•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
47 documents  collapsed to 14Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
501 
(... 4. Oktober 1652: „Ich anna martha von thiirham geborne von taufkhirchen wittib, habe den mieseiligen standt disser weit bedracht, nach deme ich hab in die achtzechen jar lanng vnwirdig die ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
1,2 
(... . Siblík, Jos. Smolík, J. Soukup, Bed. Vil. Spiess, C. Straka, Ed. Sittler, B. Slampa, L. Snajdr, Z ...)
Page
72 
(... 72 Bed. Vil. Spiess: Jan Kocín z Kocinétu co historik církevní. cínovým nedostalo se štěstí, aby, jak toho plnou měrou zaslu- hují, z nova a vesměs byly vydány. Jedinou výjimku v té ...)
Page
295 
(... . ••».-------------- » Paměti Václava Kniežoveského. Podává Bed. Vil. Spiess. (Dokončení). Letha panie 1598. — Téhož letha ...)
(... v pondělí po pa- mátce rozeslání apoštolů pánie 4 praporce rejtharů vod říše J. M. C. na pomoc ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
95 
(... . Šmolková M. A. O lásce k povoláni. Pěst. I. Somolický. Siroty (b ) Slov. Pohl'. I. Spiess B. V ...)
(... . Chrvatská, Jurkovič J. Lékař v pasti (M. Kozák.) Svatveč. 5 ad. — Mažuranič Fr. Listi (básně prosou ...)
Page
(369) 
(... : Prokop SedWý a Jeho poridky. Co přtsuerek k dějinám českého romanoplsectvi podárá Bed. VIL Spiess ...)
(... jeho povídky. Co příspěvek k dějinám českého romauopisectví podává Bed. Vil. Spieas. Novelistika ...)
Page
1 
(... . Intelligent sieht er freilich nicht aus, mein Privatier, aber ich frage euch, hat ein Mann mit 5000 fl. jährlichen Renten nötig, intelligent auszusehen? Gewiss nicht! Ihr wollt wissen, warum ich immer sage: „mein ...)
Page
5505 
(... jazero hydroelektráme Grimsel (1909 m n. m.) vo Švajčiarskych Alpách pracovných síl (asi 42 % ekonomicky ...)
(... sa to zračí napr. v diele ženevského rodáka J. J. Rousseaua (1712—1778) a jeho nasledovníčky M me ...)
Page
(4) 
(... . Kropáčova, snachy. Dr. Pattisona pakostní vata, Indem ich mich hiemit zuř Ertheilung voň Rath und ...)
(... ich mir insbe»oudere anf die voň mir anf Qrundlage meiner relehll- chen prakdseben Erfahrungen ...)
Page
167 
(... historik církevní." Sepsal Bed. Vil. Spiess. — „Nový náhled o letoře." Podává dr. Josef Durdík. — Hlídka ...)
Page
70 
(... �leck� porcel�n. �. 4/79, s. 36-41. \ KR�L, OLD�ICH: Japonsk� setk�n� s keramikou. �, 3/88, s. 55-57 ...)
(... : Beroun- sk� majoliky. �. 2/85, s. 67-68. M�YKOV�, MARIE: Ale� Werner v galerii Centrum. �. 2/80, s. 70 ...)
Page
[3] 
(... moravské dědiny. — Bed. Vil. Spiess: Povídky české z dob našeho vzkříšení. — Juuáetví Sekulovo. Srbská ...)
(... na p. póčtovni dobírku nazad zaslat. ZhlubOkou učtou J. H. Mohr. Cena jedne obalki korůn 3-30 M ...)
Page
4 
(... slavia — jtiliiia. 'i. Sás 1i-n.ixorý re- -m-resetotattt ťcruíl: r hoji s lluontlrvem piv ...)
(... , 6:1, Destremeau—Bo- se 6:0. 6:1, 62. BRUSEL: Belgie-Egypt 3:0, I.acrolx, Washer--M. Talaat ...)
Page
[2] 
(... dne 22. t. m. večer Ve věku 68 let náhle paní Magdalena Šedivá, vdova po vrchním inženýru c. k ...)
(... kruzích požíval pro své ryzí vlastenecké cítění zasloužené úcty. Paní M. Šedivá meškala ve Vídni ...)