•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
375 documents  collapsed to 69Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
485 
(... , z. s. s neob. r. * Ptákovice Zadní — Ptákovice Zadní. Pošta — Post: Strakonice — Strakonitz ...)
(... — Radomyšl. Cihelny - Ziegeleien: Obec Radomyšl, Šíma František. Obch. dobytkem—Viehhandel: *Lifka Quido ...)
Page
432 
(... Náprstek Lettner Karel: V. Náprstek v Americe. Cs. svět 9 1954 č. 35 s. 5. Lifka Boh.: V. Náprstek a národopis. Český lid 43 1956 č. 4 s. 189-190. dbl [= B. Lifka?]: V. Náprstek veršuje proti ...)
Page
149 
(... LIFKA Bohumír: Z libráře Jana Žalkovského ze Žalkovic v letech 1590 až 1625. Slovanská knihoveda ...)
(... markrab- ství. j LIFKA Bohumír: Zámecké, hradní a palácové historické knihovny čes- kých zemí ve sféře ...)
Page
856 
(... . 79 82. Bohumír LIFKA (* 24. 3. 1900 v Radomyšli). A) Všeobecné o životě a díle. P. S.: Bohumír Lifka. [50 let.] Marginálie 23 1950 s. 196. B) Jednotlivá díla. Josef Dobrovský a Nostická knihovna ...)
Page
51 
(... , /tVíoňafeé osady podle visitace z r. 1595, JSH 19,1950, s. 45-49 a 79-83. 86) B. LIFKA, Staré knihovny ...)
(... obrátil Bedřich Lifka v práci o starých jindřichohradec- kých zámeckých knihovnách.86 Pavel Preiss ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
19 
(... -256. 260. Lifka, B., Zámecká knihovna v Nových Hradech. 10, 1973, 4, s. 232-235. 261. J. Bílek, 100 ...)
(... , s. 52. /75 let činnosti/. 263. uk, První čítárna časopisů. 4, 1967, 3, s. 51./J. Hradec r. 1811 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
469 
(... . —zdk— [= Z d. Koňák]: Báseň o hrüze a smutku války. Nár. osvo- bození 14. 8. 1947 s. 4. Lifka B.: Jan ...)
(... ., 1948 60 s Ref. : fd [ = F r. Doležal]: Básníkův pozdrav českým malířům. Nár. osvobození 23. 10. 1948 ...)
Page
304 
(... ). - Praha XVI. Hlubo- čepy 2. LIFKA Bohumír PhDr., bibliotekář a redaktor. - * 24. III. 1900 Radomyšl. - R. Bohumír a Anna roz, Fialová. - Ch. Marie Michaela roz. Baborová. - D. Michael Bo- humír. - Č ...)
Page
13 
(... a logickým závěrem výstavy rukopisů a tisků do r. 1500, uspořádané Měst- ským museem v ČC. Budějovicích v r. 1933 u příležitosti zájezdu Čsl. spol. knihovědné a Knihovnické školy v Praze na český jih ...)
Page
565 
(... Frant., Kybal Vlastimil, Lábek Ladislav, Laurich Oskar, Lhotský Ant., Lier Miloš, Lifka Bohumír, Liška ...)
(... Karel Lev, Salaba Josef, Seton- Watson R., Schránil Josef, Skopec Jindř., Slavík Jan, Souček Stan ...)
Page
91 
(... Při klusu koní vojenských a jiných: 1. Dvořák, 2. Lifka, 3. Vachoutová. | Při klusu koní ...)
(... : Horažďovice, Volyně, Písek, Strakonice a Vodňany, za přítomnosti p. posl. R. Berana a četných hostí. Odpoledne ...)
Page
376 
(... Václav (Kuklov) - AI3-2 (70) Koubek Jan Pravoslav (Blatná) - M2 (184) Koucký R. (Č. Budějovice) - M4-2 ...)
(... ) Lidický Karel (Husinec) - A23-2 (116) Liebscher Adolf (Písek) - M24-1 (238) Lifka Bohumír (Radomyšl ...)
Page
14 
(... . 23 10 Landratsamt 170 Dasselbe, Gendarmerie Kreis Dux, Horst-Wessel-Str. 13 18 Lifka, Alb ...)
(... Egeri. Pferdevers.-Ver., Johanuispl. 7 1 Egerländer Spar- und Vorschuß-Verein r. G. m. u. H„ Eger ...)
Page
7 
(... . Od r. 1620 až do sedmdesá- tých let osmnáctého století. (V. ,M.) ........ 121 Kaegl W ...)
(... .) . ..... 129 voň Koenigswald G. H. R., Begegnun- gen mít dem Vormenschen. (M. S.) ........ 596 Kopie děs XX ...)
Page
22 
(... Strážnice — zámek, menší knihovní sál s reinstalovanou magnisovskou knihovnou. Stav z r. 1968 ...)
(... Lifka, Zámecké a palácové knihovny v Če- chách. Přehled historicko topografický, Český bibliofil 1934 ...)
Page
242 
(... , sv. 3, ed. E. Poche, Praha 1980, s. 206 - poznámka o obnově kostela z r. 1895 není zcela přesná ...)
(... ) B. Lifka, Radomyšl. Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí, 1993, s. 189 -194. 7) Encyklopedie ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
330 
(... �mu v�ro�� jeho narozen� �aldovsk� badatel a sb�ratel Bohumr Lifka. Z bohat�ch z�sob sv�ho �aldovsk ...)
(... JOSEF MULDNER: �NA VYCHO� OD LABE". Historick� rom�n. Nakl. J. R. Vil�mek, Praha 1947. Ve skv�l ...)
Page
57 
(... z nej významnějších místních rodáků Dr. Bohumír Lifka (1900 - 1987) známý biblio-fil, přední ...)
(... historiograf Radomyšle a Maltézského řádu9. POZNÁMKY 1) B. Lifka, Jan. Nep. Medlín. K stému výročí úmrtí 16 ...)
Page
[33a] 
(... R. XI. (XXXXVI.) Dne 28, prosince 1927 Univ. prof. Div čeněk Zíbrt, Památce bibliotekáře ...)
(... knihovna z 1. polovice XIX. stol. (Dr. Boh. Lifka.) Z místní kroniky Písku a Prácheňska. Vy obraze ní ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(IV) 
(... . . . . 174 B. Lifka: Propagace Krauseova panenteizmu baronem Leon- hardim............284 Dokumenty. B. Lifka ...)
(... . Šeracký: K slovanskému kongresu filozofickému v Praze . 361 R. Souček, F. Krejčí: Problém duše ...)

>loading more documents...