidrama). jop Bohumil Havlasa 1. 10. 1852 ...)
(... . Brousku aj. Založením romantik, volil Havlasa i za své literární hrdiny romantické postavy nespokojenců ...)
Page
190 
(... spisech vůbec jeví se zdravý, mnohdy i šlehavý humor. 36. Bohumil Havlasa, spisovatel, nar. 1. října 1852 ...)
Page
544 
(... . DYVAR — Vydra Bohumil Dr. E EDGAR Emil — Kratochvíl Emil EFES — Večeřa-Střížovský František EFKA ...)
(... — Opočenský Gustav R. GOLLWELL John •— Borůvka Jan GRAM, GRAM Arn. Dr. — Miildner Josef Dr. GREGOR Bohumil ...)
Page
639 
(... — Opočenský Gustav R. GOLLWELL John — Borůvka Jan GRAM, GRAM Arn. Dr. — Müldner Josef Dr. GREGOR Bohumil — Tajovský Bohumil GREGOR M. — Grmela Jan GREGORA J. — Zahradník Bohumil GREGORIAS — Horák Bohuslav Dr ...)
Page
129 
(... . 2951. Pazdera, J., Bohumil Havlasa. (Vzpomínka ke 125. výročí narození a 100. výročí úmrtí). 15, 1978 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
461 
(... Havelka, Emanuel I str. 734-735 Havelka, Jan III str. 165 H a v í ř, František I str. 293 Havlasa, Bohumil III str. 165-166 Havla sa, Jam I str. 736 Havlíček, Jaroslav I str. 294-295 Havlíček Borovský ...)
Page
162 
(... narodil spisovatel Bohumil Havlasa (1852-1877), který jako veliký bojovník za svobodu slovanských národů ...)
(... Threcku kvůli jeho rozpínavosti na slovanských územích. Dnes už není zřejmé, zda Havlasa zemřel ve ...)
Page
[1a] 
(... . E. Jamot. Edvard Jelínek. Alois Jirásek. L. Hajniš. Bohumil Havlasa f. Fr. Herites. Adolf Heyduk ...)
Page
[IV] 
(... Za jitra. Báseň od Adolfa Heyduka.............. 717 Rov zasněžený. Báseň od Irmy Geisslovy........... 717 Pěvec. Báseň od Bartoše Bittnera..............• 718 Bohumil Havlasa. (K památce 30. jeho ...)
Page
(V) 
(... . Havlasa Bohumil, kreslil Josef Mukařovský, číslo 17, str. 205 Helfert Josef Alex. baron, kreslil Josef ...)
Page
39 
(... . Vaniček: Bohumil Havlasa a Strunkovice nad Blanicí. Letos tomu bude 70 let, co zemřel spisovatel Bohumil Havlasa. Narodil se 1. října 1852 sice v Bavorově, kde byla jeho matka tehdy na návštěvě, ale brzy byl ...)
Page
252 
(... vody (1875) spisovatel a publicista Bohumil Havlasa (*1852; 11877) o zámku v Dubu u Vodňan.14 ...)
(... : Havlasa, Bohumil: Tiché vody. Praha 1931, s. 186. 15) K dčjinám objektu a jeho architektuře blíže: Kubů ...)
Page
38 
(... , Bohumil Havlasa mnoho chtěl a ještě více sliboval, ale disharmonie jeho života se světem způsobila, že ...)
(... paměť Bohumila Havlasy; b) 10. srpna 1927 v Národní Politice: Bohumil Havlasa. V prosinc. čísle ČMFL ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
33 
(... dobrovolník po- vstaleckých čet i jako dobrovolník dragounského pluku kavkazského. Bohumil Havlasa narodil ...)
(... ", jenž se účastnil bojů hercegovských, maje v ruce tužku jako válečný zpravodaj, — a byl to Bohumil ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
55 
(... STRAKONICKO B a v oř o v (okr. Strakonice) Bohumi1 Havlasa - vzpomínka ke 123, výročí narozeni a 100. výročí úmrtí Bohumil Havlasa, nadějný český spisovatel, oblíbenec Vítězslava Hálka, upozornil na ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
12 
(... : +420 603 334 262 Spisovatel Bohumil Havlasa krátce studoval také v Hradci Spisovatel Bohumil Havlasa ...)
(... nasvědčuje i tomu, že Havlasův život byl tomuto vzoru podobný. Bohumil Havlasa se dostává na Kavkaz, kde ...)
Page
[325] 
(... dobrák jsi, člověče, dobrák!« Bohumil Havlasa, к pětadvacetiletému úmrtí hrdiny a básníka. ...)
Page
115 
(... . Bohumil Havlasa Knčz Jan a jiné povídky. — Sv. 5. — 6. Nová žeň z belletrie Jana Ne- rudy. Svazek za 20 ...)
Page
[244a] 
(... . — Sv. 20. Bohumil Havlasa: Tiché vody. Román. Těchto 10 knih o 1800 stranách stálo by dnes MT jinde ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...